Když 15. ledna 2015 přestala Česká kancelář pojistitelů (ČKP) vymáhat příspěvky do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů, způsobilo to zejména u ČKP vlnu diskuzí. ČKP tvrdila, že se zvýší počet vozů bez povinného ručení. Od 1. ledna 2018 se však poplatky za nepojištěné auto vracejí.

Česká kancelář pojistitelů tak bude moci opět vybírat poplatky od řidičů, jejichž vozidlo bude provozováno a nebude mít uzavřeno povinné ručení. Výšku této částky, jíž budou řidiči povinni do fingu zaplatit, určilo ve své vyhlášce Ministerstvo financí. Schválená novela zákona počítá s poplatky (u osobních automobilů) od 30 Kč za den s objemem motoru do 999 cm3 včetně, až po 90 Kč s motory většími než 2,5 litru. Poplatky tak vyjdou mnohem dráže než samotné pojištění.

Jak již bylo zmíněno, zákon platil už před rokem 2015, ale tehdy dostávali složenky k zaplacení poplatků i lidé, kteří už dané auto dávno nevlastnili a nebo za auto, které již neexistovalo. Česká kancelář pojistitelů, která bude poplatky opět vybírat, však tvrdí, že nyní už takové nedostatky nehrozí. Systém je na to prý připraven.

Novela zákona ale také snižuje maximální částku, kterou bude možné vymáhat po vinících dopravních nehod, kteří ho způsobí vozidlem bez povinného ručení. Od 1. ledna bude tato částka maximálně jedna třetina způsobené škody, maximálně však 300 tisíc Kč. Nebude se to však vztahovat na viníky dopravních nehod, kteří je spáchají pod vlivem omamné či návykové látky a nebo schválně.