RZ-propadla_STK

V Česku se dle Asociace emisních techniků čile podvádí na STK. Ministerstvo dopravy a Dekra jsou ale proti

Od Anina Russová | Zdroj: DEKRA, Ministerstvo dopravy, ASEM - Foto: Pavel Srp - 2. 3. 2022


Návštěva stanice technické kontroly patří k běžnému životu každého motoristy. Ovšem někteří se můžou chtít kontrole vyhnout, především proto, že moc dobře vědí, že jejich vůz už není tak úplně v kondici a nemusel by kontrolou projít. Podle Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) v Česku byznys s podvody na STK, kdy kontrolami procházejí i auta, která by nikdy projít neměla, jen kvete.

Asociace dokonce obvinila Dekru, o které tvrdila, že tyto podvody přímo umožňuje její systém. A zároveň obvinila i Ministerstvo dopravy. Jenomže soudy i resort dopravy mají zcela odlišný názor.

Prolomený systém Dekry

ASEM, respektive její ředitel Michal Fleischhans, obvinil Dekru a provozovatele stanic technických kontrol z toho, že systém Dekry, který stanice používají, je velmi snadné obejít. Fakticky tak podle něj měl systém umožňovat manipulaci s výsledky měření. Vše se dostalo až ke Krajskému soudu v Praze, který před několika dny potvrdil, že systém byl opravdu snadno prolomitelný.

ASEM ve své tiskové zprávě uvádí následující: „Podle Krajského soudu v Praze bylo prokázáno, že před úpravou, kterou DEKRA provedla teprve v roce 2021 v průběhu soudního řízení, bylo možné snadno získat heslo k databázi, pomocí získaného hesla do databáze vstoupit a získat přístup k veškerým datům v ní. Data obsažená v databázi bylo následně možné libovolně měnit, a to včetně záznamu o tom, že vozidlo nevyhovuje, na opačný, nebo upravovat další data včetně konkrétních naměřených hodnot, výsledků vizuální kontroly a případných chybových hlášení. Bylo možné také zabránit aplikaci funkce kontrolního součtu, jehož účelem je ověření autenticity dat. Podle soudu právě tato zjištění ASEM vedla k úpravám programu, kterými bylo jeho zabezpečení zlepšeno.“

Stanice technických kontrol zveřejnily desítku nejspolehlivějších ojetin do 130 tisíc korun

Zeptali jsme se proto Michala Fleischhanse na to, jak to vlastně se systémem Dekry je. Podle něj byl systém nezabezpečený dlouhodobě, dokonce byl prý prolomen už v roce 1963. Zeptali jsme se také na to, jestli podle něj DEKRA vědomě umožňovala falšování kontrol. „To neumíme přímo dokázat. Faktem však zůstává, že software DEKRA Emise je nejrozšířenější zprostředkovatelský systém emisních protokolů do databáze Ministerstva dopravy a výsledky naší analýzy těchto dat jednoznačně prokazují mnohačetné podvody jejich uživatelů. Jakým způsobem se přesně podvádí a zda je k tomu software nápomocný, nevíme. Co je o něm však prokázáno, že data bylo možné libovolně změnit i bez znalosti hesla, k čemu patří i změna emisně nevyhovujícího protokolu na protokol emisně vyhovující a vytisknout si originál protokolu.“

Důvodem k těmto podvodům je podle něj „hodně peněz za málo muziky“. Dodal také, že ASEM eviduje „kontroly do minuty a emisní supermany, co zvládnou za den i 68 kontrol.“ Důkazy k tomu pak ASEM dle svých slov eviduje z doslechu a z internetových diskuzních fór.

Michal Fleischhans pak ovšem jedním dechem dodal, že „jedinou kompetentní a také skutečně odpovědnou organizací za toto vše je Ministerstvo dopravy“. Řekl také: „Nerozumíme dosavadnímu přístupu ministerstva. Z dřívějších jednání vyplynulo, že si všichni uvědomujeme systémový problém a velice špatný stav trhu technických prohlídek, a přitom resort dopravy dnes do médií tvrdí, že zde žádný problém není a zároveň odmítá vydat analýzu ISTP, kterou si nechalo zpracovat u nezávislé technické zkušebny TÜV SÜD. Tvrdí, že analýza potvrzuje jen pochybení jednotlivců.“

Ministerstvo dopravy s tím nesouhlasí

Výše zmíněná velmi ostrá slova ale resort dopravy nesdílí. Právě naopak. „Ministerstvo dopravy nemá informace, ze kterých by prokazatelně vyplynulo, že by v souvislosti s užitím softwaru společnosti DEKRA docházelo k systematickému obcházení a úpravě výsledků měření emisí,“ řekl tiskový mluvčí resortu Martin Brychta.

Těchto 8 aut nejčastěji neprojde už u úplně první technické kontroly. Některé modely překvapí

„Ministerstvo navíc provádí průběžné kontroly a vyhodnocuje dostupná data a také sleduje technický a technologický vývoj v měření emisí vozidel. Na základě získaných informací pak upravuje postupy měření emisí, případně i požadavky na emisní přístroje, kterými jsou kontroly prováděny. Všechny stanice měření emisí tak musí být nejpozději od 01.03.2022 novými přístroji vybaveny. Tyto změny byly však primárně vyvolány v reakci na nové trendy a možnosti v měření emisí vozidel, nikoliv na základě zjištění ministerstva, že by v minulosti docházelo k systémovému obcházení platných postupů při měření emisí vozidel,“ dodal Brychta.

DEKRA vyhrála u soudu

DEKRA je v celém případu ten obviněný ASEMem, ale zároveň tím, který se rozhodl bránit u soudu. A nutno říct, že úspěšně. Právník Dekry Miroslav Pulicar nám k tomu řekl: „Rozhodnutí soudu předně potvrdilo, že žalovaný Libor Fleischhans opakovaně a dlouhodobě šířil o naší společnosti závažná nepravdivá tvrzení, pro která ani v řízení před soudem neposkytl žádné důkazy.“

To ostatně sám Fleischhans přiznal, když řekl, že zprávy o falšování emisí se k němu a k asociaci dostávají především z doslechu. I proto soud společnosti DEKRA přiznal nárok na omluvu, náhradu peněžitého zadostiučinění i náhradu nákladů řízení.

Zeptali jsme se Miroslava Pulicara i na onen software, který má být podle ASEMu „cracknutý“, a ten to komentoval se slovy: „Tvrzení neodpovídá skutečnosti. Soud se v tomto jen omezil na konstatování, že z reverzní analýzy software provedené kvalifikovaným programátorem v průběhu řízení má za prokázané, že zabezpečení tohoto software bylo možno v rozhodné době prolomit, nikoliv že jakákoli data byla v software DEKRA skutečně modifikována.“ Soud v rozsudku totiž zmínil, že „jakýkoliv software libovolného seberenomovanějšího výrobce umožňuje dostatečně motivované osobě disponující příslušnými odbornými znalostmi provést neoprávněný zásah do takového softwaru, případě prolomit zabezpečení dat, se kterými takový software pracuje.“

Ministerstvo dopravy otevře v letošním roce 47 km nových dálnic a silnic I. třídy

Zjednodušeně řečeno, systém sice mohl být prolomen, a tedy použit ke zfalšování emisních výsledků, ale DEKRA žádný takový případ neeviduje. A zajímavé je, že je fakticky neeviduje ani ASEM a už vůbec ne resort dopravy.

Mohlo se to stát?

To, co tvrdí ASEM, tedy internetové diskuze na téma falšování emisních výsledků, známe asi všichni. Ovšem dokud to nebude prokázáno, jde jen o styl „jedna paní povídala“. DEKRA nám ale potvrdila, individuální pochybení techniky nebo lidského faktoru nelze vyloučit. Jenomže to už není problém ani Dekry či resortu dopravy, ale konkrétní stanice technické kontroly.

To ovšem ASEM nevzal v potaz. „Z provedených důkazů v soudním řízení však jasně vyplynulo, že taková pochybení se týkají nejvýše jednotek či desítek měření z celkového počtu několika set tisíc měření emisí ročně, čehož se v takovém vzorku měření nelze zcela vyvarovat. Případná tvrzení žalovaného či asociace ASEM o systematickém podvádění stanic měření emisí nejsou pravdivá a nebyla v řízení prokázána,“ dodal Miroslav Pulicar.

Žabomyší válka?

Jak to celé shrnout? Jako pokus o ukázání na problém, který s největší pravděpodobností existuje. Ovšem úplně špatně pojaté ukázání. Zkusit obvinit jednu společnost, která dodává software zjevně dle soudu nebyla ta správná cesta. A jak tvrdí DEKRA, ale i resort dopravy, pokud tento problém existuje, je potřeba ukázat na ty, kteří u tohoto softwaru sedí, pracují s ním a zadávají do nich data. Ano, na ty je potřeba se zaměřit a mělo by to udělat Ministerstvo dopravy. A nejspíš i sama DEKRA.

Celé je to připomíná obviňování automobilek, že dělají moc rychlá a výkonná auta. Jsou to ale řidiči, kteří s nimi porušují pravidla a bourají. Ano automobilky mohou zapracovat na bezpečnosti svých aut, stejně jako DEKRA na zabezpečení systému a resort dopravy na pravidelných kontrolách, ale volant v ruce mají nakonec právě řidiči. Stejně, jako se systémem pracují přímo zaměstnanci jednotlivých technických stanic.