ford-volkswagen

Volkswagen AG a Ford Motor Company podepsaly memorandum o vzájemném porozumění a zabývají se myšlenkou na vytvoření strategické aliance, která by posílila konkurenceschopnost obou společností a umožnila jim lépe sloužit zákazníkům po celém světě.

Obě strany prověřují potenciál společných projektů v nejrůznějších oblastech od společného vývoje užitkových automobilů až po schopnost lépe reagovat na měnící se potřeby zákazníků. S majetkovou provázaností včetně vzájemné výměny akciových podílů potenciální aliance nepočítá.

„Ford je odhodlán pracovat na zlepšování své podnikatelské kondice a využívat adaptivní obchodní modely včetně spoluprací, které mohou zlepšit naši výkonnost a efektivitu,“ řekl Jim Farley, prezident Ford Motor Company pro globální trhy. „Těšíme se na to, až v nadcházejícím období začneme s lidmi z Volkswagen Group zkoumat, jak bychom mohli díky vzájemné spolupráci lépe reagovat na měnící se potřeby zákazníků v segmentu užitkových vozidel – a nejen to.“

Dr. Thomas Sedran, šéf korporátní strategie Volkswagen Group, řekl: „Trhy i požadavky zákazníků se mění neuvěřitelným tempem. Obě společnosti již mají silnou a vzájemně se doplňující pozici v odlišných segmentech užitkových automobilů. Abychom se přizpůsobili náročným podmínkám, je nanejvýš důležité získat flexibilitu prostřednictvím aliancí. To je klíčový prvek strategie Volkswagen Group do roku 2025. Možná průmyslová spolupráce s Fordem je vnímána jako příležitost zlepšit v celosvětovém měřítku konkurenceschopnost obou společností.“