mestska policie praha

Ministerstvo dopravy přichystalo na rok 2022 řadu změn. Přečtěte si o nich

Autor: Josef Pelikán - Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR -  21. 12. 2021


Další zvýšení bezpečnosti na železnici, možnost obce iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace, zpřísnění postihu za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení či boční odstup při předjíždění cyklistů. Ministerstvo dopravy přináší přehled legislativních změn v roce 2022.

Novela zákona o dráhách

Od 1. února 2022 začíná platit novela zákona o dráhách, která má zvýšit bezpečnost české železnice a také její technickou a provozní propojenost v rámci Evropské unie. Kromě jiného norma obsahuje i institut takzvaného monitoringu licence strojvedoucích, který umožní efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny strojvedoucího a dobu řízení drážního vozidla.

Přečtěte si také:  Elektronická žádost o řidičský průkaz usnadňuje lidem život již 2 roky

Úprava kompetencí obecní či městské policie

Strážníci obecních či městských policií budou moci od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky.

Autobusových pruhů je stále víc, ale řidiči do nich za určitých podmínek mohou. Jejich nedodržení ovšem stojí i několik tisíc

Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

Od Nového roku se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému

V roce 2022 také dostanou vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému možnost jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Dosud mohla jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých výstražných majácích, nově pro ně budou platit při jízdě „bez majáků“ stejné rychlostní limity jako pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy. Cílem změny je umožnit těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.

Přečtěte si také:  Test Volkswagen Transporter T6.1 - Ambulance (2021)

Změny v bodovém systému

Vedle pokuty se budou od 1. ledna 2022 nově zapisovat i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory

Nově bude od Nového roku možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Nyní lze traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem

U dvoukolových a tříkolových vozidel bude od 1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h – pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM bude možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly maximálně 4kW). S řidičským oprávněním B1 bude možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW).

Přečtěte si také:  O řidičský průkaz je nově možné zažádat elektronicky bez nutnosti čekat ve frontě na úřadu

Boční odstup při předjíždění cyklistů

Od 1. ledna 2022 bude muset řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, bude platit odstup nejméně jeden metr.

Sdružení automobilových dopravců upozorňuje na možné problémy při povinném odstupu při předjíždění cyklistů

Výjimky pro cyklisty

Na Nový rok začne platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Omezení alkoholu na takzvaných pivních kolech

Lidé na takzvaných pivních kolech (beerbike) nesmí od 1. ledna 2022 požívat alkohol či jiné návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem. Budou mít také povinnost podrobit se na výzvu policisty vyšetření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.

Přečtěte si také:  Rakouský politik chce maximálně 100 km/h na dálnicích. Pro své argumenty nepoužívá pravdivá fakta

Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče

Nově dostanou od ledna možnost označovat vozidla speciálním označením i někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu.

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků

Obce budou moci od Nového roku iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.

Výrobci automobilů jsou povinni vzít zpět vysloužilé vraky a postarat se o jejich likvidaci. Pomůžou i se sjetými pneumatikami

Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení

Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se navyšuje od 1. ledna horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě z 30 000 Kč na 100 000 Kč.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony

Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnicích I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na Hatě nebo z Jihlavy do Havlíčkova Brodu.

Přečtěte si také:  Jubilejní 20. výročí partnerství Škoda Auto a Tour de France se nese ve znamení elektromobility

Vnitrozemská plavba

V roce 2022 již bude možné Elektronické podání žádostí o vydání nebo výměnu jakéhokoliv průkazu vůdce malého a rekreačního pravidla v případě jeho ztráty či odcizení.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , ,

3 názory na “Ministerstvo dopravy přichystalo na rok 2022 řadu změn. Přečtěte si o nich”

 1. Je to docela dobrý, ale předjíždění cyklisti je hovadina.Nase silnice na to nejsou dělaný hodně poničené.

  1. To je sice pravda,ale předjíždění cyklistů řidiči osobního auta ve vzdálenosti 5cm taky není v pořádku a z vlastní zkušenosti vím že spousta řidičů tak cyklisty předjíždí a dokonce i někteří vytlačují tak se není čemu divit

   1. jak to bude v praxi uchopitelné ? kdo to bude měřit či zjišťovat zda to bylo 1,4 m nebo 1,5 m ? Za mě ptákovina…

    Za mě jako řidiče mám zcela jiné připomínky k pravidlům něž výše uvedené…

    1. Denní svícení – dobvrá věc člověk pozná dle svícení že auto je v pohobu, ale totální zhovadilost je že zadní světla nesvítí…takzže se docela často stává že na denní svícení jezdí někteří řidiči už když je šero či tma ..prostě jim to nedojde že jedou na denní svícení bez zapnutých zadních světel.

    2. Zipování – do pruhu či zipui by měl právo se zařadit jen ten kdo je v připojovacím pruhu první né že se auta snaží zařazova jak se jim zachce…

    a takto bych mohl pokračovat…

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *