Jak před několika týdny deklarovalo Ministerstvo dopravy, od 1. června je možné žádat o výměnu propadlého řidičáku online. Definitivně tedy v tomtopřípadě odpadá nutnost dvojí návštěvy úřadu. Jedné při podání žádosti, druhé při vyzvednutí dokladu. Ministerstvo dopravy nově umožňuje výměnu dokladu tímto způsobem v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce jeho platnosti, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti. 

Úkon se provádí po přihlášení do Portálu občana, kam je potřeba mít vytvořený přístup (skrze chytrou občanku, Mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identitu). Dále je také podmínkou mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby.

Všem zájemcům o podání elektronické žádosti se na Portálu občana nejprve zobrazí formulář, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Zde si také žadatel vybere z nabídky místo, kde si následně hotový řidičský průkaz vyzvedne. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie získaná z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu získaný z posledního řidičského průkazu.

Přečtěte si také:  Kvůli výměně řidičáku nebudeme muset od léta na úřad. Objednat jej půjde elektronicky

Před závazným podáním žádosti je potřeba potvrdit správnost předvyplněných údajů. Následně bude žádost odeslána prostřednictvím datové schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.

Doklad bude připraven k vyzvednutí v zákonné lhůtě do 20 dní od podání žádosti. Na konkrétní termín bude žadatel upozorněn v Portálu občana a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. K samotnému vyzvednutí dokladu bude možné zmocnit i jinou osobu, a to na základě ověřené plné moci. Již neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového. Požádat elektronicky o vydání nového řidičského průkazu například z důvodu změny příjmení nebo ztráty však v tuto chvíli možné není. Stejně tak v této etapě zatím není povoleno zažádat elektronicky o expresní výměnu do pěti pracovních dní. 

2 komentáře

Leave a Reply