cyklista

Předjíždění i přes plnou čáru, ale s velkým odstupem. Cyklisté budou před agresivitou řidičů chráněni novým zákonem

Od Radim Plachý | Zdroj: Návrh poslance Petra Dolínka/ Poslanecká sněmovna - Foto: Škoda - 14. 4. 2021


Aby motoristé přesně chápali, jak přesně mají odhadnout rozestup od jedoucího cyklisty 1,5 metru, přirovnal to poslanec Dolínek ke zhruba polovině standardního jízdního pruhu. Součástí návrhu je také vysvětlení, že tento odstup nebude nutné dodržovat v místech, kde vedou vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, a také informace o tom, že pro dodržení bezpečného rozestupu bude možné přejet plnou čáru. Řidič u toho ovšem bude muset postupovat velmi opatrně a nebude smět nikoho dalšího omezit či ohrozit.

Přečtěte si také:  Agresivní cyklisté zaútočili na posádku BMW. Auto poničili a posádku vyděsili k smrti

Poslancův návrh ovšem dále zmiňuje následující: „Není vyloučeno, že v konkrétním případě bude bezpečný boční odstup ještě větší, než stanoví navržené obecné pravidlo, resp. bude současně nutné snížit rychlost. Řidič předjíždějícího vozidla musí brát zřetel i na stav komunikace, tedy nebezpečí odletujícího štěrku, stříkající vody z kaluže nebo zvíření prachu, a na různou úroveň schopností cyklistů, která se značně liší od profesionálních cyklistů až po rekreační cyklisty (se zvláštními ohledy k dětem a naopak k osobám vyššího věku).“

Nové nařízení ovšem neznamená, že cyklisté budou moci blokovat plynulost dopravy. To je vysvětleno v této části návrhu: „Návrh rozhodně neznamená, že by cyklisté mohli začít blokovat motorová vozidla na silnicích. Podle zákona o silničním provozu řidič (včetně cyklisty) nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním. V případě, že je užití cyklistického opatření bezpečnější a plynulejší, cyklista bude i nadále povinen ho užít. Je pochopitelné, že cyklisté budou ve vlastním zájmu volit bezpečnější variantu.“

Cyklisté nemají povinnost jezdit po cyklostezkách

Jak ukazují diskuze na toto téma, třeba na sociálních sítích, řada lidí, především řidičů, si stěžuje na to, že v Česku máme kilometry leckdy předražených cyklostezek, které pak ale cyklisté nevyužívají. I to je v poslaneckém návrhu vysvětleno a to následovně: „V praxi existuje řada situací, kdy je pro cyklistu i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích užití cyklistických opatření nebezpečné nebo dokonce fakticky nemožné. Bezpečnost musí mít přednost. Agresivní chování některých motoristů vůči cyklistům často pramení z domnělé povinnosti cyklisty užít tzv. cyklostezku.“

Přečtěte si také:  Řidiči stále mají problém správně zipovat. Někteří schválně blokují ostatní, ženy pak často zbytečně stojí v koloně

Zaměstnavatelé musí kola respektovat

V dřívějších letech měl každý zaměstnavatel ze zákona povinnost zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání, jakož i obvyklých dopravních prostředků, pokud jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět. Současný zákon právo zaměstnanců omezil pouze na bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu je tomu tak proto, že v době vyspělé motorizace, která se realizuje zejména prostřednictvím osobních automobilů, by to kladlo na zaměstnavatele enormní nároky na budování hlídaných parkovišť. Náklady za jejich provozování by museli zaměstnavatelé nést.

Podle poslance Dolínka (ČSSD) se ale zapomíná na to, že stále více lidí jezdí do práce na kole. Navrhuje proto, aby zaměstnavatelé měli povinnost zajistit úschovu obvyklých dopravních prostředků, které jeho zaměstnanci používají k cestě do práce a zpět. Ovšem vztaženo to bude jen na jízdní kola, jen na zaměstnance a jen na ty zaměstnavatele, kteří mají 10 a více zaměstnanců.

Přečtěte si také:  Polovina všech, kteří zemřou na českých silnicích, jsou chodci či cyklisté

Vysvětlení tohoto návrhu zní takto: „Úschova jízdního kola vzhledem k jeho rozměrům na straně zaměstnavatele nevyvolává ani zdaleka tak velké nároky jako jiné dopravní prostředky. Není třeba budovat a provozovat žádná parkoviště. Například úplně stačí, aby zaměstnavatel zaměstnanci dovolil si kolo vzít s sebou do kanceláře či na jiné zaměstnavatelem určené místo. Ve zvlášť stísněných prostorách je možné jízdní kolo i zavěsit na výšku.“