kamiq-skoda-number-plate-rear-switzerland

Pozor na dovoz auta ze Švýcarska a dalších zemí mimo EU. Je potřeba je nahlásit celníkům a zaplatit clo

Od Anina Russová | Zdroj: Celní správa - Foto: Škoda - 15. 7. 2022


Ze všech stran slýcháme, že ojetých aut je málo. O to více možná někteří hledají své vysněné auto v zahraničí. Díky Evropské unii je nákup auta mimo naše hranice poměrně jednoduchý. Nesmíme ale zapomínat na fakt, že i v Evropě jsou země, která do Unie nepatří, například Švýcarsko. A dovoz aut z této země má specifická pravidla, jejichž nedodržení může vyjít na miliony.

Upozornila na to Celní správa, která také přesně popsala, jak v případě dovozu auta ze Švýcarska postupovat. Právě v případě tohoto státu je na dovoz pohlíženo jako na transakci ze třetí země. A v tomto případě má každý, kdo do Unie auto doveze, musí podat celní prohlášení a projít celním řízením. Pamatujte, že tato povinnost platí i na ty, kteří za konečného majitele auta jednají.

Pokud auta neprojde celním řízením, jde o přestupek. Podle Celního zákona, konkrétně paragrafu 47, se totiž: „Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán přestupek.“ A ne jen tak ledajaký. Celníci za něj mohou vyměřit pokutu až do výše čtyř milionů korun.

Každé čtvrté auto z dovozu je bourané. Oficiálně je to ale jen každé desáté

A problém může mít kupující, aniž by si ho způsobil sám. „V případě zakoupení vozidla od dovozce, který nesplnil povinnost podat celní prohlášení a uhradit vzniklé clo, hrozí kupujícímu, že bude povinen uhradit tento celní dluh sám. Každý prodávající by tak měl při prodeji vozidla ze Švýcarské konfederace kupujícímu předložit doklad o podaném celním prohlášení a o úhradě celního dluhu a každý kupující by tento doklad od prodávajícího měl vyžadovat z důvodu jistoty úhrady celního dluhu za kupované vozidlo,“ varovala Celní správa.

Podle ministerstva zahraničních věcí pak je celním sazebníkem EU stanovena sazba cla 10 %. Daň z přidané hodnoty v tuzemsku se vyměřuje v základní sazbě 19 %.