cyklista auto

Za většinu nehod si cyklisté můžou sami. Jsou jednou z nejméně ukázněných skupin účastníků provozu

Autor: Tisková zpráva - Zdroj: Centrum dopravního výzkumu - Foto: Škoda Storyboard - 9. 5. 2020


V roce 2019 bylo na pozemních komunikacích v důsledku dopravních nehod usmrceno 36 a těžce zraněno 309 cyklistů. Historicky se jedná o nejnižší počet usmrcených a těžce zraněných cyklistů. V počtu usmrcených cyklistů byly v uplynulých letech naplněny předpoklady Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP), což však neplatilo v případě cyklistů těžce zraněných.

„V roce 2019 došlo k meziročnímu poklesu počtu usmrcených cyklistů o 2 osoby, tj. -5 %, případě těžce zraněných cyklistů pak bylo evidováno o 87 méně osob (-22 %), také počet evidovaných nehod poklesl o 4 %,“ říká Ing. Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, a dodává: „Jednu z příčin následků na životech a zdraví lze hledat v nepoužívání cyklistických příleb. V rámci nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu bylo v roce 2019 evidováno, že 56 % dospělých a 13 % dětí cyklistickou přilbu nepoužívá. V případě, že dojde k nehodě s následkem na životě a zdraví cyklistů, jsou tyto podíly ještě významně vyšší (pozn. viz dále). Výzkum, zaměřený na používání cyklistických příleb, přitom prokázal, že podstatná část cyklistů mohla nehody přežít, pokud by použili cyklistické přílby.“

Cyklista se pokusil vychovávat řidiče Mercedesu. Skončilo to potyčkou a policií

Převaha viníků nehod na straně cyklistů

„V uplynulém roce 2019 zapříčinili cyklisté 2 603 nehod, což představuje 64 % ze všech nehod s účastí cyklistů. Počet usmrcených vinou cyklistů činil 27 osob, tj. 75 % z celkových 36, těžce zraněno pak bylo dalších 205 osob (66 % ze všech cyklistů),“ říká Mgr. Tomáš Neřold, vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „I přes snížení počtu usmrcených a těžce zraněných cyklistů stále platí, že viníky nehod s účastí cyklistů jsou z větší části cyklisté sami.“

Alkohol a nenošení přilby

„Cyklisté jsou jednou z nejméně ukázněných skupin účastníků silničního provozu ve vztahu k požívání alkoholických nápojů. Třicet procent případů dopravních nehod, které zavinili cyklisté, byly právě pod vlivem alkoholu. U většiny z těchto viníků byla přitom zjištěna vysoká hladina alkoholu v krvi, která odpovídala 1,5 ‰ a více. Meziročně více zaviněných nehod a také následků bylo evidováno u cyklistů s relativně nízkou zjištěnou mírou alkoholu,“ dodává Neřold.

Z pohledu druhu komunikace stále platí, že nejvíce nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu nebo návykových látek se stalo na místních komunikacích. K polovině nehod (393 z 782) zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu nebo návykových látek došlo právě na místních komunikacích. Vedle místních komunikací byly evidovány nezanedbatelné počty těchto nehod také na silnicích II. a III. tříd, na kterých v součtu došlo k 36 % nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.Kromě alkoholu cyklisté často podceňují vlastní bezpečnost tím, že nepoužívají ochranné prvky, zejména cyklistické přilby. V uplynulém roce nepoužilo přilby 78 % usmrcených, 64 % těžce i lehce zraněných cyklistů.

Cyklista se pokusil vychovávat řidiče Mercedesu. Skončilo to potyčkou a policií

Krajské srovnání

Nejvíce usmrcených bylo evidováno ve Středočeském a Jihočeském kraji (shodně 5 usmrcených). Nejlépe naopak dopadly kraje Plzeňský, Pardubický, Liberecký nebo Karlovarský (shodně 1 usmrcená osoba). Nejvyšší podíl na všech usmrcených (15 %) zaznamenala hlavní město Praha. V případě těžce zraněných byl nejvíce zastoupen Středočeský kraj (40 těžce zraněných), nejméně naopak Plzeňský kraj (4). Největší podíl těžce zraněných cyklistů potom zaznamenal kraj Olomoucký (25 %).

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *