usekove_mereni_rychlosti-radar-kamery

V Praze je speciální kamera monitorující to, zda řidiči dávají přednost chodcům

Od Anina Russová | Zdroj: TSK Praha - Foto: Pavel Srp - 24. 2. 2022


V hlavním městě České republiky jsou tisíce kamer, přičemž některé měří rychlost, jiné monitorují dopravu, další kontrolují neoprávněnou jízdu ve vyhrazených pruzích a další jen dohlíží na pořádek v ulicích. V Praze je ale také jedna poměrně unikátní kamera, která měla původně sloužit k monitorování velmi častého a nebezpečného řidičského přestupku. Nakonec ale pokuty nerozdává.

Bdí nad bezpečností chodců

Pokud nahlédneme do poslední ročenky Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK), která je za rok 2020, zmínku o chytré kameře, která umí monitorovat řidičské přestupky, najdeme s tímto popisem: „V ulici Čs. armády u ulice Národní obrany je od roku 2012 instalováno zařízení, které zaznamenává přestupky řidičů. Nejedná se o jízdu na červenou, ale nedání přednosti chodcům na neřízeném přechodu.“

Zjednodušeně řečeno jde o kameru, která měla být schopna zaznamenat situaci, kdy řidič nedá chodci na přechodu přednost. Řidič totiž musí chodci umožnit přejít silnici a nesplnění této povinnosti je přestupkem s finanční sankcí až 2500 Kč. Zákon totiž říká: „Řidič je povinen umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Proto se musí řidič vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.“

Na pražském okruhu se chystá nové měření rychlosti. Nejde tak úplně o bezpečnost, ale hlavně o hluk

Kamera vlastně nikdy pořádně nefungovala

A protože je to s dáváním přednosti chodcům ve městech někdy pro řidiče lehce náročné, instalovalo TSK tuto chytrou kameru. Nicméně její původní úděl naplněn nebyl. Podle TSK šlo totiž jen o pilotní projekt. A jeho ukončení má poměrně jasný důvod. Není totiž možné kameru nastavit tak, aby byla schopna tento přestupek zaznamenat a vyhodnotit.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK Praha nám k tomu řekla: „Zařízení funguje na bázi dokumentování přednosti chodců na přechodu pro chodce. Jednalo se pouze o pilotní projekt, ale není jednoznačně možné určit hranici, zda už byl spáchán přestupek, nebo ještě nikoliv. Je to tedy jediné zařízení tohoto druhu na území hl. m. Prahy.“

Potvrdila také, že policie kameru nikdy nevyužívala: „Původně mělo zařízení být používáno pro účely PČR ve smyslu, že měly být nahrávány dopravní přestupky vzniklých nehod pro další jejich identifikování. K tomu ale nikdy nedošlo. Po ukončení záruky slouží zařízení pouze preventivně jako výchovný element.“