cyklopruh-besip

Pruhy pro cyklisty se liší. Do některých autem nesmíte vjet nebo nemusíte dodržovat od cyklisty odstup 1,5 m

Autor: Josef Pelikán - Zdroj: Tým silniční bezpečnosti - Foto: BESIP - 31. 7. 2023


V roce 2001 začala s příchodem nového zákona o pozemních komunikacích éra „malování“ jízdních pruhů pro cyklisty. Přestože je jich několik druhů, jasná pravidla v souvislosti se silničním provozem dostala až o patnáct let později. Pro každý pruh platí pravidla jiná, ale jen málokterý cyklista i řidič znají jejich rozdíly. Autoškoly nyní řeší jak začlenit výuku cyklistické infrastruktury do kurzů.

Cyklisté mají v městském provozu vyhrazené jízdní pruhy, které se liší – barvou, zvýrazněním, šířkou, ale třeba i oddělením. Málokterý účastník silničního provozu ovšem přesně ví, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaká pro ně platí pravidla. „Veřejnost příliš nerozlišuje, jestli je to jízdní pruh pro cyklisty nebo cyklostezka. Většinou je to pro ně pouze pruh, kde jezdí cyklisté. Minimum řidičů zná rozdíl mezi vyhrazeným a ochranným jízdním pruhem,“ upozorňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Důvodem, proč se veřejnost v rozdílech neorientuje, může být relativně mladá změna pravidel. Legislativa byla změněna začátkem roku 2016 novelou zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích. A změna se dosud řádně nepromítla do výuky v autoškolách, u cyklistů se ani žádné ověření znalostí nepožaduje. Situace, zdá se, se začíná obracet k lepšímu. Ministerstvo dopravy a Asociace autoškol ČR problematiku řeší a vznikají nové podklady a otázky týkající se právě infrastruktury pro cyklisty.

Pruhů pro cyklisty je více

Existují tři druhy pruhů pro cyklisty. Jízdní pruh pro cyklisty je označen pouze vodorovným dopravním značením se symbolem jízdního kola. Od ostatního provozu je oddělen podélnou čárou s drobnějším přerušováním.

cyklopruhy
Jízdní pruh pro cyklisty | Foto: TSK Praha

Vyhrazený jízdní pruh představuje po stezce pro cyklisty největší ochranu. Je označen i svislým dopravním značením. Rozdíl mezi jízdním pruhem pro cyklistu a vyhrazeným jízdním pruhem pro cyklistu je v tom, že do jízdních pruhů označených pouze vodorovným dopravním značením mohou vjíždět vozidla, pro která ve zbytku vozovky není místo. „V praxi to znamená, že ochranný cyklopruh definuje cyklistovi jeho bezpečný prostor. Určuje minimální prostor, který je nutný k bezpečnému předjetí cyklisty, ale neomezuje ostatní vozidla v běžném provozu,“ upřesňuje za Tým silniční bezpečnosti Petra Schneiderová a pokračuje: „Naproti tomu, na vyhrazený jízdní pruh smí vozidla vjet v podélném směru jen v zákonem stanovených případech. To znamená při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti.“ Někdy mohou být vyhrazené jízdní pruhy červeně podbarvené. Zákonem není stanoveno, kde zvýraznění použít, ale převážně se používá na začátku a na konci pruhu, v rámci křižovatek a v místech vjezdů na místa ležící mimo pozemní komunikaci.

vyhrazeny-Cyklopruh_Strasnice
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklistu | Foto: Wikimedia Commons, Petr Vilgus – Vlastní dílo, CC BY 3.0, Odkaz

„Výše zmíněné pruhy od sebe vzhledem k podobnosti i neznalosti málokdo rozezná, pokud si nevšimne dopravní značky. Není to ale nic nemožného a složitého. Je třeba si uvědomit, že tyto jízdní pruhy jsou určené cyklistům a kromě výše uvedeného v nich nesmí řidiči parkovat, stát nebo zastavit. Pokud přes ně odbočují vpravo nebo vlevo, musí dát přednost cyklistům a chodci v nich nesmí chodit,“ podotýká Petra Schneiderová.

Existuje ještě piktogramový koridor pro cyklisty, kde chybí čára, která by ohraničovala jízdní pruh. Piktogramový koridor poznáte podle vodorovného značení prostřednictvím dvojité šipky a symbolu cyklisty. Je to především informace pro řidiče, že v místě cyklisté často jezdí. Do tohoto pruhu může motorista vjet, řidiče motorového vozidla neomezuje, ale musí brát v potaz přítomnost cyklistů.

Mimon_cyklokoridor-jpg
Piktogramový koridor pro cyklisty | Foto: Wikimedia Commons, Petr VilgusVlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Odkaz

„Je třeba, aby se všichni účastníci silničního provozu vzájemně respektovali. Od chodců, přes cyklisty až po motoristy a zároveň respektovali pravidla. Otázkou je, jak dobře ta pravidla znají,“ říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR. „Týká se to i pruhů pro cyklisty, které se po trase mohou několikrát změnit. Cyklista si často ani nevšimne, že během cesty přejíždí několikrát z pruhu pro cyklisty do vyhrazeného jízdního pruhu. Většina změn je na křižovatkách a pro cyklistu v provozu je vnímání změn složité.“ Pokud řidič vozu míjí jezdce na kole v jeho jízdním pruhu nebo ve vyhrazeném jízdním pruhu, není třeba dodržovat při předjíždění boční odstup 1,5 m. „Pruh samotný odstup nahrazuje. Řidič totiž cyklistu nepředjíždí v jízdním pruhu, ale míjí se s ním. To mnozí řidiči nevědí. Zákonem stanovený odstup je třeba dodržet tam, kde cyklistické pruhy nejsou, což je případ i piktogramového koridoru. Vždy je ale třeba, aby se řidič choval ohleduplně a ponechal takový odstup od cyklisty, aby jej při míjení neohrozil,“ upřesňuje Petra Schneiderová z Týmu silniční bezpečnosti.

Poté, co v roce 2016 došlo ke změně legislativy, začaly se na komunikacích objevovat cyklistické pruhy jako houby po dešti. Města chtěla ochránit cyklisty a zjednodušit provoz. Po letech užívání se ukazuje, že v některých místech jsou nepraktické a často ani z pohledu bezpečnosti dopravy nedávají smysl. S cyklistickou infrastrukturou mívají problém především velká města a za zamyšlení stojí, zda-li není na místě přehodnotit danou cyklistickou úpravu, třeba v místech, kde se příliš neosvědčila.

„Cyklistika je od dob covidu stále na vzestupu. Pro většinu lidí není jízdní kolo jen rekreační prostředek, ale stal se z něj prostředek dopravní. Také ve větší míře přibyla elektrokola i elektrokoloběžky,“ upozorňuje Zuzana Pidrmanová z Policejního prezidia ČR a dodává: „Nyní se na pozemních komunikacích pohybuje daleko více cyklistů než dříve.“ Podle policejních statistik se stalo v roce 2021 celkem 3.994 dopravních nehod s účastí cyklisty. O rok později to bylo 4.333. Většina z nich se stala v obci (2021 – 3.157; 2022 – 3.460). V loňském roce při těchto nehodách zemřelo 42, o rok dříve 43 lidí. „Stále platí, že bychom měli být k sobě navzájem ohleduplní, tolerantní a respektovat se. Mějme na paměti, že jako řidiči motorového vozidla se velice pravděpodobně objevíme i v pozici cyklisty a obráceně, proto se chovejme tak, jak chceme, aby se chovali ostatní k nám,“ dodává závěrem Zuzana Pidrmanová.

Štítky: , , , , , , , ,

8 názorů na “Pruhy pro cyklisty se liší. Do některých autem nesmíte vjet nebo nemusíte dodržovat od cyklisty odstup 1,5 m”

  1. Zdravím, Petře, od kdy můžou cyklisti na kruháči jezdit v protisměru…. aspoň, tak jsem pochopil Váš článek….

  2. výborná situace je při vjezdu na kruháč kde musíte zprava pouštět cyklisty a zleva auta, to neuhlídáš když se tam cyklisti řítí vstříc smrti. Přibrzdíš autu a chceš jet a odbočit a nejde to zprava přiletěl magor na kole, brzdíš a ejhle zleva už se řítí auto a co teď. Jak to upravuje zákon ?? Jasně vždy tvoje vina …….

    1. Tak po dalším a dalším přečtení Vašeho článku se musím zase ptát kde a od kdy můžou cyklisti jezdit na kruháči v protisměru…. zprava přiletěl magor na kole, musíte zprava pouštět cyklisty, třeba jen nechápu Vašemu vysvětlení….

  3. Vzhledem k tomu, že se za cyklostezky utratilo mnoho miliard korun, bych logicky očekával, že bude tlak cyklisty na tyto cyklostezky vyhánět a ne naopak jim dávat čím dál větší prostor na běžných silnicích. Předpokládám, že investicemi do dětských hřišť se mělo za to, že si tam budou děti hrát a ne, že si budou hrát na silnicích, i když v obytných zónách kupodivu mohou.

  4. Autor zapomněl na jednu podstatnou informaci, jak se chovat k cyklistovi, který vyjíždí z pro něj vyhrazeného jízdního pruhu.

    1. Tam platí klasické řazení, jako u normálních jízdních pruhů, kde jeden končí. Tzn. Na kole se řadím z neprůběžného jízdního pruhu do průběžného.

  5. Není náhodou na čase, aby veřejnoprávní média informovala o těchto novinkách. A od toho je platíme. Třeba místo nekonečně opakovaných filmech a ve zprávách?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru