skoda_octavia_scout-prednost-zprava

Přednost zprava je pravidlo, které řidiči stále nedodržují. Kdy platí a kdy si na něj dát speciální pozor?

Od Pavel Srp | Zdroj: bezpecnecesty.cz, Zákon o provozu na pozemních komunikacích - Foto: Pavel Srp - 19. 5. 2021


O přednosti zprava, tzv. pravidle pravé ruky se učí v autoškolách hned od začátku. Řidiči si jej musejí zažít, protože při nedání přednosti v jízdě mohou vzniknout velké škody. A to nejen na majetku, ale i na zdraví. Pojďme si tedy připomenout, na co je potřeba dávat pozor.

Co říká zákon?

Zákon 361/200 Sb. o 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích definuje přednost zprava v odstavci § 22: Jízda křižovatkou v odstavci (2) takto: „Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.“ V odstavci (1) zákon řeší situace, kdy jsou u křižovatky umístěné dopravní značky určující přednost v jízdě.

Přečtěte si také:  Na dálnici se má jezdit vpravo a předjíždět vlevo. Za určitých podmínek ale vpravo předjet můžete

Ve zkratce to znamená, že pokud není u křižovatky jasně určena přednost v jízdě, platí právě pravidlo pravé ruky, tedy vždy dáváte přednost tomu auto, přijíždějícímu zprava. Pozor dejte také na to, že dát přednost musíte dát nejen autům a motorkám, ale i cyklistům, jezdcům na zvířatech a dokonce i skupině chodců nebo průvodcům stáda zvířat.

A jak by to mělo vypadat v praxi?

I zkušeného řidiče občas překvapí přednost zprava na místech, kde by to nečekal. Nesmí se nechat zmást hlavně na křižovatkách typu „T“, kdy jede rovně. Pojďme se ale podívat na nejtypičtější situace, kde se používá pravidlo pravé ruky.

Některé dopravní značky mají přednost před jinými. Vyznat se v tom pomůže jednoduché pravidlo

Parkoviště obchodních center

V posledních letech se nejvíce předností zprava ve městech odehrává na parkovištích obchodních center. Ta na to ale zpravidla na vjezdu upozorňují informační tabulí. Jiná situace by byla, kdyby si obchodní centrum parkoviště osadilo dopravními značkami, které by přednosti upravovaly.

Přečtěte si také:  Řidiči stále neumějí zipovat. Ti, kteří dodržují zákon, a zipují, jsou pro ostatní často "agresivní piráti"

V takovém případě je řidič povinen dát přednost jinému řidiči vždy, když se blíží zprava. Irelevantní v tu chvíli je to, že on by jel rovně.

Křižovatky ve tvaru „T“

Toto bývá největší oříšek. Spousta řidičů totiž na přednost zprava na takových křižovatkách zapomíná. Žijí v omylu, že pokud jedou rovně a nikam neodbočují, přednost dávat nemusejí, ale to je omyl.

Velmi hezky to popisuje toto video, které nakonec přidává i jednu velmi netradiční dopravní situaci, která také na křižovatce ve tvaru „T“ může vzniknout. Věděli byste ji projet správně?

Pozor i na některé křižovatky s dopravními značkami

I když je křižovatka osazena dopravními značkami, upravujícími přednost v jízdě, může se vám stát, že pravidlo pravé ruky budete přesto uplatňovat. Typicky jde o křižovatky, v nichž hlavní silnice odbočuje. Pokud se tak budete blížit z vedlejší silnice, budete muset dávat přednost řidiči, přijíždějícímu z jiné vedlejší silnice v případě, že ho budete mít po pravé ruce.

Stejný případ je potřeba i v případech, kdy by se na takové hlavní silnici potkala dvě auta, která by chtěla jet rovně, tedy by odbočovala z hlavní silnice na vedlejší. I zde jede první auto, které přijelo zprava.

Přečtěte si také:  Řidička nedala přednost nákladnímu autu. Díky pohotové reakci policejní hlídky nehodu přežila

Kruhové objezdy

V České republice máme zažito, že přednost dáváme u kruhového objezdu těm, kteří už po něm jedou, ale na to bychom si měli dát pozor. Před vjížděním na kruhový objezd je potřeba myslet na to, aby byla přednost upravena dopravními značkami, protože v opačném případě by opět platilo pravidlo pravé ruky a ti, kteří po kruhovém objezdu jedou, by museli dávat přednost těm, kteří na něj najíždějí. Pokud by totiž dopravní značky přednost neupravily, platilo by pravidlo pravé ruky.

Účelové komunikace

Pozor byste si měli dávat také v případě, kdy na silnici vyjíždíte z obytné zóny, z označeného parkoviště, čerpací stanice anebo z jiné účelové komunikace. V tu chvíli totiž přednost zprava nemáte a naopak si musíte dávat.

Přečtěte si také:  Pomalá jízda může být smrtelně nebezpečná. Navíc je protizákonná, ale řidiči to často neví

Postih za porušení přednosti v jízdě

Přednost v jízdě je velmi důležitým pravidlem v dopravě a odpovídají tomu i postihy, které za její porušení může policie udělit.

Dopravní přestupek lze projednat na místě, kdy může policista v příkazním řízení udělit pokutu až 2500 Kč, současně s tím vám budou do karty řidiče připsány čtyři body. Pokud tento přestupek spácháte dvakrát za 12 měsíců, můžete na 1 až 6 měsíců přijít o řidičský průkaz.