dalnice-jizda_v_pravem_pruhu

Jízda na víceproudých silnicích a dálnicích má svá pravidla. Ta se ale mohou podle různých jízdních situací měnit. Na dálnici musíte předjíždět v levém pruhu, ovšem jsou i situace, kdy můžete předjet i pravým jízdním pruhem. Kdy je to možné?

Aut je čím dál více a města i dálnice bývají přeplněná, kvůli čemuž vznikají dopravní kolony. Tu více, jinde méně rychle jedoucí. Často se tak děje i proto, že v pravém pruhu jede v dálce jeden kamion, ale v tom levém je někdo pomalý, kdo jej chce zbytečně brzy předjet, ale za ním se mezitím vytvořil štrůdl aut, jedoucích jen o něco málo rychleji než onen kamion.

Přečtěte si také:  Řidiči stále neumějí zipovat. Ti, kteří dodržují zákon, a zipují, jsou pro ně často "agresivní piráti"

Předjet je zprava má občas možná nutkání drtivá většina řidičů, ale zákon to nedovoluje. Naopak jde o jeden z nejhorších přestupků, který je velmi tvrdě sankcionován. Zákon na podjíždění zprava pamatuje jako na ‚Nedovolené předjíždění‘. Tento přestupek je definován tak, že řidič „při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno.“ Pokud by vás u toho chytila policie, pak to s vámi nemůže řešit v příkazním řízení na místě, ale posílá přestupek do správního řízení. V tom vám hrozí nejen pokuta 5000 až 10 000 Kč a 7 bodů do karty řidiče, ale hlavně zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.

Jsou ovšem situace, kdy předjíždět zprava i na dálnici a mimo město (ve městě jde o souběžnou jízdu v pruzích, kde nejde o předjíždění jako takové) lze a věnuje se tomu i video od BESIPu. Jde například o jízdu v připojovacím pruhu, kdy je možné předjet a zařadit se před pomaleji jedoucí auto, zpravidla kamion.

Předjíždět zprava lze i ve chvíli, kdy se na silnici vytvoří souvisle jedoucí kolona ve všech jízdních pruzích, což ovšem není situace z úvodu článku, kdy je kolona v levém pruhu kvůli kamionu v dálce v tom pravém. Zákon doslovně praví: „Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (tzv. souběžná jízda); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“

Přečtěte si také:  Vědí řidiči, že na dálnici je i pravý pruh? Vypadá to, že nikoliv a přitom mají povinnost v něm jezdit

Mimochodem, i na bezdůvodnou jízdu v levém pruhu od roku 2017 zákon myslí. Řidičům, kteří levý pruh okupují bezdůvodně, hrozí pokuta až 1500 Kč a 2 body do karty řidiče. Policie ovšem tyto přestupky příliš neřeší, nemá na to potřebné kapacity.