zuzeni-pruhu-zipovani

Určitě to znáte také. Jízdní pruh končí, vy dojedete až na konec, aby nevznikaly zbytečně dlouhé kolony, ale řidič, do jehož pruhu se máte připojit, vás před sebe nepustí. On si totiž tu „kolonu“ vystál a vy ho chcete „předběhnout“. Neví ale, že tím porušuje zákon. Pojďme se podívat na to, jak to s touto změnou jízdního pruhu, připojováním do pruhu a tzv. zipováním vlastně je.

Pravidlo „zipování“, tedy „střídavé řazení“, je s námi už dvě desítky let, přesto řidiči stále nevědí, jak funguje. Anebo ho ignorují, protože přece před sebe nepustí někoho jen tak, když oni stojí v koloně aut dlouhé minuty. Ale často tam tráví čas právě kvůli tomuto jejich počínání.

Přečtěte si také:  Vědí řidiči, že na dálnici je i pravý pruh? Vypadá to, že nikoliv a přitom mají povinnost v něm jezdit

Na pravidlo zipování pamatuje a upravuje jej zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, který v §12 v odstavci 5 přesně říká: „Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.“

To tedy znamená, že pokud se ze dvou pruhů stává jeden, mají se řidiči do pruhu sjíždět postupně, na střídačku, tedy tak, jak fungují zuby na zipu. Od toho je ostatně název. Takové situace se často vyskytují ve městech, ale i na opravovaných silnicích. O tom, že se zúžení chystá, bývají zpravidla řidiči navíc stovky metrů dopředu informování dopravními značkami.

Správně by tedy měli řidiči jet souběžně v obou pruzích vedle sebe stejnou anebo podobnou rychlostí až těsně před zúžení (v tzv. souběžné jízdě), kde by se pak měli střídavě zařadit do jednoho pruhu, který pokračuje. V praxi je však situace taková, že se do průběžného, tedy pokračujícího jízdního pruhu řidiči řadí příliš brzy a vznikne v něm dlouhá fronta. A to je špatně, protože pokud by řidiči byli ohleduplní a dodržovali by zipování, auta by nemusela zastavovat, ale mohla by se mezi sebe jednoduše řadit a ušetřit si vzájemně čas.

Přečtěte si také:  Řidiči u sebe nebudou muset vozit řidičák a techničák. Stačit by měla jen občanka, časem nebude potřeba ani ta

Jiné to je ale v případě, kdy se jízdní pruhy nezužují v jeden, ale jeden z nich je třeba odbočovací. V takovém případě pravidlo zipu neplatí a řidič jedoucí v odbočovacím musí odbočit anebo počkat, až bude v tom pokračujícím volno.