cyklista

Poslankyně ANO navrhuje zrušit povinný odstup od cyklistů. Tuto část zákona považuje za nesmyslnou

Autor: Anina Russová - Zdroj: Poslanecká sněmovna, poslankyně Zuzana Ožanová - Ilustrační foto: Škoda - 20. 5. 2023


Od chvíle, kdy byl uzákoněn povinný 1,5metrový rozestup při předjíždění cyklistů, vyvolává tato část zákona velké debaty a dohady. Některým cyklistům nepřijde dostatečná, řidiči zase neví, jak přesně má takový odstup vypadat, protože jej fakticky nikdo neumí během jízdy změřit. Ani policie. A tak se případné pokutování nedodržení rozestupu omezilo jen na chvíle, kdy dojde k nehodě. A kdy je tedy jasné, že rozestup dodržen nebyl. Poslankyně ANO Zuzana Ožanová se zněním této části zákona také není spokojená, proto navrhla jeho změnu a povinný odstup od cyklistů chce zrušit. Změnu chce ale také na poli cyklostezek a jejich užívání cyklisty.

Ohleduplnost i ze strany cyklistů

V zákoně je v současné době napsáno: „Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 metr. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 metr.“

Poslankyně Ožanová toto znění chce změnit, ideálně zcela vyškrtnout. Ne snad, že by ji nešlo o bezpečnost všech účastníků provozu, jen podotkla, že jde o zcela zbytečnou formulaci, protože zákon už jasně říká, že se k sobě účastníci provozu musí chovat ohleduplně. Podle ní je vzájemná ohleduplnost a povinnosti účastníků dostatečně řešeny v § 4, kde se píše: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Pražští řidiči si musí dávat pozor na cyklistu, který nerespektuje zákony. Chlubí se tím na sociálních sítích

Zdůraznila přitom to, že ohleduplně se nemusí chovat jen řidiči směrem k cyklistům, ale například i cyklisté směrem k chodcům. „Nevyváženost rušeného ustanovení spočívá také v tom, že je-li stanoven odstup motorového vozidla od cyklisty, měl by být také stanoven odstup cyklisty od chodce. Projíždění cyklistů nepřiměřeně blízko dětí, či osob s kočárky je nežádoucí, avšak ve své podstatě rovněž řešené zmíněným obecným ustanovením zákona o ohleduplnosti a ukázněnosti. Rušené ustanovení nepřiměřeně nadřazuje cyklisty nad ostatními účastníky silničního provozu, jelikož není například číselně vyjádřena vzdálenost jízdních kol a motorových vozidel od chodců, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Stojí za zmínku připomenout, že existuje mnoho komunikací po jejichž stranách nejsou chodníky,“ popsala poslankyně ve svém odůvodnění.

Zmínila také jistou nedostatečnost zákona: „Například na stejné komunikaci o šíři komunikace 3 metry, musí předjíždějící řidič motorového vozidla dodržet konkrétní odstup, avšak jede-li cyklista opačným směrem, tedy v protisměru, tak číselně vyjádřená povinnost odstupu není. Na komunikaci o šíři 3 metry se prostě nevejde motorové vozidlo i jízdní kolo, pokud mají být od sebe vzdáleny 1,5 metru a je zcela na místě vzájemná ohleduplnost k vyřešení situace. Na tomto příkladu je vidět absurdita zmíněného ustanovení.“

Cyklisté primárně na cyklostezky

Poslankyně Zuzana Ožanová chce kromě odstupu od cyklistů řešit také to, jak je v zákoně zakotveno používání cyklostezek a cyklopruhů, respektive realitu toho, jak cyklisté tato místa – vyhrazena především pro ně – opravdu používají.

Cyklistů v silničním provozu přibývá, roste s tím ale i počet jejich smrtelných nehod

V současném znění zákona je napsáno: „Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.“

Poslankyni vadí právě poslední část ustanovení, tedy „ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích“. Chce proto znění zákona změnit tak, aby byl cyklista bez debat povinen využít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo vymezený prostor pro cyklisty.

„Reálná situace dospěla do takového bodu, že cyklostezky vedoucí souběžně s jinými komunikacemi nejsou využívány a cyklisté dobrovolně jezdí mezi motorovými vozidly, ačkoliv vedlejší cyklostezky zejí prázdnotou. Vyhrazené stezky pro cyklisty mají vést k větší bezpečnosti pro účastníky silničního provozu. Obcemi jsou neustále budovány různé cyklostezky. Jejich síť se rozrůstá a jejich rozvoj je často financován z dotací Evropské unie. Smysluplnost těchto bezpečných prvků se vytrácí, když jejich uživatelé (cyklisté) místo stezek výhradně pro ně určených jezdí raději po jiných druzích komunikací mezi motorovými vozidly, protože se jim prostě na cyklostezku jen nechce,“ vysvětlila.

Doplnila také, že zrušením oné zmíněné věty nebude dotčena možnost cyklisty v případě zjevné nemožnosti užívat části komunikacích jemu určených, „využít jiných komunikací, jelikož okolnosti vylučující protiprávnost stále existují a budou existovat a díky nim lze posuzovat adekvátně reálné situace, které mohou v silničním provozu nastat.“ 

Detailní plány změn, které navrhují jednotliví poslanci najdete zde

Štítky: , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru