Od začátku letošního roku do konce září šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 61 dopravních nehod s účastí chodce. Kromě chodců se stali účastníky nehod také cyklisté – od začátku letošního roku došlo na silnicích Kraje Vysočina k celkem 122 nehodám cyklistů. Řada dopravních nehod se stala za snížené viditelnosti. Při těchto nehodách bylo šest osob usmrceno, 13 dalších utrpělo těžké zranění a 146 bylo při nehodách zraněno lehce.

A právě proto se policisté z Vysočiny na chodce a cyklisty v následujících dnech zaměří, a to v rámci dopravně bezpečnostní akce, která proběhne na předem vybraných místech především v blízkostech přechodů pro chodce nebo přejezdů pro cyklisty. Policisté budou chodcům i cyklistům kromě preventivních rad rozdávat také reflexní prvky, které je vhodné využívat především za snížení viditelnosti.

Přečtěte si také:  Chodci během podzimu zapomínají, že jsou často pro řidiče "neviditelní". Přitom stačí použít základní reflexní prvky

Chodci a cyklisté musí být opatrní

Velmi často dochází v silničním provozu k vážným dopravním nehodám, jejíž účastníci jsou chodci nebo cyklisti. Chodci a cyklisti jsou nejzranitelnější účastníci silničního provozu. Tuto skutečnost si ovšem mnozí neuvědomují. K většině těchto dopravních nehod dochází za snížené viditelnosti a nejčastěji mimo obec, kde chodník a ani zde není veřejné osvětlení.

Odhalili jsme tajemství mlhovek, o kterém mnoho řidičů neví. Jdou i vypnout

Příchod podzimu nám dává najevo, že musíme počítat s častějšími změnami teplot a počasí, což znamená, že se tato událost dotkne i cyklistů a chodců. Zhoršené podzimní počasí představuje pro chodce značnou míru nebezpečí. V ranních hodinách nebo v podvečer se v současné době také často v blízkosti silnic tvoří mlha, která představuje pro všechny účastníky silničního provozu možné riziko. Právě mlha může výrazně znepříjemnit chůzi, ale i jízdu na jízdním kole. Obzvlášť opatrní musí být tito účastníci silničního provozu při pohybu za soumraku a za svítání.

Je důležité, aby se chodci snažili při pohybu po komunikaci svoji viditelnost zvýšit. Při pohybu za snížené viditelnosti by měli nosit oblečení jasných barev, aby byli lépe vidět v mlze nebo ve tmě. Oblečení je vhodné opatřit reflexními prvky a doplňky, které výrazně září ve světlech projíždějících vozidel. Nejčastěji se používají barvy jasně žlutá, zelená a oranžová.

Přečtěte si také:  Policie připouští, že pro řidiče je těžké odhadnout správný rozestup od cyklistů. Sama bude při tom spolupracovat se soudními znalci

Reflexní prvky jsou naprostá nutnost

Chodec by měl být dále, vždy opatrný, pozorný a ohleduplný. Chodec musí chodit především po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo může chodit po vyznačené stezce pro chodce. Tam kde chodník ani stezka pro chodce není, musí chodec jít po levé krajnici. Vedle sebe mohou jít pouze dva chodci. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných, nepřehledných úsecích musí jít chodci za sebou. Chodci by měli vždy pamatovat na skutečnost, že žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy. 

Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se za snížené viditelnosti pohybuje po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Tuto povinnost stanovil zákon o provozu na pozemních komunikacích:  „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit pokutu až 2 000 korun.  Každý chodec by měl pamatovat na to, že reflexní prvky používá proto, aby chránil sám sebe před případnou kolizí s vozidlem, jehož řidič chodce v tmavém oblečení bez reflexních prvků spatří mnohdy na poslední chvíli.

Přečtěte si také:  Pozor na pruhy vyhrazené pro cyklisty. Jejich nesprávné použití může řidiče stát několik tisíc

Policisté pak upozorňují, že zbytečně riskují jak chodci, tak ale i cyklisté: „Velice podobná opatření platí i pro cyklisty. Opakovaně se setkáváme s neosvětlenými cyklisty, kteří zbytečně riskují své zdraví nebo život. Cyklisté nejsou dostatečně anebo vůbec osvětleni a nepoužívají ani reflexní prvky. Cyklisté musí dbát na to, aby jejich kolo mělo řádné vybavení. Mezi základní výbavu jízdního kola patří funkční brzdy, odrazky na těle kola, světlomet červené barvy na zadní části a světlomet bílé barvy na přední části jízdního kola. S výbavou jízdního kola také úzce souvisí vybavení cyklisty. Nesmíme zapomenout, že cyklista mladší 18 let musí za jízdy použít ochranou přilbu schváleného typu. Tuto přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. V dnešní době už i cyklisté starší 18 let, kteří nechtějí hazardovat se svým zdravím, používají při jízdě také ochranou přilbu. Také oblečení cyklisty by mělo být pestré a nejlépe obsahovat reflexní prvky, které cyklistu na komunikaci více zviditelní.“

7 komentáře

  1. Nejvyšší čas,chodci chodí neoznačení v tmavém oblečení a ke všemu po pravé straně,takže se nemouhou ani sami chránit,protože nevidí kdo jim vjede na záda.Často mají ještě na uších sluchátka.

    • A jaký je rozdíl v tom, když chodec půjde po levé straně? Není jejich povinnost uhýbat autům do příkopu, má plné právo po té levé straně jít. Sluchátka u chodců není nic protizákonného a pokud chodí v tmavém oblečení neoznačení, tam, kde to zákon nenařizuje (tedy např. vždy v obci), není jediný důvod na ně nadávat, protože nic neporušují. A ještě dodám, že chodci se můžou pohybovat v silničním provozu naprosto legálně pod vlivem alkoholu nebo drog a je úplně jedno, kolik toho v sobě mají.

      • Ti si pak na tu cestu i lehnou, to taky není zakázané. A nejlíp, když se ještě přikryjou černým kobercem. 😀

        • Pokud si lehne na krajnici nebo na kraj silnice, je to to samé, jako by po ní šel. Pokud leží uprostřed silnice, tak je to spíš mínus toho ležáka (i když ne vždy – i takové případy byly a odnesl to minimálně ztrátou řidičáku točvolant).

Přidat komentář