Výjimečná kvalita u Porsche spočívá v pozornosti, kterou firma věnuje detailu. Tuto kvalitu vždy jasně rozpoznáme v interiéru vozu. Svého vrcholu přitom dosahuje právě ve chvíli, kdy nic není příliš nápadné. Pomocí ladění barevných odstínů Porsche svým zákazníkům zaručuje naprostou spokojenost při intenzivním kontaktu s barvami a materiály. „Do jednotného barevného celku je nutné sladit více než 600 viditelných komponentů,“ říká Frank Moser, viceprezident pro kvalitu u společnosti Porsche AG. „Vzhledem k tomu, že naše vozy jsou do značné míry individualizované, jde o velmi náročný proces.“ Například interiér nového Porsche Panamera si lze objednat v pěti různých jednobarevných variantách a dalších pěti dvoubarevných. V praxi to znamená, že vše od koberečků přes celý interiér až po čalounění stropu musí být sladěno do stejných barev a že k sobě odstíny musí ladit v každém světle.

O barvách interiéru rozhodují designéři Style Porsche. Dalším krokem je pak vytvoření vzorkovníku barev, který se používá k posuzování odstínů kůže, laků, plastů, fólií, textilií, koberečků a šicích nití. Cílem je vybrat odstíny barev tak, aby se spolu vzájemně doplňovaly. Výsledek lze za dokonalý považovat až ve chvíli, kdy všechny součásti nainstalované do interiéru tvoří spolu s ostatními viditelnými komponenty stejného barevného tónu jednolitý obraz.

Celková harmonie barev závisí na těch nejjemnějších nuancích odstínů či na rozdílech v lesku jednotlivých povrchů. „Lidské oko si povšimne i těch nejmenších odchylek a celek pro něj pak působí roztříštěným dojmem,“ říká Simone Fettová, vedoucí oddělení pro ladění barev interiéru, která se svým týmem odpovídá za to, aby v interiéru všech modelů panoval pocit pohody a souladu. Cílem ladění barev je zajistit, aby u jednotlivých dílů nakupovaných pro výrobu vozů nedocházelo k rozdílům v barvě a aby například interiér v barvě Marsala nového modelu Porsche Panamera vyzníval harmonicky.

Jemné úpravy se provádějí ve speciální světelné komoře. „Celý proces začíná celých 18 měsíců před zahájením sériové výroby,“ vysvětluje inženýrka chemie Fettová. Ukazuje nám různé komponenty z počátečních stádií vývoje, v barvách od téměř bílé až po fialovou, které však vůbec neodpovídají červené předloze v odstínu Marsala. Při výrobě komponentu hraje roli pět faktorů: použitý materiál, nástroje, proces, parametry procesu a směs barevných pigmentů. Každý barevný odstín se vyrábí s použitím jiné receptury pigmentů. Každá receptura však reaguje poněkud odlišně v závislosti na materiálu či procesu, takže barevný tón hotového dílu se může odlišovat od specifikace. V interiéru nové Panamery se používá asi 40 různých materiálů a na procesu ladění nakoupených dílů se podílí více než 70 dodavatelů. „Při hledání té správné barvy jde o interaktivní proces,“ vysvětluje odbornice Simone Fettová. „Je to jako velká skládanka. Kabina vozu se postupně proměňuje od nesouladného obrazu po homogenní celek. Vyžaduje to velkou míru přesnosti a obrovský cit pro detail.“

Než může jít nová barva interiéru do výroby, proběhnou čtyři zkoušky barevnosti. Při ní se všech 600 viditelných dílů nainstaluje na kostru vozu. Jakmile se všechny díly takto umístí vedle sebe, ihned vyjdou jasně najevo všechny odlišnosti. Odlišnosti se měří pomocí spektrometru. Může se například stát, že cílový odstín Marsala obsahuje správný podíl červené, ale příliš mnoho modré a je poněkud tmavší, než je žádoucí. Kromě toho se pomocí reflektometru změří také odlesky povrchů. Na základě vypočtených hodnot se provedou nezbytné úpravy. Při další zkoušce barevnosti se vše vyzkouší znovu – v ideálním případě již bude odstín správný, anebo bude alespoň mnohem blíže cílové specifikaci. Při měření barev se pomocí standardizovaného systému barevnosti užívá hodnota spektrální odrazivosti. Každý barevný odstín tak má jedinečnou definici tvořenou pomocí trojrozměrného sférického modelu.

Zvláštní fyzikální vlastností je metamerismus: odlišné barevné chování pigmentů v různých světelných podmínkách. To znamená, že díl, který přesně odpovídá odstínu Marsala v denním světle, může vykazovat značné barevné odchylky při umělém osvětlení v garáži. Pigmenty je proto nutné míchat tak, aby vznikl tón, který si uchová jednotnou barevnost ve třech standardních světelných podmínkách. „Jednotlivé světelné podmínky můžeme ve světelném studiu měnit stisknutím tlačítka. Umožňuje nám to posoudit, jaké barevné efekty vznikají v které situaci,“ vysvětluje Simone Fettová.

I přesto, jak složitá a vysoce precizní měřicí technika se používá, konečným hodnotitelem celkového barevného provedení kabiny vozu je lidské oko. Cíle ladění barev je dosaženo, když uvnitř vozu Porsche panuje celkový pocit pohody a souladu.

Specializované oddělení pro ladění barev interiérů přispívá svými technologickými znalostmi materiálů, chemických látek, barev a výrobních procesů nejen v rámci procesu řízení kvality při přípravě série, ale již od časných fází testování použitelnosti nových barevných tónů a materiálů, které vytváří studio designu Porsche.