Centrum dopravního výzkumu důrazně varuje před rizikovým chováním jednotlivých účastníků provozu, chodce nevyjímaje. Právě oni patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravních nehod. Důvod je prostý. Oproti ostatním účastníkům silničního provozu nejsou při střetu ničím chráněni. Závažnost zranění chodce při střetu ovlivňuje celá řada faktorů, zejména střetová rychlost, střetová konfigurace, typ kolizního partnera, věk a fyzická kondice chodce apod.

Myslíte si, že chodci nemají nehodám jak zabránit. Právě naopak! Jsou to totiž často chodci, kteří nehody způsobí, jako kdyby si svou zranitelnost oproti autům neuvědomovali. Typickým rizikovým chováním chodce je třeba jeho náhlé vstoupení do jízdního koridoru vozidla, zejména z oblasti zakrytého výhledu, tedy zpoza stojících nebo zaparkovaných vozidel. To ostatně dokládají i výzkumy nehod, které upozorňují, že nejčastěji k takovým střetům dochází například v prostoru autobusových zastávek. Jednu z takovýchto situací, bohužel s fatálními následky, ilustruje přiložené video. Jedná se o kombinaci simulace dopravní nehody s reálnými záběry z místa nehody.

Nejčastějším faktorem přispívajícím ke vzniku dopravní nehody mezi vozidlem a chodcem je nepozornost – ať už chodce nebo řidiče vozidla. U chodců je často přispívajícím faktorem kromě nepozornosti rovněž alkohol nebo vědomé nerespektování pravidel silničního provozu. Chodci pod vlivem alkoholu často nejsou schopni adekvátně reagovat na situaci v silničním provozu ani ji správně vyhodnotit. Jejich chování je pro řidiče vozidla těžko předvídatelné. S řidiči pod vlivem si ovšem nemají co vyčítat.

BESIP: Mladí řidiči ročně usmrtí na 100 lidí, problémem je nezkušenost, rychlost a řízení pod vlivem alkoholu a drog

Smutná čísla

V období let 2012-2018 bylo usmrceno 848 chodců, těžce zraněno pak bylo 4 084 chodců. Jen v roce 2018 bylo v důsledku dopravních nehod usmrceno 113 a těžce zraněno 517 chodců (historicky nejméně). Smutná čísla vykazuje především hlavní město Praha, kde bylo v roce 2018 usmrceno 25 chodců, což je meziročně o 14 více. Nárůst byl zaznamenán také v Jihomoravském kraji, kde bylo usmrceno 15 chodců. Mimochodem, Praha eviduje 52% podíl na všech těžce zraněných.

Většina chodců byla usmrcena v noci

V období let 2005-2018 bylo usmrceno 58 % chodců právě v noci. V roce 2018 to bylo 58 chodců, tedy 51 %, zatímco ve dne 55 chodců. Nejvyšší podíl usmrcených chodců v noci byl evidován v roce 2007 (67 %), naopak nejnižší v roce 2018 (51 %).

Přečtěte si také:  Jízda v protisměru na dálnici vyžaduje okamžitou reakci. I zlomek sekundy může zachránit životy

Jen v roce 2018 bylo za snížené viditelnosti, což nutně nemusí být za tmy, usmrceno 18 chodců (9 ve dne a 9 v noci), tj. 16% podíl na všech usmrcených chodcích. Mimo obec pak bylo usmrceno 5 chodců (4 v noci a 1 ve dne).