dopravni-nehoda-bouracka-pojistovna-1

Mladí řidiči zaviní každoročně více než 10 tisíc nehod, v roce 2018 bylo evidováno 10 051 takových nehod. Vinou mladých řidičů bylo usmrceno 94 osob (meziročně o 7 více, tj. +8 %), dalších 397 osob bylo těžce zraněno (meziročně o 50 více, tj. +14 %). Meziroční nárůst usmrcených vinou mladých řidičů byl zapříčiněn zejména tragickým listopadem, kdy byla prakticky každá 3. osoba (31 %, 17 usmrcených) usmrcena právě mladým řidičem.

Alkohol a drogy: každá 5. smrtelná nehoda

„Z analýz, které máme k dispozici je zřejmé, že nehody zaviněné mladými řidiči vykazují každoročně přibližně dvojnásobně vyšší závažnost v porovnání se všemi evidovanými nehodami. Pětinu všech usmrcených osob (celkem 19) usmrtili mladí řidiči pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, meziročně o 12 více,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Mladí řidiči pod vlivem drog usmrtili v uplynulém roce 7 osob, tj. polovina ze všech usmrcených osob vinou všech řidičů pod vlivem drog.

Krajské srovnání

Nejvyšší podíl na usmrcených osobách vinou mladých řidičů byl v uplynulém roce evidován v Moravskoslezském kraji (26 %, 14 usmrcených), na těžce zraněných osobách pak ve Středočeském kraji (21 %, 86 těžce zraněných). Meziročně nejvyšší nárůsty v oblasti usmrcených osob vinou mladých řidičů byly evidovány ve Středočeském (+11) a Moravskoslezském kraji (+7). Dramatické nárůsty v oblasti těžce zraněných osob vinou mladých řidičů byly evidovány ve Středočeském (+39) a Jihomoravském kraji (+28).

Nejvíce usmrcených (39) osob vinou mladých řidičů bylo evidováno na silnicích I. tříd, nejvíce těžce zraněných (111) pak na silnicích II. tříd. Nejvyšší podíly usmrcených (24 %) i těžce zraněných (22 %) vinou mladých řidičů pak bylo evidovány na silnicích III. tříd, nadprůměrný podíl usmrcených (23 %) byl evidován také na místních komunikacích. Nejvíce usmrcených a těžce zraněných osob vinou mladých řidičů bylo evidováno v přímých úsecích, nejvyšší podíly (shodně 23 %) pak v přímých úsecích po projetí zatáčky. Lokalizace závažných nehod, které zavinili mladí řidiči v roce 2018, jsou k dispozici v uvedené mapě, příp. zde.

Poznatky z Hloubkové analýzy dopravních nehod

„Mladí řidiči častěji způsobují dopravní nehody v důsledku nezkušenosti a vysoké nebo nepřiměřené rychlosti, zejména pro mladé řidiče motocyklů je ve srovnání s ostatními věkovými skupinami častějším přispívajícím faktorem vzniku nehod nezkušenost a reakce v panice,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a dodává: „Bilance uplynulého roku potvrzuje naše poznatky z Hloubkové analýzy dopravních nehod. V důsledku nepřizpůsobení rychlosti bylo mladými řidiči usmrceno 39 (41 %) a těžce zraněno 167 (42 %) osob.“

Aktivity BESIP v oblasti mladých řidičů

  • kemp BESIP pro mladé řidiče – květnový kurz bezpečné jízdy na polygonu v Hradci Králové
  • spolupráce na projektech pro mladé řidiče (Ford Driving Skills for Life, Start Driving – Asociace autoškol a autodrom Sosnová)
  • podpora zavedení prvků rakouského modelu řidičského průkazu na zkoušku – cílem je více hodin na cvičné ploše, kde se simulují krizové situace a více psychologického rozboru řízení
  • BESIP garantem výzkumného projektu, který ověří dopad prvků rakouského modelu na řidiče
  • Ministerstvo dopravy připravuje rehabilitačních programy pro řidiče s recidivou závažných přestupků a řízení pod vlivem
  • připravujeme spot a kampaň na téma alkohol a drogy u mladých řidičů