Nového impulzu se dočkala spolupráce ministerstva a Pardubického kraje na přípravě D35. Ministr dopravy Dan Ťok a hejtman Martin Netolický včera podepsali aktualizované memorandum, ze kterého vyplývá, že kromě výstavby D35 se bude stát podílet také na investicích do krajských silnic, které na D35 navazují, a to částkou ve výši 2,7 miliardy korun.

Původní memorandum ministerstva dopravy a Pardubického kraje bylo podepsáno už v roce 2006 a vyžadovalo aktualizaci. K té vláda zmocnila ministra dopravy v květnu tohoto roku. Nové znění memoranda stanovuje konkrétní závazky pro stát i kraj, ministerstvo je připraveno finančně podpořit investice do navazujících krajských silnic celkovou částkou 2,7 miliardy. Jde například o modernizaci silnice mezi Českou Třebovou a Litomyšlí, úpravy silnice mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí nebo modernizaci spojení Choceň – Žamberk.

Memorandum-dostavba-D35-Dan-Tok-Martin-Netolicky
Hejtman Martin Netolický a ministr dopravy Dan Ťok

„D35 měla být postavena už dávno a mohli jsme tím výrazně zmírnit dopravní komplikace jak v Pardubickém kraji, tak při nynější modernizaci D1. Pardubickému kraji uleví od tranzitní dopravy na současné 1/35 a výrazně zlepší spojení s dalšími regiony,“ řekl ministr Dan Ťok.

Aktualizací memoranda stát i Pardubický kraj potvrzují, že urychlení přípravy a výstavby D35 včetně realizace navazujících silnic druhé třídy jsou společným zájmem mimořádného významu a stanoví konkrétní závazky ministerstva i kraje při realizaci staveb.

„Memorandum je velmi konkrétní včetně doprovodných finančních částek a vychází se schválené jižní trasy D35 s dobrým napojením severních oblastí kraje,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Pardubický kraj bude přivaděče připravovat jako investor za přispění státního rozpočtu a Státního fondu dopravní infrastruktury a naším cílem je, aby navazující stavby byly hotové zároveň s úseky nové dálnice,“ dodal hejtman.

dalnice-d35-Vysoke-Myto-Dzbanov

Blízko zahájení stavby jsou úseky Opatovice – Časy a Časy – Ostrov, kde již probíhá archeologický průzkum. Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o stavební povolení na nejsložitější mostní objekty (estakádu přes Labe, estakádu přes železniční koridor v Uhersku). Díky tomuto rozdělení budou moci na většině trasy začít práce i bez několika chybějících pozemků, kde se ještě řeší dědická řízení.

„Zahájíme stavbu do konce tohoto roku na stavebně nejsložitějších místech, což jsou většinou mosty a budeme pokračovat tak, aby paralelně mohli pracovat i archeologové na dalších úsecích,“ řekl Ťok.

V přípravě je nyní najednou dalších šest úseků D35 Ostrov – Staré Město a další části D35 směrem na Mohelnici. Na všech těchto úsecích se dokončují dokumentace pro územní rozhodnutí a postupně jsou zahajována územní řízení. K zahájení výstavby úseků mezi Ostrovem a Starým Městem by mělo dojít v roce 2020.