RZ-propadla_STK

30. června vyprší možnost „automatického“ prodloužení propadlé technické kontroly

Autor: Radim Plachý - Foto: Pavel Srp - 15. 6. 2021


S koncem června vyprší možnost prodloužit platnost technických kontrol o 10 měsíců. Opatření bylo zavedeno v reakci na omezené možnosti pohybu obyvatel v době lockdownu.

„Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021,“ psalo v tiskové zprávě Ministerstvo dopravy na začátku března. „Pokud tedy někdo propadlou technickou kontrolu má, nepovažuji za rozumné využít zbývajících pár týdnů k odkladu a raději ji absolvovat hned,“ říká jednatel společnosti Testcar Pavel Rubeš a dodává: „Zároveň by si měli všichni zkontrolovat, zda prodloužení nevyužili již v minulém roce, protože dvakrát platnost technické kontroly prodloužit nelze.“

Provozovatelé vozidel kromě front na STK riskují i problémy při dopravních nehodách. Odložení návštěvy technické prohlídky může způsobit potíže v souvislosti s vyplácením škod z povinného ručení nebo havarijního pojištění. U nehod pojišťovny vždy zjišťují, zda mělo vozidlo platnou technickou kontrolu, ale o to důkladněji bude zkoumat jeho technický stav před nehodou. V případě havarijního pojištění může výši vyplacené částky ovlivnit to, jak dlouho bylo vozidlo provozováno s propadlou technickou. Ta je totiž jednou ze smluvních podmínek havarijního pojištění.

Platnost STK má jasná pravidla. Pozor na tyto mýty

V případě, že vozidlo bude mít propadlou STK a bude splňovat podmínky pro výjimku dle opatření týkajícího se prodloužení platnosti technických kontrol, měli by policisté pohlížet, jako by ji mělo platnou. Takovému řidiči Policie ČR sice neuloží pokutu za neplatné doklady pro provoz vozidla, viník dopravní nehody je však vždy zodpovědný za způsobenou škodu.

Pokud byl příčinou dopravní nehody technický stav vozidla, tak ani opatření o odkladu platnosti technické kontroly nezbavuje provozovatele odpovědnosti za škodu. Poškozené straně bude vyplacena náhrada z povinného ručení tak, jak je to běžné. V případě, že dopravní nehodu způsobí technický stav vozidla, bude pojišťovna následně škodu vymáhat na viníkovi dopravní nehody, jako kdyby neměl platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla. Pokud by došlo k soudnímu sporu, prokazovalo by se navíc, zda provozovatel o špatném technickém stavu věděl.

Problémy mohou řidiče bez platné TK čekat také při cestách do zahraničí. I když opatření platí na území celé Evropské unie, aktivně jej využila pouze Česká republika, Itálie a Malta. Proto, v případě kontroly nebo dokonce dopravní nehody v jiném členském státě se můžete potkat s celou řadou problémů. Cesta k moři do Chorvatska přes Rakousko a Slovinsko se díky nejasným poměrům může značně zkomplikovat. Případné pokuty bude teoreticky možné následně vymáhat zpět, půjde však o velmi zdlouhavý a nákladný proces. Škodu způsobenou vozidlem s neplatnou STK bude muset uhradit řidič vozidla.

„Všem řidičům důrazně doporučuji neodkládat STK a vyhnout se tak problémům doma a zejména při cestách do zahraničí. Výjimka se navíc nevztahuje na motocykly, přípojná vozidla do 3,5 tuny, vozidla přepravující nebezpečný náklad ADR a také traktory a jejich přípojná vozidla s konstrukční rychlostí do 40 km/h. Očekávám proto, že před letní sezónou budou STK plně obsazeny a na prohlídku bude nutné čekat,“ dodává Pavel Rubeš, jednatel společnosti Testcar, patřící do skupiny Ostra.

Štítky: , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru