Radlická radiála má zamířit pod zem. Náklaďáky do ní budou mít zákaz vjezdu a nebudou chybět radary

Autor: Anina Russová - Zdroj a foto: Hlavní město Praha - 21. 6. 2024


Hlavní město Praha odhalilo plány s chystanou Radlickou radiálou. Chce ji zahloubit pod zem, ale zároveň přiznává, že celý projekt půjde bez miliardových investic od státu k ledu. Pokud tunelový komplex radiály někdy vznikne, nákladní auta do něj budou mít vjezd zakázán. To ale mají i do tunelu Blanka a jezdí jich tam i tak dost.

Téma Radlické radiály v hlavním městě existuje už od 70. let minulého století, ale teprve v tomto týdnu schválili pražští radní její možné provedení. Vylepšený návrh svede dopravu z velké části pod zem a výrazně tak ulehčí obyvatelům žijícím v okolí. „Úpravami staršího projektu se po veřejné diskusi podařilo dosáhnout moderního řešení, které odpovídá potřebám obyvatel města 21. století. Nechtěli jsme dopustit stejnou chybu, jaká se stala v minulosti v případě Magistrály, aby v Praze vznikla další silniční bariéra rozdělující celé městské části. Přepracovaný projekt tak ideově navazuje na plán zahloubení pokračování Městského okruhu z minulého volebního období. Nová Radlická radiála bude z velké části schována pod zem, díky čemuž lépe zacelíme území, získáme víc prostoru pro zeleň, omezíme hlučnost a umožníme další rozvoj území,“ uvedl Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro dopravu.

Zásadních změn je v projektu hned několik. V oblasti Botanica bude nově komunikace vedena pod úrovní terénu a překryta mostními konstrukcemi. U stanice metra Nové Butovice byla zrušena původně plánová estakáda, komunikace bude zahloubená a na klíčových místech zcela schovaná pod zem. Dojde také ke spojení tunelů Butovice a Jinonice. Podíl tunelových úseků na celkové délce stavby se tak po přepracování projektu zvýšil z 55 % na 71 %. Z celkové délky stavby 5,5 kilometru budou nyní tunely tvořit 3,9 kilometru.

„Považuji za důležité, že jsme se podobně jako u Městského okruhu rozhodli jít cestou ambicióznějšího řešení, které je zároveň citlivé k městu. Nechceme další severojižní magistrálu v Radlicích. Toto řešení navíc umožní výstavbu městského dostupného bydlení na pozemcích, které v původním řešení zabírala dálnice,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje.

Veleň a další okolní obce požadují, aby východní Pražský okruh vedl tunely

„Stejně jako v případě dokončení Městského okruhu je nezbytné, aby nám s Radlickou radiálou finančně pomohl stát. Jedná se jednoznačně o stavbu celostátního významu, jejíž celková cena 35 miliard korun převyšuje finanční možnosti hlavního města,” zdůraznil Hřib.

Jako v Blance

Pokud někdy Radlická radiála opravdu vznikne, bezpochyby uleví dopravě v oblasti Radlic, Nových Butovic i Stodůlek. Radlická ulice je každý den naprosto ucpaná auty mířícími buď z centra města nebo na Jižní spojku. Už v tuto chvíli je přitom v plánu, že pro tranzitní nákladní dopravu bude tunel uzavřen. „Radiála primárně neplní funkci tranzitní. Vjezd na Radlickou radiálu bude omezen výškou 4,5 metru, bude zakázán vjezd pro vozidla kategorie „E“ (dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR) a v souladu s dopravní politikou hlavního města Prahy pro vozidla, jejichž celková hmotnost překračuje 12 tun, respektive jejich celková délka 12 metrů,“ píše Praha v projektu.

Zároveň Praha naznačila, jak to bude s maximální povolenou rychlostí a případnými radary: „Rychlost na Radlické radiále bude stanovena na 80 km/h, respektive 70 km/h. Přesný rozsah jednotlivých úseků bude určen v dalších stupních dokumentace ve spolupráci s příslušným silničním správním úřadem. Při regulaci dopravy na vjezdech do tunelů Radlické radiály, z důvodu mimořádné události nebo dopravní zácpy, může být dále omezena nejvyšší povolená rychlost tak, jak se to v současné době provádí v tunelech Městského okruhu. Vybavení tunelů bude umožňovat úsekové měření rychlosti a jejich následnou penalizaci.“

Štítky: , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru