prvni-jizda-scania-s-650-v8-tn

Novela zákona o silniční dopravě: lepší kontrola odpočinku řidičů kamionů a změna podmínek v taxislužbě

Autor: Tisková zpráva - Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR - Foto: Pavel Srp - 2. 10. 2020


Povinnost využívat tachograf, lepší podmínky pro kontrolu tachografů, zabránění v další jízdě na dobu až 24 hodin nebo zákaz výkonu činnosti řidiče velkého vozidla na 3 až 6 měsíců. To jsou některé ze změn, které od 1. října zasahují kamionovou dopravu. Vyplývá to z novely zákona o silniční dopravě, která vyšla pod číslem 115/2020. Zákon nově také rozšiřuje svou působnost na všechna motorová vozidla včetně takzvaných tatraktorů, které byly doposud často využívány pro obcházení stávajících pravidel. 

„Ke zpřísnění podmínek v rámci novely zákona o silniční dopravě nás vedly zkušenosti z naší kontrolní činnosti, které ukázaly, že je třeba v některých oblastech, jako je např. dodržování přestávek a záznamů na tachografu, změnit stávající předpisy. Na boj proti podvodům v kamionové dopravě se více zaměřuje i EU, takže jsme k úpravám vedeni i touto iniciativou. Některé nástroje také již platí v některých okolních zemích, tak je v našem zájmu podmínky v rámci evropského prostoru, kde se kamiony volně pohybují, co nejvíce sjednotit,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček. 

Novela počítá se změnami pravidel pro přepravy, na které se nevztahuje evropské nařízení upravující přestávky a odpočinek (tzv. výjimky). Ty jsou nově upraveny zákonem. Působnost zákona se tak rozšiřuje i na takzvané tatraktory (nákladní automobily homologované jako traktory), kterými někteří dopravci obcházeli pravidla pro silniční dopravu. Oblasti výjimkové dopravy se bude týkat i povinnost tachograf používat, je-li jím vozidlo vybaveno. Nově se kvůli účinné kontrole dodržování přestávek a odpočinku bude namísto 2 dnů dokládat činnost za 8 dní.  

Všech řidičů kamionů se pak týká nový zákaz výkonu činnosti řidiče velkého vozidla na 3 až 6 měsíců, kde se ale nejedná o zákaz činnosti dle zákona č. 361/2000 Sb., tedy řidič nepřichází o své řidičské oprávnění, řídit nadále může vozidla do 3,5t.

Splnil jsem si dětský sen, řídil jsem hasičský speciál Scania

Nově je možné uložit řidiči pokutu až do 50 tisíc korun, a to v případě, že byl zjištěn podvod s tachografem, použití cizí nebo padělané karty, nebo karty, kterou řidič nahlásil jako ztracenou, nefunkční nebo odcizenou, nebo pokud řidič neumožnil přístup k tachografu nebo neuposlechl příkaz k jízdě do autorizovaného metrologického střediska za účelem kontroly tachografu.

Posíleny jsou celkově kontrolní mechanismy. Kontroly mohou kromě policie využívat dostupné instituty i osoby pověřené k výkonu dozoru (dopravní úřady) – mohou vybírat kauce, zabránit v jízdě, nařídit jízdu do autorizovaného metrologického střediska kvůli kontrole tachografu, odebrat při kontrole použitou cizí, padělanou nebo nahlášenou kartu řidiče.  

Zásadní změnou je rovněž to, že nově lze řidiči, který nedodržel přestávky nebo odpočinek, zabránit v další jízdě – doposud řidič při zjištěném porušení mohl po zaplacení pokuty pokračovat v řízení, což je zásadním ohrožením bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu. Nově mohou kontroloři takovému řidiči zabránit v další jízdě na dobu až 24 hodin, aby došlo k dočasnému vyřazení řidiče ze silničního provozu.

Rozvolnění místní příslušnosti u řidičů taxislužby

Novela přináší novinky také pro taxislužbu, a to především v oblasti udělování oprávnění řidiče taxislužby. O to bude nově možné zažádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Těch je v České republice celkem 206 a jejich výčet můžete nalézt v interaktivní mapě na webu. Stejně tak bude možné žádat i o vydání nového průkazu řidiče taxislužby.

Nově budou muset cizinci ze zemí mimo EU, EHS a Švýcarska pro udělení oprávnění řidiče taxislužby prokázat, že v České republice pobývají legálně a jsou oprávněni v České republice pracovat.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru