2019-facelift-mercedes-benz-glc-300-d-4matic- (15)

Vozidla, homologovaná v souladu s emisní normou Euro 6d-TEMP, se vyznačují výrazně nižšími emisemi NOx. Tuto normu splňují všechny nové osobní vozy Mercedes-Benz, které lze v současnosti objednávat. Mercedes-Benz kromě toho nabízí na trhu již dnes řadu vozidel, která splňují ještě přísnější emisní normu Euro 6d, která bude postupně závazná od 1.1.2020.

Na začátku desetiletí přijaté rozhodnutí vyvinout zcela novou generaci motorů nese ovoce. Inovativní technologie zajišťují nízké emise NOx. Díky tomu splňují po přechodu na novou generaci motorů všechny aktuálně nabízené nové osobní vozy Mercedes-Benz nejen normu Euro 6d-TEMP, ale případně už také ještě přísnější Euro 6d.

Limity emisí NOx – u normy Euro 6d platí hodnota 80 miligramů na jeden kilometr i při měření podle metody RDE (Real Driving Emissions) za jízdy – patří mezi limity, které nesmí být při měřeních emisí překročeny, a to při každé platné jízdě RDE. To znamená, že vozidlo nesmí tuto hodnotu přesáhnout ani při nejméně příznivých kombinacích podmínek RDE – například při velkém zatížení vozidla, kopcovitém profilu trasy a nepříznivých teplotách i dopravních situacích. Limit přitom platí nejen pro nová vozidla, ale i pro vozidla s více než 100 000 ujetými kilometry. Nezávislá měření potvrzují, že v reálných testech na silnicích zůstávají naměřené hodnoty osobních automobilů Mercedes-Benz často výrazně pod limitem 80 miligramů na kilometr.

Mercedes-Benz modernizoval GLC. Svezli jsme se s AMG 63 S, naftovým čtyřválcem, ale i s vodíkem

Mercedes C 300 d se zařadil na vrchol našeho žebříčku čistých vozů

Odborný časopis auto motor und sport měřil emise dvanácti testovaných vozů různých značek a v aktuálním vydání uvádí, že testovaný Mercedes C 300 d kombi měl „téměř nulové emise NOx“. V textu následují ještě přesnější výsledky měření u vozu Mercedes-Benz C 300 d kombi (kombinovaná spotřeba paliva 5,6-5,0 l/100 km, kombinované emise CO2 147-133 g/km): „S pouhými 13 miligramy NOxse zařadil na vrchol našeho žebříčku čistých vozů. Donedávna bylo nemyslitelné, aby vznětové motory vůbec mohly dosáhnout takových hodnot. Nový dvoulitrový turbodiesel s označením OM 654 byl však důsledně koncipován pro nízké emise. Problém mnoha měst s emisemi NOx by se tak mohl vyřešit s rostoucími počty registrovaných nových automobilů.“

Autoklub ADAC zveřejnil v únoru 2019 zprávu o vlastních rozsáhlých měřeních: „Emise NOx aktuálních automobilů jsou v reálném provozu na silnicích hluboce pod limity pro laboratorní měření.“ Mimořádně pozitivně byl hodnocen Mercedes-Benz C 220 d (kombinovaná spotřeba paliva 4,8 l/100 km, kombinované emise CO2 126-117 g/km), „jeho hodnota emisí NOx byla sotva měřitelná, mezi 0 a jedním mg/km“.

Tato měření ukazují, že výzvu NOx lze s novou generací motorů technicky vyřešit i u automobilů s pohonem na naftu. Průměrné emise vozidel při ujetí mnohatisícikilometrové vzdálenosti jsou v tomto ohledu ještě výrazně výmluvnější. Při tomto měření dosahují osobní vozy Mercedes-Benz s nejnovější technikou vznětových motorů průměrných hodnot 20 až 30 mg NOx na kilometr za podmínek RDE.

ADAC na téma emisí oxidů dusíku u vozidel se vznětovými motory různých výrobců aktuálně zjistil: „Vznětové motory Euro 6d-TEMP vypouštějí v průměru o 76 procent méně NOx než vznětové motory Euro 6b a o 85 procent méně než turbodiesely Euro 5. Namátkové zkoušky při měřeních na silnicích ukázaly, že u dobrých vznětových motorů Euro 6d-TEMP došlo ke snížení emisí v porovnání s průměrnými vznětovými motory Euro 5 dokonce o 95 až 99 procent.“ Ještě přísnější je norma Euro 6d, která umožňuje jen nízké přípustné tolerance měření. Norma Euro 6d je pro nové typy předepsána od 1.1.2020 a pro ostatní vozidla začne platit o rok později. Mercedes-Benz zahájil již v roce 2016 ofenzivu v oblasti motorů. V jejím rámci byly vyvinuty zcela nově koncipované vznětové čtyřválce (OM 654 a OM 654q) a šestiválce (OM 656). Na tomto základě, který si vyžádal investice tři miliardy eur, splňuje již dnes řada modelů Mercedes-Benz se vznětovými motory normu Euro 6d – od Třídy A až po GLE.

2019-facelift-mercedes-benz-glc-300-d-4matic- (8)

Pohled do zákulisí

1. Měření emisí probíhá nejen v laboratořích, ale také na silnicích. Fotbalisté vědí, že o výsledku se rozhoduje na hřišti. Tímto hřištěm jsou při měřeních emisí silnice. Proto je podle normy Euro 6d-TEMP, resp. ještě důslednější a přísnější Euro 6d, laboratorní měření podle metodiky WLTP doplněno tzv. testem RDE (Real Driving Emissions). Emise škodlivin (mj. oxidy dusíku a pevné částice) jsou v tomto případě měřeny u vozidel přímo v silničním provozu. Kontroluje se tím dodržování limitů s přihlédnutím k faktorům konformity. Níže uvedená grafika ukazuje, jak náročná jsou tato měření.

2. Mercedes-Benz zabraňuje samotnému vzniku emisí a vzniklé emise velmi důkladně čistí. Příkladem je motor OM 654q: Díky zdokonalenému systému dodatečného čištění výfukových plynů splňuje výkonný čtyřválec z moderní řady motorů OM 654 již dnes druhou fázi normy RDE (Real Driving Emissions), která bude závazná až od roku 2020, a je homologován v souladu s normou Euro 6d. Systém dodatečného čištění výfukových plynů má díky uložení v blízkosti motoru a tepelné izolaci malé ztráty tepla a v naprosté většině provozních situací velmi příznivé provozní podmínky. Mezi další opatření patří:

  • vysokotlaká a nízkotlaká recirkulace výfukových plynů včetně jejich chlazení,
  • oxidační katalyzátor pro vznětové motory, snižující emise oxidu uhelnatého (CO) a nespálených uhlovodíků (HC),
  • filtr pevných částic k odstraňování pevných částic v kombinaci s funkcí katalyzátoru SCR (sDPF),
  • katalyzátor SCR (selektivní katalytická redukce) pro snižování emisí oxidů dusíku. Za tím účelem je do výfukových plynů před sDPF přiváděn amoniak v podobě roztoku AdBlue,
  • dodatečný katalyzátor pod podlahou vozidla (SCR) s povrchovou úpravou pro funkci zásobníkového katalyzátoru k odstraňování amoniaku (ASC).

Dodatečné čištění výfukových plynů na příkladu vznětového motoru OM 654q

Tzv. demonstrátor emisí NOx z vývoje osobních vozů Mercedes-Benz se vznětovým motorem má ukázat, jak účinně pracuje čištění výfukových plynů. Vozidlo odpovídá motorem a systémem dodatečného čištění výfukových plynů i softwarem řídicí jednotky 100% sériovému stavu. Dodatečné senzory a možnosti vizualizace umožňují „sledovat“ při jízdě na silnicích emise v mnoha jízdních situacích.

3. Vzhledem k tomu, že limity musí být dodrženy za všech možných kombinací provozních parametrů, jsou emise v reálném provozu obvykle pod předepsanými limity.

Dodržování limitů musí být u každého typu vozidla prokázáno v náročných homologačních měřeních, v laboratořích i na silnicích. Vozidla jsou za tím účelem vybavena přenosným zařízením pro měření emisí PEMS (Portable Emission Measurement System).