Policisté i dopravní experti na fakt, že chodci na přechodech v žádném případě nemají absolutní přednost, upozorňují často. Jak to ale vypadá, chodci tomu stále nevěří. Jen za posledních pár dnů evidují policisté případy, kdy řidič na přechodu v Prostějově srazil opilého chodce, jiný řidič zase v Plzni starší ženu. Míru zavinění v obou případech policie stále vyšetřuje, ale dá se říct, že na nehodu vždy můžou oba účastníci.

Důvod je prostý, řidiči mohou případné chodce přehlédnout nebo jinak chybovat, ale chodec se ze zákona musí přesvědčit, že do vozovky smí vstoupit. A to je často kámen úrazu, protože většina chodců si myslí, že na přechodu mají automaticky přednost.

Absolutní řidičská chyba. Jeden řidič zastavil u přechodu, druhý ho nesmyslně objel a srazil dítě

Proto policisté upozorňují na následující pravidla, která musí každý chodec bezpodmínečně dodržovat:

  • Před přechodem se zastavte
  • Rozhlédněte se vlevo a vpravo, zda se neblíží vozidlo
  • Navažte s řidičem oční kontakt, teprve až je jistota, že řidič chodce vidí, můžete vstoupit do vozovky
  • Přechod přecházejte po pravé straně a rychlou chůzí a dávejte pozor, abyste neupadli

I při přecházení sledujte, zda se neblíží jiné vozidlo, zejména na silnici, kde je více jízdních pruhů. Ve dvou jízdních pruzích ve stejném směru je řidič povinen zastavit vedle jiného vozidla, které dává přednost chodci. Ve druhé polovině vozovky je pro chodce bezpečnější vyčkat, až řidič, který jede v protisměru, zastaví.

Dále přidávají několik důležitých připomínek jak pro chodce, tak pro řidiče. Chodec by si neměl přednost vynucovat, pár minut čekání mu může zachránit život. V případě střetu je zranitelnější chodec a při nehodě většinou utrpí zranění. U přechodu pro chodce by měli být pozorní i řidiči, pokud vidí chodce, měli zpomalit, aby měli dostatek času zareagovat a zastavit. Platí zásada, že obě strany by měly být k sobě navzájem ohleduplní a tolerantní.

Zákon hovoří jasně

Jako řidiči pamatujme, že dle zákona nesmíme chodce, který přechází silnici po přechodu, jakkoliv omezit. Současně ale chodci musí pamatovat na to, že v případě, že je blíže než 50 metrů přechod nebo jiné místo určené k přecházení, musí jej využít. Před vstupem do vozovky se pak musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Přečtěte si také:  V Paříži definitivně skončili s rychlostí 50 km/h. Na drtivé většině ulic se bude smět jezdit jen 30 km/h

Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. A zlaté pravidlo, které je absolutně nutné dodržovat, zní, že chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.