přechod pro chodce

Čeští řidiči dávají podle průzkumu přednost chodcům častěji než slovenští, výjimku tvoří řidičky z Prahy

Autor: Tisková zpráva - 1. 8. 2018


Projíždíte městem a počítáte minuty. Právě když už to vypadá, že snad přijedete včas, dojedete k přechodu pro chodce. Stojí před ním člověk, který chce zřejmě přecházet. Zastavíte? Jste-li žena a jedete-li v Praze, je pravděpodobnost navzdory zákonné povinnosti pouze jedna ku jedné. Právě řidičky z Prahy totiž dopadly nejhůře v aktuálním průzkumu ochoty dát přednost chodci před přechodem, který v červenci provedla společnost Goodyear Dunlop Tires Czech.

Průzkum Zebra probíhal v červnu a v červenci na různých frekventovaných přechodech ve třech městech – v Praze, Brně a Bratislavě. Na celkovém vzorku 1500 případů průzkumníci zaznamenávali četnost případů, kdy řidič nebo řidička dá přednost chodci nebo chodkyni, který/á se jednoznačně chystá použít označený přechod. Vyhodnocení přineslo několik překvapivých zjištění.

„Nejbezpečněji se podle výsledků výzkumu mohou cítit chodci v Brně, horší situace je v Praze a s odstupem nejmenší ochotu dávat chodcům přednost naši výzkumníci zaznamenali v Bratislavě. Zdá se tedy, že Češi berou přednost chodců na přechodu o něco vážněji než Slováci. Situace však není uspokojivá ani v jedné z obou zemí: i v Brně zastaví navzdory zákonné povinnosti před přechodem jen něco málo přes dvě třetiny řidičů,“ řekl marketingový manažer Goodyear Dunlop Tires Czech pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Boris Tománek.

Průzkum Zebra 2018: Chování řidičů před přechodem, na nějž vstupuje chodec

Výzkum podle něj odhalil i některé zajímavé kulturní odlišnosti. „V Brně i Bratislavě například dávají přednost stejně často řidiči i řidičky, zatímco v Praze by si měli chodci (a zejména chodkyně) dávat pozor na řidičky, které jsou významně méně ochotné před přechodem zastavit. Podíl žen-řidiček, které daly na přechodu přednost jiné ženě, byl dokonce s 44 procenty vůbec nejnižším naměřeným údajem. Slovenské řidičky dávají přednost mužům na přechodu dokonce výrazně častěji, zatímco v Brně je tomu přesně naopak. Tam ženy dávají ženám na přechodu přednost téměř v sedmdesáti procentech případů,“ doplnil Boris Tománek.

Zatímco na Slovensku se nově zavádí absolutní přednost chodců na přechodu, v Česku se často setkává s kritikou i mírnější zákonná úprava, která do určité míry sází na ohleduplnost řidičů. Obě země mají ovšem společné to, že na tom z hlediska úmrtnosti chodců na silnicích nejsou vůbec dobře. Podle loňských statistik Evropské unie jsou české a slovenské silnice z hlediska bezpečnosti až v druhé polovině první dvacítky členských zemí EU. Konkrétně na přechodech přitom v České republice loni přišlo o život 22, na Slovensku 11 chodců.

Přečtěte si také:  Viníkem nehod bývají kromě řidičů i chodci. I oni mohou dostat pokutu a platit škodu

Absolutní přednost ano či ne?

Slovensko proto hodlá uzákonit absolutní přednost po vzoru Nizozemska nebo Švýcarska, kde je řidič za všech okolností povinen dát přednost každému chodci, který přechází vozovku po přechodu. Povinnost by měla vstoupit v platnost 1. ledna příštího roku.

Legislativa České republiky absolutní přednost chodce na přechodu nestanovuje. Podle §5 novelizovaného zákona o pozemních komunikacích z roku 2000 je Řidič povinen umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem. Chodec nicméně musí dávat přednost tramvajím a vozidlům s právem přednosti v jízdě se zapnutým majáčkem. Přednost chodců navíc omezuje i rozporné ustanovení §54 odst. 3 stejného zákona, podle nějž „Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.“

„Novelizaci zákona z roku 2000 z tohoto důvodu právem mnozí považují za nejasnou a matoucí; poukazují i na to, že v prvních letech po zavedení omezené přednosti chodců na přechodech se počet obětí na životech na přechodech pro chodce dokonce zvýšil. Od té doby se sice situace stabilizovala, ale stále není uspokojivá, jak ostatně ukazují i výsledky našeho bleskového průzkumu,“ konstatoval Boris Tománek. „I my se proto připojujeme k varování, aby se chodci nedomnívali, že jim na přechodu nic nehrozí. V zájmu své bezpečnosti i bezpečnosti řidičů jim naléhavě radíme, aby se co nejvíce řídili doporučenými zásadami. Současně však také apelujeme na řidiče, aby byli lidsky slušnější a ohleduplnější a dbali na svou zákonnou povinnost umožnit chodcům nerušené použití přechodu,“ zdůrazňuje Tománek.

přechod pro chodce

Zásady bezpečného použití přechodu pro chodce

  • Je-li v blízkosti 50 metrů přechod nebo nadchod pro chodce, musíte ho využit!
  • Zastavte se čelem k přechodu. Nepostávejte před přechodem, pokud se nechystáte přecházet.
  • Rozhlédněte se a zřetelně naznačte záměr přejít silnici.
  • Pokud možno navažte oční kontakt s řidičem přijíždějícího auta.
  • Silnici přecházejte nejkratší cestou, kolmo nikoli šikmo, a co nejrychleji.
  • V půlce přechodu znovu zkontrolujte, zda řidič přijíždějící z opačného směru respektuje váš záměr přejít silnici.
  • Dvouproudovou silnici přecházejte obzvlášť opatrně, dávejte pozor na druhý pruh, odkud může přijíždět další vozidlo.
Štítky: , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přejít na začátek