Je jen máloco tak otravného jako kolony. Především na dálnicích, kde mohou dosahovat i několika kilometrů a trvat i několik hodin. Není se pak co divit, že posádky aut, které v těchto kolonách stojí, vystupují z aut, aby se protáhli a nemuseli sedět v rozpáleném autě. Málokdo ale také ví, že je takové počínání nebezpečné, nezákonné a hrozí za něj pokuta.

Ten, kdo není v autě, je chodec

Jak nás upozornila Hana Rubášová vrchní komisařka Policejního prezidia, ve chvíli, kdy řidič či jiný člen posádky vystoupí z auta, stává se okamžitě chodcem. „A jako chodec se musí řídit příslušnými právními předpisy, konkrétně pak ustanovením paragrafu 53, které stanovuje, že chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce, čímž je nepřímo řečeno, že na ostatních pozemních komunikacích by měl chodit jen ve výjimečných případech,“ vysvětlila.

Přečtěte si také:  Řidiči neumí dojíždět do kolon. Ohrožují tak často sebe i ostatní

K tomu je potřeba také dodat, že tam, kde není chodník, se chodí po levé krajnici, a tam, kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Žádné vycházky mezi stojícími auty a prostředkem dálnice nebo silnice by se tedy za žádných okolností neměly konat. Ovšem toto jsou pravidla pro kolony mimo dálnice.

Poradna: Měli jste dopravní nehodu? Víte, co dělat?

Na dálnicích je zákon přísnější

K těm nejméně příjemným a zároveň nejdelším kolonám dochází ale hlavně na dálnicích. V jejich případě však výše popsané neplatí. Znovu zmíníme paragraf 53, který chůzi po dálnici zcela zakazuje. To znamená, že nikdo v dálniční koloně nesmí za žádných okolností vystoupit za auta. „Takovéto jednání je přestupkem dle paragrafu 125c / 1k, kdy lze na místě uložit pokutu příkazem na místě až do výše 2000 Kč. Ve správním řízení pak hrozí pokuta 1 500 až 2 500 Kč,“ řekla Hana Rubášová.

Důležité je zmínit, že paragraf 26 zákona o silničním provozu, že vystupovat z vozidla se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích. A to je nesmírně důležité, protože jak nám řekla vrchní komisařka: „Při dopravní nehodě skutečně žádný z účastníků provozu stojících v koloně nemůže odhadnout, jak se bude situace vyvíjet, a zda svým procházením se kolem auta nenaruší případný zásah kolem dopravní nehody, o ohrožení vlastní bezpečnosti nemluvě.“

Přečtěte si také:  Pražané v kolonách tráví desítky hodin ročně. Mnohem hůře je na tom ale výrazně menší české město

Zjednodušeně tedy řečeno, zákon řidičům a jejich spolujezdcům ve vozidle stojícím v koloně na dálnici nedovoluje z vozidla vystoupit z důvodu možného ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

10 komentáře

 1. Komisařka taky zapomněla na doporučení policie, že v případě poruchy atd. mají všichni opustit vozidlo a jít za svodidla ,nebo mimo dálnici. Co je pro vozidla na konci kolony dost důležité.

 2. V německu jsme stáli v koloně poměrně dlouho , někteří usnuli . Po obnovení provozu policie objížděl dálnici a spáče budila . Vše v klidu ! U nás nereálné , honili by ega a machrovali , dopraváci jsou bohové . 😁

 3. No ale na parkovišti se z auta vystupovat smí, ne?
  A když se z dálnice stane parkoviště, mělo by se na to taky tak pohlížet.
  Když už stojím na dálnici v koloně delší dobu a chce se mi, tak se přece kvůli tomu nepo…
  Pokud už kolona delší dobu stojí tak při rozhledových poměrech na dálnici nehrozí, že by se rozjela tak náhle, že by člověk nestačil do auta nastoupit. Samozřejmě bych nenechal běhat po dálnici mezi auty děti, to ani náhodou, když tak pod dohledem dospělého za škarpou.
  Řidič nebo jiná osoba způsobilá k pilotáži daného druhu vozidla by se zároveň neměl příliš od vozidla vzdalovat, aby na vozidlo a situaci kolem něj viděl a mohl popojet, kdyby to bylo třeba.

 4. Komisařka formalisticky uplatňuje zákon, což je zakázané…vždy se musí zkoumat konkrétní kauza a také materiální znak přestupku, což je na straně státu dokázat a prokázat…nikoli na podezřelém. Zákon také hovoří o tom, že řidič musí být schopný řídit vozidlo a aby toho docílil, musí se z principu BOZP rozpohybovat a držet se „fit“…. monotónní práce je zakázána, je tedy na místě, aby řidič, když se přesvědčí, že je to bezpečné, z vozidla vylézt, zkontrolovat vozidlo, u toho se protáhnout, což je z fyziologického hlediska nutné…musí myslet i na reflex vestu aj, ale.pokud někdo hala bála formalisticky vysvětluje zákon, porušuje sám zákon a základní zásady správního řízení…

 5. Doporučuji prostudovat občanský zákoník, kde jsou definovány situace, za kterých se skutek za normálních okolností trestný za trestný nepovažuje.

 6. Jednou jsme stáli na hradecké dálnici 16 km před sjezdem na Kolín asi tři hodiny než uklidili nepořádek po nesmrtelném ale fatální nehodě. Z aut vylezli úplně všichni, objevil se kempovací stolek, dali jsme piknik, někdo se na břehu opaloval, škoda, že nebyl poblíž nějaký rybník, vykoupali bychom se. A to se jako nesmí, nebo co?

 7. Takže když stojím na D1 v pětikilometrové koloně dvě hodiny někde uprostřed, tak nesmím vystoupit protože nevím jak se bude situace vyvíjet?

Přidat komentář