skoda-octavia-rs-nehoda

Za prvních 6 měsíců roku 2018 vzrostl meziročně celkový počet dopravních nehod nahlášených policii o 79, celkem tedy policie řešila 49 976 dopravních nehod. Přibylo bohužel i těch nejtragičtějších případů s úmrtími, a to o 10 obětí. Celkový počet mrtvých tak činí 233. Jde o nepříznivou bilanci, kterou ještě zvýší dovolenkové cestování.

Jednou z nepříznivých informací je, že se začíná přibližovat počet těch, kteří zemřou za volantem nebo na sedadle spolujezdce a množství chodců, motorkářů a cyklistů. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenaly tragédie chodců. Rovněž ale vzrostl počet mrtvých motorkářů.

Pokud jde o věk, ukazuje se, že stále více ohroženou kategorii jsou senioři, kterých letos za první pololetí zemřelo při dopravních nehodách o 22 více a jejich celkový počet (59 obětí) je nejvyšší za posledních 10 let. ÚAMK dlouhodobě upozorňuje na fakt, že je nezbytné zásadně více se věnovat prevenci a výchově, a to i cíleně na jednotlivé „kritické“ věkové kategorie – mladé a naopak starší 65 let.

Mimořádně varovný je i další údaj. Od dopravní nehody ujelo 8 726 osob, což je opět meziroční nárůst, a to o 117. Vypovídá to o stavu morálky v naší společnosti, kde vlastní záležitosti vítězí nad životem a zdravím těch ostatních, které by bylo možné například zachránit, kdyby dotyčný od nehody neujel.

Další, na co je na místě upozornit, je fakt, že v 2 119 případech za havárii může alkohol. Přičemž situace je opět meziročně horší, protože počet podnapilých za volantem vzrostl o 199 případů. Tento údaj je podstatný i jako argument, proti prolomení nulové tolerance k alkoholu, kterou v případě cyklistů navrhuje část zákonodárců.

ÚAMK je zásadně pro zachování nulové hranice, protože její překročení nepovede k ničemu jinému než že příští čísla o počtu nehod, mrtvých a zraněných ještě více vrostou.