Zdroj: Twitter - Policie ČR

V loňském roce zaznamenala pražská policie 22 767 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 31 osob, 182 osob bylo zraněno těžce a 2 165 osob lehce.

Ačkoliv došlo meziročně k poklesu v celkovém počtu dopravních nehod, jejich následky jsou znepokojivé. Nárůst byl zaznamenán jak v kategorii usmrcených osob, tak v kategoriích těžce a lehce zraněných.

V tomto ohledu jsou nejrizikovější skupinou silničního provozu chodci, kdy z celkového počtu usmrcených osob bylo hned 25 chodců. Co se týče míry zavinění smrtelných dopravních nehod, tak ve 20 případech byl jako viník určen řidič motorového vozidla a v 11 z nich bylo zavinění na straně chodce.

Nejčastější příčinou dopravní nehodovosti v Praze zůstává nesprávný způsob jízdy následovaný nedáním přednosti v jízdě. S rozvojem cyklistické dopravy v Praze se mezi rizikové skupiny účastníků silničního provozu dostávají i cyklisté, jejichž nehodovost meziročně stoupla. Cyklistům i chodcům se tak budou policisté ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP věnovat i v tomto roce a to prostřednictvím cílených kontrolních akcí a osvětových kampaní.