policejni-kontrola (5)
Foto: Policie ČR

Poslanecká sněmovna včera finálně schválila digitalizační balíček, tzv. DEPO, v jeho senátní verzi. Zákon napomáhá větší digitalizaci služeb státní správy a jejich lepší dostupnosti pro občany. Díky pirátským návrhům, jež byly Poslaneckou sněmovnou schváleny, u sebe nově například řidiči nebudou muset mít řidičský průkaz, ale postačí jen občanka.

Digitalizační balíček byl do Sněmovny vrácen Senátem s několika drobnými změnami, zejména v datech účinnosti. Například Státní fondy musí publikovat otevřená data o dotacích zpětně od roku 2018, nikoliv 2010, jak bylo v původním návrhu.

Přečtěte si také:  O řidičský průkaz je nově možné zažádat elektronicky bez nutnosti čekat ve frontě na úřadu

V zákoně 361/200 Sb. o silničním provozu se v § 6 a odstavci 7 píše o tom, že:

  • Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe

a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,
c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,
d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3 a
e) v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h

1. doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného členského státu, a
2. doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném členském státě.

A včera finálně schválený digitalizační balíček (jeho celé znění najdete zde) ho upravuje tak, že:

  • do § 6 odst. 7 na konci textu písmene a) doplňuje slova: „to neplatí, pokud je držitelem platného řidičského průkazu České republiky, o němž je veden údaj v centrálním registru řidičů.“ 
  • do § 6 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „to neplatí, pokud jsou údaje o vozidle evidovány v registru silničních vozidel podle jiného předpisu.“

„Finální schválení tohoto balíčku sněmovnou znamená završení několikaletého úsilí v přípravě digitalizační legislativy. Přináší konečně efektivnější sdílení údajů mezi úřady, lepší pravidla pro kyberbezpečnost, větší možnosti při vyřizování úředních záležitostí přes internet, nová pravidla pro cloud, snadnější zřízení datové schránky i usnadnění poskytování sociálních služeb na dálku,” okomentoval právě schválený zákon jeho zpravodaj, pirátský poslanec a předseda Podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant.

Přečtěte si také:  Výměna řidičáku na vlastní kůži. Co to s těmi úřady je?

Mimochodem stalo se tak ve stejný den, kdy začalo platit další ulehčení řidičům. Od 1. června 2021 lze totiž žádat elektronicky, aniž byste museli čekat ve frontě na úřadě. Úkon se provádí po přihlášení do Portálu občana, kam je potřeba mít vytvořený přístup (skrze chytrou občanku, Mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identitu). Dále je také podmínkou mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Doklad bude připraven k vyzvednutí v zákonné lhůtě do 20 dní od podání žádosti. Na konkrétní termín bude žadatel upozorněn v Portálu občana a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Další informace najdete v tomto článku.