Tunel Kbelská - studie

Pražský magistrát chce zahloubit část Průmyslové a Kbelské pod zem. Projekt má být hotov už za pár let

Od Anina Russová | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy - 14. 2. 2022


V Praze je několik hlavních dopravních tepen, které jsou řidiči extrémně využívané. Jednou z těch nejvytíženějších je Barrandovský most, který v následujících několika letech projde velkou rekonstrukcí. Změny nejspíš čekají i další vytížená místa, tedy ulice Průmyslová a Kbelská. Hlavní město je chce částečně zahloubit pod zem.

Uleví to celé Praze

Jen v tomto hloubětínském úseku dlouhém přibližně 9 kilometrů jezdí denně až 85 tisíc vozidel. Nová studie počítá se zahloubením části ulic, což by pomohlo celopražské dopravě.

Přečtěte si také:  Oprava Barrandovského mostu bude dopravní peklo pro všechny řidiče. Jak ale ukazuje TSK Praha, je naprosto nezbytná

Průmyslový polookruh, který tvoří ulice Průmyslová a Kbelská ve východní části Prahy, je jednou z nejvýznamnějších pražských komunikací. Právě proto Praha řeší, jakým způsobem by se dalo této části metropole dopravně ulehčit. Cílem úprav, které jsou výsledkem obsáhlé studie, je zvýšení plynulosti a bezpečnosti všech účastníků dopravy, tedy jak automobilů či MHD, tak i pěších a cyklistů.

„Ulice Průmyslová a Kbelská, které dohromady tvoří Průmyslový polookruh, dnes reálně plní funkci chybějících okruhů. Musíme ho zkapacitnit, protože to je stavba, která ještě v tomto desetiletí výrazně pomůže plynulosti dopravy ve východní části města. Odstraní kolony a zaručí plynulost provozu. Díky úpravě křižovatek a novému tunelu Hloubětín zvýšíme kapacitu úzkého hrdla Průmyslového polookruhu až o polovinu. Zároveň na povrchu vzniknou nová stromořadí a lepší propojení pro pěší a cyklisty,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

Na Pražany bude čekat dalších 30 opravených radarů. Od nového roku má hlavní město firmu na jejich pravidelné opravy

V současné době Průmyslový polookruh částečně nahrazuje chybějící dokončení Pražského okruhu (část 511), jehož dobudování má na starosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci úprav studie navrhuje zlepšení průjezdnosti křižovatek a vytvoření nových připojovacích a odpojovacích pruhů, které by zajistily větší plynulost dopravy. Části zmíněných ulic by měly být v příštích letech zahloubeny, aby řidiči nemuseli čekat v kolonách na křižovatkách, ale celou trasu projeli ideálně bez zastavení.

První práce prý začnou ještě letos

Po celé trase je mimo jiné kladen důraz na zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty a dosadbu zeleně. První práce by zde měly začít již v letošním roce, konkrétně by měly být upraveny některé světelné křižovatky a řadící pruhy. Dále bude letos zahájena výstavba dvou podchodů pro pěší pod železniční tratí podél ulice Kbelská. V následujících letech se počítá také s dílčími úpravami křižovatek v Průmyslové ulici a rekonstrukcí mostní estakády přes údolí Rokytky. Na ty by mělo navázat vybudování tunelu mezi ulicemi Poděbradská a Kolbenova a související úprava ulice Kbelská v oblasti Hloubětína.

Přečtěte si také:  Praha chce po řidičích vymáhat pokuty pomocí umělé inteligence. Chce tak jednodušeji trestat hlavně notorické přestupkáře

V ideálním případě by tak práce mohly skončit v roce 2028 s celkovými náklady přibližně 6 miliard korun. Co se týče samotného zahloubení, hlavní město v tuto chvíli projednává studii se základními dotčenými orgány státní správy a dále bude následovat příprava soutěže na projektanta.

Faktem ale je, že Prahu čekají volby, a tak je otázkou, zda se na magistrát za pár měsíců neposadí nové vedení, které by mohlo projekt buď změnit nebo zcela zastavit.