Praha změní systém parkovacích zón. Ve hře preference pražských řidičů i nové řešení rozdávání pokut

Od Josef Pelikán | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy - Tisková zpráva - Ilustrační foto: Praha 4 - 21. 6. 2022 1

Na zasedání 16. června 2022 projednali zastupitelé hl. m. Prahy návrh změn v systému zón placeného stání (ZPS). Finální podoba vznikla po společné dohodě opozice a koalice. Ve hře je například zavedení systému hodinového kreditu rezidenta na stání vozidel návštěvníků, zvýhodnění nízkoemisních nebo bezemisních vozidel výhradně pro osoby s trvalým pobytem v Praze nebo automatizované vyhodnocování přestupků v rámci ZPS.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy projednávalo návrh náměstka pro oblast dopravy Adama Scheinherra a zastupitele Tomáše Portlíka na změnu systému zón placeného stání, kdy by každý rezident získal od hlavního města možnost stání (10 Kč/h) ve formě kreditu na 120 hodin, popř. na 60 hodin ročně pro své návštěvy zdarma.

Přečtěte si také:  Pražané chtějí lepší podmínky pro život v hlavním městě. Nejvíce je trápí dopravní kolony, málo parkovacích míst a nedostupnost bydlení

Tento návrh již loni hlavní město projednalo s dotčenými městskými částmi a na komisi pro parkování a finální úprava vznikla po projednání napříč politickými kluby v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Vše nyní vyústilo ve spolupráci napříč koaličními a opozičními kluby v komplexnější reformu systému zón placeného stání. Zastupitelé se shodli na tom, že je nutné systém ZPS zrevidovat jako celek.

„S magistrátními politickými kolegy napříč jednotlivými kluby se shodujeme na tom, že zóny placeného stání potřebují novou reformu. Mám radost, že jsme konstruktivně našli společnou řeč a můžeme Pražanům zjednodušit život a vytvořit více uživatelsky přívětivý systém zón placeného stání i pro případy rodinných návštěv či řemeslníků. Zároveň chceme také zvýhodnit ty, kteří myslí na své okolí třeba autem šetrnějším k životnímu prostředí. Veškeré návrhy vzešlé ze zastupitelstva bude následně projednávat Rada hl. m. Prahy a poté budou rozpracovány v rámci dopravně-ekonomické studie, jejíž výsledky bychom měli obdržet na podzim letošního roku,“ říká náměstek primátora Adam Scheinherr.

Podle předkladatelů nové úpravy je vzhledem k současné přeplněnosti některých ZPS auty mimopražských řidičů nutné hledat cestu, jak legálním způsobem upřednostnit fyzické osoby s trvalým pobytem v Praze, fyzické osoby podnikající v Praze a podnikatelské subjekty se sídlem podnikání v Praze.  Problém vidí zejména u nízkoemisních a bezemisních vozidel, které jsou v dnešní době rozšířené a mohou stát na ZPS zdarma bez ohledu na to, zda má jejich majitel v Praze trvalé bydliště nebo sídlo podnikání.

Přečtěte si také:  Parkovací karty v Praze je konečně možné vyřizovat online. Jednoduché to ale rozhodně není

Jsem rád, že kromě hodinového kreditu pro rezidenty budeme řešit i parkování pro elektromobily v ZPS zdarma. Podporuji užívání elektromobilů pro pohyb po městě, dokonce jeden náš služební na městské části často využívám, ale Praha bohužel není nafukovací. Původní záměr nechat parkovat zdarma všechny bezemisní nebo nízkoemisní vozy bez rozdílu místa pobytu byl naprosto správný, ale doba se posunula. Tento typ automobilů se velmi rozšířil a my musíme primárně myslet na Pražany, kteří zde bydlí, a na podnikatele, kteří v Praze podnikají, a zaparkovat zkrátka potřebují. Chceme proto najít cestu, jak tuto výhodu zachovat pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Praze a pro právnické osoby se sídlem firmy na území hlavního města,“ doplňuje zastupitel hl. m. Prahy Tomáš Portlík.

Navrhované úpravy systému ZPS:

Hodinový kredit pro rezidenty pro návštěvy nebo řemeslníka

Pražané dlouhodobě chtějí poskytnout svým návštěvám nebo řemeslníkům pohodlné parkování. Funkcionalita bude postupně zprovozněna v městských částech v návaznosti na to, jak rychle to jednotlivé úřady zvládnou zprocesovat, nejdříve pak 1. ledna 2023. Úprava umožní rezidentům starším 18 let s trvalým pobytem ve vymezené oblasti zakoupit si zlevněné návštěvnické stání (10 Kč/h) ve formě kreditu na 120 hodin, popř. na 60 hodin pro své návštěvy. Platnost tohoto oprávnění bude pouze v malé parkovací oblasti (kde nejsou malé oblasti, nebude možno tento kredit ani zakoupit), kde má rezident trvalý pobyt. Platnost tohoto kreditu bude 1 rok od začátku platnosti a neupotřebený kredit propadne, SPZ parkujícího auta bude rezident zadávat prostřednictvím Osobních stránek uživatele.

Městské části si určí cenu v rušných lokalitách ZPS

Rada hl. m. Prahy prověří možnosti odlišných cen návštěvnického stání tam, kde se hodně parkuje, a prověření možnosti dvousložkové cenotvorby parkovacích oprávnění. Jde o možnost městských částí zvýšit cenu za návštěvnické stání nad rámec současného maxima daného platným ceníkem podle tarifních pásem. Cílem je v návštěvnicky atraktivních lokalitách (např. okolí stadiónů apod.) použít zvýšenou cenu pro návštěvníky a zachovat tím regulační funkci zón placeného stání. Tento bod je v souladu se Strategií rozvoje parkování 2020-2025 schválenou usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1311 dne 22. června 2020.

Přečtěte si také:  Řemeslníci a návštěvy možná budou v Praze na modrých zónách parkovat zdarma. Praha o tom bude uvažovat

Praha ověří možnost zavedení zvýhodněného návštěvnického stání

Jedná se o myšlenku zlevněného návštěvnického stání ve formě paušálu omezeného na určitý čas vybrané hodiny ve vymezené lokalitě pro pravidelné návštěvníky dané lokality. Cílem je snížení finanční náročnosti parkování pro osoby, které návštěvnického parkování v ZPS v Praze využívají často a pravidelně. Druhotným cílem je snížení procesní náročnosti při provádění plateb. Před schválením materiálu Praha vypracuje studii možného zavedení.

Zvýhodnění bezemisních a nízkoemisních vozidel jen pro rezidenty a místní podnikatele

Vzhledem k rostoucímu počtu nízkoemisních vozidel (hybridy a elektro) se jedná o případné omezení zvýhodnění pouze na rezidenty a abonenty. Dnes jej mají všichni. Rozsah a forma zvýhodnění bude předmětem prověřování legislativních možností, které hlavní město má. Cílem je snížení finanční náročnosti parkování nízkoemisních a bezemisních vozidel výhradně pro osoby s místem trvalého pobytu v Praze a subjekty se sídlem v Praze. V současnosti je stání v ZPS v Praze zdarma umožněno všem nízkoemisním a bezemisním vozidlům bez rozdílu trvalého pobytu nebo místa sídla jeho vlastníka či provozovatele. Město také prověří možnost nastavování cen parkovacích oprávnění podle emisních i délkových parametrů vozidel. Cílem je spravedlivé nakládání s veřejným prostorem a dopadem provozu vozidel na životní prostředí.

Zjednodušení a automatizace vyhodnocování přestupků v ZPS

Dnes podezření na přestupek získaný mobilním monitoringem musejí posuzovat strážníci městské policie. Ambicí Prahy je, aby se získaná podezření za určitých podmínek rovnou stala přestupkem bez dalšího nutného zásahu strážníků městské policie, čímž by se celý systém výrazně více zefektivnil. Kvůli relativně nízkému počtu strážníků, které Městská policie hl. m. Prahy může uvolnit pro tuto kancelářskou práci, je objem předzpracovaných přestupků nasbíraných systémy automatizovaného monitoringu ZPS (např. monitorovacími vozidly) značně redukován. Tím pak dochází k omezení potenciálu regulativní funkce ZPS.