Poradna: Amortizace funguje jako zaklínadlo, ale jak to s ní je doopravdy?

Autor: Vladimír Srp -   2. 8. 2013


Amortizace funguje jako zaklínadlo při korekci nákladů za použité nové díly vycházejí pojišťovny ze Znaleckého standardu I/2005, který slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel.

I když se právní praxe s amortizací vypořádala řadou rozhodnutí a dokonce nálezem Ústavního soudu, pojišťovny i nadále využívají neznalost poškozeného a v rozporu se zákonem se snaží krátit pojistné plnění, které jsou povinné v důsledku dopravní nehody poškozenému vyplatit. Pojišťovny se brání tím, že dle § 443 Občanského zákoníku jsou povinné hradit pouze skutečnou škodu a vozidlo používáním – každým rokem stáří a najetým kilometrem – ztrácí na hodnotě. Z toho následné odvozují, že poškozený nemá nárok na náhradu opravy novými díly, jelikož cena poškozeného dílu v okamžiku nehody není cenou dílu nového, nýbrž cenou sníženou o amortizaci. Poškozený by proto měl shánět staré díly, např. na vrakovišti nebo z bazaru, které by nejlépe odpovídaly stáří poškozeného vozidla. Amortizaci pojišťovny balí například do následujících zdůvodnění :

  • Korekce nákladů na materiál
  • Výše úhrady stanovena podle metodiky výpočtu obsažené ve Znaleckém standardu č. I/2005
  • Korekce nákladů na materiál
  • Ve výpočtu nákladů na opravu byly použity kvalitativně rovnocenné náhradní díly
  • Odpočet xx % – procentní diskontní odpočet z ceny náhradních dílů

Od pojistného plnění byla odečtena částka ve výši xx,- Kč. V souladu s metodikou znaleckého standardu č. 1/2005 je v rámci skutečné škody uvažována s ohledem na počet ujetých kilometrů, stáří a stav vozidla korekce nákladů na materiál (v tomto případě xx %), tj. hradí se skutečná cena nahrazovaného dílu. Uvedené se vztahuje na všechny nahrazované díly vozidla

Při stanovení pojistného plnění jsme vycházeli z doložené faktury ve výši xx xxx Kč včetně DPH. Pojistné plnění bylo vyplaceno ve výši účelně a nezbytně vynaložených nákladů na uvedení poškozeného vozidla do původního stavu s ohledem na technický stav a stáří vozidla před poškozením. Materiálové položky byly sníženy o xx %, pojistné plnění představuje náklady objektivně nutné k obnovení provozuschopnosti vozidla a majetkového stavu před škodnou událostí.

S uvedeným postupem pojišťoven se však neztotožnil ani Ústavní soud a ve svém rozhodnutí II. ÚS 2221/07 mimo jiné uvedl, že: „Na poškozeném není možno požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného.“ Málokoho by tedy (kromě pojišťoven) jen napadlo, že nedochází k přínosu pro poškozeného, neboť již samotný fakt, že se jedná o nabourané vozidlo způsobuje, že dochází ke znehodnocení vozidla a ke snížení jeho tržní ceny.

Přečtěte si také:  Bezplatné krytí škod za nepojištěné ukrajinské řidiče končí. ČKP bude k vymáhání škod přistupovat individuálně

Amortizace u oprav bouraných aut? NE.

-VS-

Štítky: , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *