detska-autosedacka

Děti patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. V uplynulém roce bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 16 dětí a těžce zraněno 113 dětí. Historicky byl evidován nejnižší počet těžce zraněných dětí, nejvyšší byl naopak počet tragických nehod, při kterých byly usmrceny v jednom vozidle dvě děti, celkem došlo ke čtyřem takovým nehodám.

Děti jsou jako účastníci silničního provozu jednou z neohroženějších skupin mimo jiné proto, že nejsou samy schopny správně vyhodnotit situaci a reagovat na ni. Neumí předvídat rizika a následky svého jednání, odhadnout vzdálenost, ani rychlost vozidla. Tyto dovednosti získávají až s přibývajícím věkem a do té doby jsou odkázáni na jednání doprovázející osoby. Vlastním zaviněním byly v roce 2019 usmrceny 2 děti (12,5 %) a 47 dětí bylo těžce zraněno (41,6 %, zpravidla se jednalo o chodce a cyklisty). Ostatní děti byly usmrceny, respektive těžce zraněny jiným účastníkem silničního provozu.

Dětské sedačky a pásy nebývají samozřejmostí

V roce 2019 bylo jako spolujezdců usmrceno 12 dětí, 42 bylo těžce a 1199 lehce zraněno. Z uvedených počtů nebyly připoutány (nebo neseděly v dětské sedačce) 2 usmrcené, 5 těžce zraněných a 178 lehce zraněných dětí. „Alarmující je především nárůst lehce zraněných dětí v obci, meziročně bylo v obci lehce zraněno o 42 dětí více, tedy o 40 % více než v předchozím roce. Je nutné si uvědomit, že lehká zranění nejsou jen odřeniny a modřiny, ale často také zlomeniny apod. Je zarážející, že osoby odpovědné ze připoutání dítěte, paradoxně nejčastěji rodiče, tyto povinnosti nerespektují. Nejen jako člověk, který se v oblasti dopravy dlouhodobě pohybuje, ale především jako rodič, nemám pro takové jednání absolutně pochopení,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Deset zlatých pravidel pro přepravu dětí v autě. Dodržujete je?

Podíl řidičů, kteří nebyli připoutáni bezpečnostním pásem je jedním z nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu, který je každoročně sledován a vyhodnocován. V celorepublikovém měřítku cca 8 % řidičů porušovalo tuto povinnost, meziročně o 1 % více! Více než desetina řidičů se nepoutá v Ústeckém kraji (11,9 %), Moravskoslezském a Středočeském kraji (10,7 %). Nejvíce připoutaných řidičů bylo naopak v roce 2019 evidováno v Kraji Vysočina, téměř 97 % řidičů. V této mapě jsou srovnány podíly nepřipoutaných řidičů v jednotlivých krajích v uplynulých 2 letech.