mitsubishi eclipse cross

Společnost Mitsubishi Motors představila svůj tříletý strategický plán „Drive for Growth“ (Na cestě k růstu) k dosažení trvale udržitelného a ziskového růstu, s cílem navýšit roční prodejní objemy nejméně o 30 % na 1,3 milionu vozidel, resp. tržby na úroveň 2,5 biliónu jenů.

V rámci uvedeného plánu chce Mitsubishi Motors do konce fiskálního roku 2019 docílit marže provozního zisku na úrovni nejméně 6 %, oproti 0,3 % ve fiskálním roce 2016. Plán je postaven na programu produktových inovací v kombinaci s cíleným rozšiřováním trhu a zlepšováním provozní efektivity.

„Drive for Growth je novým strategickým plánem společnosti Mitsubishi Motors. Naší nejvyšší prioritou je obnovit důvěru v naši společnost, úspěšně uvádět nová vozidla a dosáhnout prudkého pozitivního obratu z pohledu financí. To bude tvořit základ našeho budoucího udržitelného růstu, jehož součástí jsou i zvýšené investiční výdaje a vyšší investice do vývoje produktů,“ říká Osamu Masuko, CEO Mitsubishi Motors.

Součástí plánu Drive for Growth je 60% nárůst ročních investičních výdajů na 137 mld. jenů v průběhu fiskálního roku 2019 – což odpovídá navýšení investic v poměru k tržbám na 5,5 % ročně. Výdaje na výzkum a vývoj ve stejném období vzrostou o 50 % na 133 mld. jenů. Celkově tak investice dosáhnou objemu přes 600 mld. jenů. Mitsubishi Motors i přes uvedená navýšení zachová pravidla fiskální disciplíny a během daného období zůstane v černých číslech.

Mitsubishi Motors v rámci své investiční politiky plánuje posílit své zaměření na vozy SUV a pick-upy s pohonem všech kol a postupně uvést 11 modelů, včetně vozů XPANDER a Eclipse Cross. Program produktových inovací půjde ruku v ruce se strategií rozšiřování trhu v regionu ASEAN, Oceánii, Spojených státech, Číně a Japonsku.

„Toto je náš ambiciózní program s cílem maximálně využít našich silných stránek v rostoucích segmentech trhu, zejména v kategorii vozů s pohonem čtyř kol, a podporovat růst na trzích, kde má naše značka vysoký potenciál, zejména v regionu ASEAN. Tento růstový program bude rovněž zahrnovat efektivní a disciplinovanou provozní strategii v oblasti řízení nákladů,“ dodává Osamu Masuko.

Mitsubishi Motors chce v rámci strategického plánu Drive for Growth dosáhnout v regionu ASEAN 10% podílu na trhu. V USA pak Mitsubishi posílí své prodejní aktivity. Působení automobilky v Číně by mělo posílit uvedení dalších modelů, jako např. Outlander a Eclipse Cross. A společnost také bude investovat do své prodejní sítě a produktového portfolia, aby se na konci plánovaného období vrátila v Japonsku k ziskovosti.

Uvedený strategický plán je postaven na třech strategických iniciativách:

  1. Produktové inovace: Po dobu strategického plánu uvede Mitsubishi Motors 11 nových modelů, z toho šest budou zbrusu nové modelové obměny – tzn. průměrně dvě ročně – a zbytek budou tvořit významné modernizace stávajících vozidel. Společnost očekává, že koncem plánovaného období bude pětice nejlépe prodávaných globálních modelů – zahrnujících SUV, vozy s pohonem 4WD a plug-in hybridní elektromobily (PHEV) – tvořit 70 % celkových prodejních objemů. Vzhledem k posunu k nízkoemisním vozidlům pak společnost rovněž oznámila, že napříč svými klíčovými modely plánuje nabízet i elektrické varianty, včetně elektromobilu třídy mini/mikro (od r. 2020).
  2. Zaměření na klíčové trhy s cílem dosáhnout růstu tržeb: Výsledkem letošního otevření nového výrobního závodu v Indonésii a nedávného uvedení MPV s označením XPANDER bude rychlejší růst v regionu ASEAN, který představuje největší a nejziskovější trh této skupiny. Očekává se, že prodejní objemy v regionu ASEAN vzrostou z 206 tis. vozů na 310 tis. vozů v roce 2019. Mitsubishi Motors dále uvede nové modely, které napomohou k pozitivnímu obratu prodeje minivozů, důležitých na Japonském trhu. V USA pak společnost zlepší svoji prodejní síť s cílem dosáhnout 30% nárůstu prodejních objemů na 130 tis. vozů ve fiskálním roce 2019. V Číně chce Mitsubishi Motors do roku 2019 zdvojnásobit počet svých prodejců a zároveň více než zdvojnásobit prodeje na 220 tis. vozidel.
  3. Optimalizace nákladů: Mitsubishi Motors bude přísně kontrolovat výrobní náklady s cílem snížit náklady v kategorii „monozukuri“ (výroba produktů s přidanou hodnotou) o 1,3 % ročně, a to i přes vysoké investice do výzkumu a vývoje. Vedle řízení a kontroly nákladů bude společnost těžit i z narůstajících synergií, které plynou z členství v alianci Renault-Nissan-Mitsubishi. Mitsubishi Motors chce v průběhu plánovaného období dosáhnout synergií v celkovém objemu přes 100 mld. jenů, přičemž většina by měla plynout z výhod nižších nákladů v oblasti dodávek a dále úspor v oblasti výzkumu a vývoje.

Do programu širšího využívání synergií v rámci Aliance pak Mitsubishi Motors přispěje svými odbornými znalostmi v oblasti technologií hybridního pohonu (PHEV), svými zkušenostmi s výrobou vozů SUV a pick-upů, stejně tak jako výhodami silného postavení v regionu ASEAN, s cílem zdvojnásobit celkové synergie do konce roku 2022 na více než 10 mld. eur.

„Modernizujeme naši produktovou řadu, investujeme do výzkumu a vývoje a zaměřujeme se na růst klíčových trhů,“ doplnil Osamu Masuko. „Strategický plán Drive for Growth nám umožní v příštích třech letech pokračovat v transformaci naší společnosti.“