Výrobní závod Factory 56 svou flexibilitou, digitalizací, efektivitou a trvalou udržitelností ztělesňuje budoucnost výroby vozů Mercedes-Benz a stanovuje nová měřítka pro produkci automobilů. Továrna v areálu závodu Mercedes-Benz Sindelfingen vznikla investicí 730 milionů eur jako jasný signál, že Mercedes-Benz i nadále počítá s výrobou v Německu. Mercedes-Benz investuje do výrobního závodu Sindelfingen celkem 2,1 miliardy eur.

Společnost současně zvýšila efektivitu výroby v závodě Factory 56 o 25 procent v porovnání s montáží dosavadní Třídy S. Výroba v závodě Factory 56 se vyznačuje maximální flexibilitou. To se týká jak počtu vyráběných modelů a objemu výroby, tak i plynulosti dodávek výrobních komponentů a dílů. Nové modely – od kompaktních vozů až po SUV, od konvenčních přes externě nabíjitelné hybridní až po elektrické pohony – lze začlenit do sériové výroby během pouhých několika dnů. Výrobu tak lze rychle a flexibilně přizpůsobovat aktuální tržní poptávce. Factory 56 je v souladu s cíli Ambition 2039 výrobním závodem se zcela neutrální bilancí emisí CO2 a výrazně sníženou spotřebou energie. Na tom se podílí mimo jiné inovativní energetický koncept s fotovoltaickou elektrárnou, stejnosměrnou elektrickou sítí a zásobníky energie tvořenými použitými akumulátory z vozidel. V celé hale nalézají důsledně a v širokém rozsahu uplatnění inovativní technologie a procesy, které maximálně podporují zaměstnance při jejich každodenní práci. Koncept závodu Factory 56 je vzorem, podle něhož budou postupně přizpůsobeny všechny globální závody Mercedes-Benz pro výrobu osobních automobilů.

Přečtěte si také:  I mistr tesař se někdy utne. BMW propagovalo svůj nejnovější elektromobil a na fotce omylem zachytilo i mercedes

„V závodě Factory 56 se nám podařilo úspěšně kombinovat flexibilitu, efektivitu, digitalizaci a trvalou udržitelnost. A z toho profitují nejen lidé, kteří zde pracují, výrobní závod a společnost, ale samozřejmě také naši zákazníci. Factory 56 tak ukazuje směr budoucího vývoje výroby automobilů Mercedes-Benz s důrazem na šetrné využívání zdrojů, síťové propojení a flexibilitu. Transformaci našeho průmyslu totiž považujeme za komplexní úkol, který kromě produktů zahrnuje celý řetězec tvorby přidané hodnoty,“ řekl Ola Källenius, předseda představenstva společností Daimler AG a Mercedes-Benz AG.

mercedes-benz-tovarna-factory56- (1)

Otevření závodu Factory 56 se uskutečnilo za dodržení veškerých opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Kromě vysokých představitelů společností Daimler AG a Mercedes-Benz AG byli mezi přítomnými hosty také Winfried Kretschmann, ministerský předseda vlády spolkové země Bádensko-Württembersko, Steffen Bilger, parlamentární státní tajemník u spolkového ministra pro dopravu a digitální infrastrukturu, Roland Bernhard, zemský rada okresu Böblingen, a Bernd Vöhringer, starosta města Sindelfingen.

„Factory 56 je nejen milníkem v historii společnosti Daimler, ale také důležitým krokem k podpoře Bádenska-Württemberska jako centra mobility. Factory ztělesňuje nejmodernější standardy – v oblasti výroby i produktů. Velkými písmeny jsou na tomto místě psány principy digitalizace a dekarbonizace. Ze všech produktů zřejmě nejvíce souzní s tímto přístupem zcela elektricky poháněný model EQS, který se zde bude vyrábět,“ řekl Winfried Kretschmann, ministerský předseda vlády spolkové země Bádensko-Württembersko.

Od roku 2014 investuje Mercedes-Benz do závodu Sindelfingen celkem 2,1 miliardy eur, aby vybudoval základy pro budoucí konkurenceschopnou výrobu osobních vozů a související centrální administrativu. Z této částky připadá 730 milionů eur na Factory 56, součást závodu Mercedes-Benz Sindelfingen. Investice jsou jasným signálem, že Mercedes-Benz počítá s výrobou v Německu a usiluje o dlouhodobé zajištění pracovním míst v tomto regionu. Factory 56 současně přináší zvýšení efektivity o 25 procent v porovnání s montáží dosavadní Třídy S, a to díky optimalizaci celkého procesu tvorby přidané hodnoty.

Maximální flexibilita díky inovativnímu systému montáže

Nejdůležitějším znakem závodu Factory 56 je maximální flexibilita. V závodě Factory 56 mohou v pouhé jedné úrovni probíhat veškeré montážní kroky u vozidel s různými konstrukcemi karoserie a druhy pohonu – od konvenčního až po zcela elektrický. Zpočátku budou z montážní linky závodu Factory 56 sjíždět vozy nové generace modelu Mercedes-Benz Třídy S v krátké i dlouhé verzi. Později se zde budou maximálně flexibilně vyrábět na jedné montážní lince také modely Mercedes-Maybach Třídy S a EQS, první zcela elektricky poháněný člen nové rodiny Třídy S. Koncepce haly je 100% flexibilní, takže výhledově bude možné v závislosti na poptávce v nejkratší době integrovat do probíhající výroby jakoukoli modelovou řadu Mercedes-Benz – od kompaktních vozů až po SUV.

Mercedes-Benz Třídy S přijíždí v nové generaci. Je revoluční vzhledem i výbavou

Montážní systém budoucnosti vytváří flexibilnější uspořádání celé výroby. Dvě tzv. TecLines slouží k eliminaci pevných bodů v montáži, což zvyšuje flexibilitu celé haly. Všechna komplexní výrobní zařízení jsou tak soustředěna na jednom místě. Díky tomu lze v okolních zónách haly ještě snadněji realizovat přestavbové práce, které jsou nezbytné například pro začlenění nových modelů do výroby. TecLine nahrazuje klasický montážní pás přepravními systémy bez lidské obsluhy. Pro začlenění nového produktu a specifického výrobního zařízení stačí jen změnit trasu přepravního vozidla bez řidiče. V závodě Factory 56 jezdí těchto vozidel více než 400.

Mercedes-Benz zavádí navíc nový standard pro „svatbu“ karoserie a systému pohonu, tzv. „Fullflex Marriage“. Proces spojení obou částí vozidla probíhá v závodě Factory 56 na několika modulárních stanicích. Tím lze zabránit velkým přestavbám, které vyžadují delší přerušení výroby.

Chytrá výroba se mění v realitu

Mercedes-Benz Cars realizuje v závodě Factory 56 svou vizi chytré výroby. Jádrem všech digitalizačních aktivit je digitální ekosystém MO360, který nalézá poprvé uplatnění v plném rozsahu právě v závodě Factory 56. MO360 zahrnuje rodinu softwarových aplikací, které jsou vzájemně propojeny společnými rozhraními a jednotnými uživatelskými plochami. Tyto aplikace podporují globální výrobu vozidel divize Mercedes-Benz Cars daty v reálném čase. MO360 přitom integruje informace z nejdůležitějších výrobních procesů a systémů IT z více než 30 závodů pro výrobu osobních vozů Mercedes-Benz na celém světě a kombinuje důležité softwarové aplikace. Zásadním způsobem například optimalizuje řízení výroby založené na ukazatelích. Kromě toho také poskytuje každému zaměstnanci individuální a požadované informace a pracovní pokyny v reálném čase. Velké části ekosystému MO360 se již používají ve více než 30 výrobních závodech na celém světě. MO360 kombinuje nástroje pro zvyšování efektivity a kvality do jedné funkční jednotky, čímž je zajištěna maximální transparentnost rozsáhle digitalizované automobilové výroby.

Nová digitální infrastruktura s výkonnými komunikačními sítěmi WLAN a 5G tvoří v závodě Factory 56 důležitý základ pro kompletní digitalizaci. Uplatnění nalézají velmi moderní aplikace Průmyslu 4.0 – od chytrých zařízení až po algoritmy pro zpracování velkých dat. Digitální výrobní technologie byly zavedeny plošně. Factory 56 přitom funguje zcela bez používání papíru. Díky digitálnímu určování polohy každého vozidla na lince prostřednictvím lokalizačního systému jsou na koncových zařízeních a displejích v reálném čase zobrazována pro zaměstnance důležitá data příslušného vozidla na montážní lince. Celkem se tím uspořilo 10 tun papíru ročně.

Stroje a zařízení v celé hale jsou vzájemně síťově propojené. Většina z nich je již kompatibilní s internetem věcí. Komplexní propojení se týká nejen samotného závodu Factory 56, ale také celého řetězce tvorby přidané hodnoty mimo výrobní haly. Digitální technologie včetně virtuální nebo rozšířené reality se používaly již při vývoji a plánování závodu Factory 56 a zvyšují flexibilitu a efektivitu sériové výroby. Ve spolupráci s dodavateli a poskytovateli přepravních služeb se navíc využívají výhody metod sledování a trasování, které umožňují digitální přehled o materiálových tocích v globálním měřítku.

Přečtěte si také:  Bussink GT R SpeedLegend je upravený Mercedes-AMG GT R. Vznikne jen pět kusů

Komplexní přístup k trvale udržitelné výrobě

Stejně jako u digitalizace aplikoval Mercedes-Benz komplexní přístup také v oblasti trvalé udržitelnosti závodu Factory 56. Jeho součástí je kromě ekologické výroby s šetrným využíváním surovin také sociální a společenská odpovědnost, která stojí vždy na pozadí veškeré hospodářské činnosti. Factory 56 tím zásadně přispívá k realizaci cílů koncernu v oblasti trvalé udržitelnosti.

mercedes-benz-tovarna-factory56- (4)

Nosné pilíře tvoří šetrné využívání surovin a zdrojů a snižování spotřeby energií. Factory 56 od začátku vyrábí s neutrální bilancí emisí CO2, takže se může pochlubit označením „Zero Carbon Factory“. V porovnání s ostatními montážními halami se snížila spotřeba energie závodu Factory 56 o čtvrtinu. Na jeho střeše je fotovoltaická elektrárna, která halu zásobuje ekologickou elektrickou energií vlastní výroby. Factory 56 tím pokryje 30 procent roční spotřeby elektrické energie. Část elektrické energie je přiváděna do inovativní stejnosměrné elektrické sítě, která vylepšuje energetickou účinnost haly v nepřetržitém provozu. Tímto způsobem jsou napájena například technická zařízení budovy, jakými jsou ventilační systémy. Na stejnosměrnou elektrickou síť je připojen rovněž stacionární zásobník energie sestavený z vyřazených automobilových akumulátorů. S celkovou kapacitou 1400 kWh slouží k přechodnému ukládání přebytečné energie ze solární elektrárny. Moderní osvětlení diodami LED a inovativní architektura Blue Sky, která umožňuje zaměstnancům pracovat za denního světla, vytváří příjemnou pracovní atmosféru a současně šetří energii.

Kromě neutrální bilance emisí CO2 a nízké spotřeby energií zahrnuje přístup značky Mercedes-Benz k trvalé udržitelnosti také další ekologické aspekty. Přibližně 40 % plochy střechy je zatravněno. Tím se nejen vyrovná zastavěná plocha, ale zadržováním dešťových srážek se navíc zlepšuje klima ve vnitřních prostorách haly. Přitom se využívá nový systém oddělování dešťových a odpadních vod. Factory 56 přechodným zadržováním dešťové vody ulevuje sousednímu vodnímu toku a vytváří nové zelené plochy.

Architektonickým a takřka trvale udržitelným skvostem je hlavní budova závodu Factory 56. Betonová fasáda byla poprvé realizována z recyklovaného betonu, který se vyrábí z materiálu po demolicích. Díky tomu došlo při výstavbě závodu Factory 56 nejen k úspoře surovin, ale také k trvale udržitelnému opětovnému využití odpadních produktů.

Mercedes-Benz rozsáhlými investicemi v rámci vize budoucnosti zásadně přispívá k zajištění pracovních míst v závodě Sindelfingen. Od založení závodu před více než 100 lety je Daimler pro kulturní a společenský život v regionu více než jen zaměstnavatelem. Závod Mercedes-Benz Sindelfingen je sousedem, partnerem a součástí rozmanitého života v celém městě i okolí.

Středem pozornosti je člověk

Sociální a společenská odpovědnost jako zaměstnavatele se odráží i v samotném závodě Factory 56. Středem pozornosti v celém digitálním konceptu je člověk. Po úspěšném spuštění výroby pracuje v závodě Factory 56 celkem více než 1500 zaměstnanců ve dvou směnách. Zaměstnance v jejich každodenní práci maximálně podporuje velký počet inovací. V celém areálu pracuje cca 35 000 zaměstnanců. Zaměstnanci se již od začátku podíleli na vzniku závodu Factory 56. Pracovníci z výroby například vyplňovali internetový dotazník, v němž společnost Mercedes-Benz zjišťovala jejich osobní preference. Přitom mohli uvést, v jaké směně, v jaké hale a s jakými kolegy by rádi pracovali. Účast zaměstnanců byla velmi vysoká a více než 85 % vyjádřených přání se podařilo zrealizovat.

Přečtěte si také:  Rusové zahájili výrobu modernizovaného kombi LADA Largus. Dostalo díly z Dacií Logan i Duster první generace

Oblastem výroby i administrativy závodu Factory 56 vládnou moderní pracovní metody. Organizace práce byla optimalizována ve spolupráci s podnikovou radou, aby bylo uspořádání výroby připraveno na budoucnost. Konstrukce haly je navíc mimořádně atraktivní. Příjemnou pracovní atmosféru vytvářejí zaměstnancům mimo jiné moderní odpočinkové zóny v hale s příjemnými barvami. Hala má vlastní kantýnu, takže zaměstnanci nemusejí překonávat velké vzdálenosti v areálu výrobního závodu. Kanceláře v hlavní budově umožňují práci v moderním, otevřeném prostředí.

Mimořádný význam má v závodě Factory 56 především ergonomie. Všechny montážní pracovní kroky byly od začátku důkladně prozkoumány z ergonomických hledisek a v případě potřeby vylepšeny. Vozidla na montážní lince lze podle potřeb zaměstnanců uvádět do nejlepší možné pracovní polohy prostřednictvím speciálních prvků přepravní techniky, jakými jsou například otočné podvěšené dopravníky nebo posuvné plošiny. Všechna pracovní zařízení jsou přitom výškově nastavitelná. V závodě Factory 56 pracují ruku v ruce mladí i zkušení kolegové a profitují ze společné týmové práce.

Čísla, data a fakta o výrobním závodě „Factory 56“

  • Doba výstavby: 2 ½ roku
  • Celková plocha areálu 220 000 m², což odpovídá 30 fotbalovým hřištím
  • Objem přemístěné zeminy: cca 700 000 m³
  • Spotřeba oceli při výstavbě: cca 6400 tun, to odpovídá téměř Eiffelově věži v Paříži
  • Spotřeba betonu při výstavbě: cca 66 300 m³, to odpovídá cca 150 rodinným domům
  • Použití recyklovaného betonu pro hlavní budovu
  • Více než 12 000 fotovoltaických modulů s nominálním výkonem více než 5000 kWp (kilowatt-peak)
  • Zásobník energie společnosti Mercedes-Benz Energy GmbH s kapacitou 1400 kWh
  • Délka kanálu pro zadržování dešťové vody téměř 1 km, max. hloubka 17 m, průměr 3 m
  • Výkonné komunikační sítě WLAN a 5G tvoří základ pro kompletní digitalizaci závodu Factory 56

mercedes-benz-tovarna-factory56- (6)

Steffen Bilger, parlamentární státní tajemník u spolkového ministra pro dopravu a digitální infrastrukturu: „Dopravu budoucnosti bude utvářet automatizace a síťové propojení motorových vozidel. Automatizací a síťově propojenou jízdou lze dosáhnout vyšší efektivity v mnoha oblastech. Především se tím zvýší bezpečnost dopravy a sníží spotřeba energie i emise CO2 při současném zvýšení jízdního komfortu pro řidiče. A podobné výhody přínáší i vysoká míra automatizace a síťového propojení v závodu Factory 56, která optimalizuje proces výroby motorových vozidel od samého začátku řetězce tvorby přidané hodnoty v automobilovém průmyslu.“

Markus Schäfer, člen představenstva společností Daimler AG a Mercedes-Benz AG, vedoucí výzkumu koncernu Daimler a provozní ředitel divize Mercedes-Benz Cars: „S Factory 56 dnes otvíráme nejmodernější a nejdigitálnější výrobní závod, který jsme kdy měli v naší globální produkční síti. Současně dnes také zahajujeme výrobu nové Třídy S, která svými četnými progresivními inovacemi posune individuální mobilitu v luxusním segmentu na zcela novou úroveň. Nová Třída S je průkopníkem digitalizace například systémem MBUX a průhledovým displejem s rozšířenou realitou. Factory 56 a nová Třída S tak ukazují směr budoucího vývoje.“

Jörg Burzer, člen představenstva společnosti Mercedes-Benz AG, odpovědný za výrobu a dodavatelský řetězec: „Factory 56 je naše nejmodernější výroba automobilů na světě – flexibilní, digitální, efektivní a trvale udržitelná. Zde se všechno točí kolem lidí. Výrobní závod budoucnosti v podání značky Mercedes-Benz se tak již dnes stává realitou. Díky našemu komplexnímu, digitálnímu ekosystému MO360 jsou výrobní procesy v závodě Factory 56 ještě transparentnější a představují milník digitální výroby. Mercedes-Benz svým závodem Factory 56 ukazuje, jak bude zítra a pozítří fungovat trvale udržitelná a efektivní výroba automobilů. Zde získávané poznatky budeme postupně využívat v našich výrobních závodech na celém světě. Jejich potenciál je enormní.“

Ergun Lümali, předseda podnikové rady výrobního závodu Mercedes-Benz Sindelfingen: „Závod Sindelfingen je odjakživa proslulý tím, že dává velký důraz na progresivní inovace, které ukazují směr budoucího vývoje. Již v roce 2014 jsme v naší podnikové dohodě ‚Vize budoucnosti Sindelfingenu 2020+‘, uzavřené mezi podnikovou radou a vedením závodu, předvídavě počítali s velkými tématy Průmyslu 4.0, digitalizací a ergonomií. Tím jsme položili základy nejmodernějšího závodu pro výrobu automobilů na světě. Se závodem Factory 56, který je domovem naší nové Třídy S, naplňujeme naše ambice vyrábět nejlepší automobily na světě za dobrých pracovních podmínek. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří svým nesmírným pracovním nasazením, týmovým duchem a flexibilitou přispěli k tak úspěšné realizaci projektu Factory 56.“