Jak se vyráběla Škoda 1101 Tudor? Video z roku 1947 nás zavede do továrny

Od Pavel Srp | 8. 7. 2018


Poválečná výroba automobilů nebyla jednoduchá, protože spousta továren byla srovnána se zemí nebo jinak znehodnocena. Nejinak tomu bylo také ve škodovce v Mladé Boleslavi, kde po válce vyráběli jen čtyři auta denně.

Přiložené video ale pochází z roku 1947, kdy už se tamější výroba aut zlepšila. Škoda vyráběla 10x tolik a do dalšího roku chtěla svou denní produkci navýšit o polovinu, celkem na 60 automobilů.

Z výrobní linky tady tehdy sjížděly modely Škoda 1101 Tudor, které byly určeny nejen pro tehdejší československý trh, ale i do světa. Automobily byly distribuovány nejen po Evropě, ale také do Afriky.