Kdo z vás někdy parkoval ve městě, ideálně třeba na sídlišti, ví, jaký oříšek je najít alespoň nějaké místo. Zatímco ale právě sídliště mají parkovacích míst stále od 80. let takřka stejně, aut mezitím mnohonásobně přibylo. Jejich řidiči zoufale parkují všude, kde se dá, a neuvědomují si, že osobní auto možná kolem nich projede, ale složky integrovaného záchranného systému, tedy hlavně hasiči a záchranáři s většími auty už nikoliv.

A přitom jde ve chvíli, kdy se mezi těmi všemi zaparkovanými auty snaží procpat velký náklaďák od hasičů nebo široká záchranka doslova o sekundy. Na co tedy dát pozor, abychom těm, kteří se snaží zachraňovat naše životy a majetek, nepřekáželi a neztěžovali jejich práci?

Hasiči museli na poslední chvíli uhýbat před kamionem v protisměru

Pamatujte, že mezi auty zaparkovanými po stranách ulice musí zůstat alespoň 3 metry průjezdné! Ideální ale je parkovat jen na jedné straně ulice. Víme, že v praxi je právě parkovaní na jediné straně nemožné, ale snažte se dodrež alespoň průjezdnost. Slalom s velkým autem plným vody mezi různě zaparkovanými auty je pro hasiče extrémně náročný a bohužel ne vždy možný. Vždy parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranice křižovatky, od zúžení nebo od zatáčky! Záchranářská auta jsou velká a právě v těchto místech potřebují dostatečný manévrovací prostor! Nikdy neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku, přímo před vstupem do domů nebo okolo nadzemních či podzemních hydrantů.

Pojďme si všichni těchto pár jednoduchých pravidel zapamatovat a umožnit tak hasičům, ale i policistům či záchranářům dělat svou práci tak, jak nejlépe a nejrychleji umí. Pamatujte, že jednou mohou jet hasit váš dům a určitě nechcete, aby nestihli přijet včas jen proto, že jim pár zaparkovaných aut brání v jízdě.