Autobus v zastávce pro řidiče nutně nemusí znamenat zdržení. V určitých případech je možné jej bez problému objet

Od Anina Russová | Zdroj: Zákon o provozu na pozemních komunikacích - Foto: Pavel Srp - 13. 7. 2022


Podle průzkumů patříme mezi země, které mají jednu z nejlepších městských hromadných doprav na světě. Proto je setkání s některých vozidlem MHD poměrně běžné. A je přitom úplně jedno, jestli jste ve městě nebo v některé z obcí. Především autobusy mohou pro některé řidiče znamenat zdržení, a to hlavně ve chvíli, kdy stojí v zastávce. Faktem ale je, že právě autobusy v zastávkách tak velkým zdržením být nemusí. Zákon totiž přesně říká, kdy je možné je objet.

Objíždění je někdy povoleno

Pokud před vámi zastaví autobus v zastávce u chodníku, která je mimo jízdní pruh, můžete jej bez problému a bez hrozby postihu objet. Stejně tomu je v případě, kdy autobus stojí sice v jízdním pruhu u nástupního ostrůvku. A to i ve chvíli, kdy je na silnici plná čára či dvojitá plná čára. V ten moment totiž objíždíte překážku. Pamatujte ale, že je naprosto nezbytné dbát zvýšené opatrnosti jak na chodce, tak cestující z autobusu či protijedoucí auta.

Přečtěte si také:  Jarní deště kromě vláhy mohou přinést i nepříjemný aquaplaning. Pomůžou pneumatiky s dostatečným vzorkem

Kdy je zakázáno?

Ovšem jinak je tomu ve chvíli, kdy autobus, ale třeba i tramvaj, zastaví v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště. V tomto případě zákon jasně říká, že „řidič musí zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují“.

Častý nešvar řidičů: neuvědomují si, že autobusu vyjíždějícímu ze zastávky musí dát přednost

V případě, že před vámi zastaví autobus, který je označen jako ten, který přepravuje děti, je zakázáno ho objíždět. Zákon přesně říká: „Řidič může pokračovat v jízdě až po odjezdu autobusu ze zastávky. Řidiči protijedoucích vozidel musí přihlédnout k možnosti vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby děti nebyly ohroženy.“

Přečtěte si také:  V létě v autě nejezte zmrzlinu. Podle odborníků může oblíbená letní pochoutka vést až k nehodě

A připomenout musíme ještě jeden důležitý detail. Řidiči aut musí ze zákona dát přednost autobusu, který vyjíždí ze zastávky nebo zastávkového pruhu. Ovšem řidič autobusu dle zákona „nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem. Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.“