Dnes stačí jednoduché kývnutí hlavy nebo mávnutí rukou, aby řidič dal chodci najevo, že jej nechá přejít přes silnici. Ale jak to bude v budoucnosti plné autonomních vozů – jak budou komunikovat auta bez řidičů s chodci, cyklisty a řidiči dalších vozů?

Ve snaze připravit se na realitu budoucnosti se Ford spojil s Dopravním institutem při polytechnické univerzitě ve Virginii, známé jako Virginia Tech. Společně hledají způsob, jakým může auto bez řidiče komunikovat s ostatními účastníky provozu na veřejných komunikacích.

„Pochopit, jak autonomní vozy ovlivňují okolní svět v jeho dnešní podobě, je potřebné k tomu, abychom se mohli připravit na podmínky, které budou panovat zítra,“ řekl John Shutko, technický specialista Fordu. „Chceme přijít na to, jak bez lidského řidiče za volantem nahradit drobná gesta jako kývnutí hlavou nebo mávnutí rukou a umožnit tak autonomním vozům efektivní pohyb mezi ostatními.“

Ford zvažoval řadu různých možností, které by zajistily bezpečnou koexistenci lidí a autonomních vozů na jedné silnici. Cílem výzkumného projektu samozřejmě bylo najít nejefektivnější způsob komunikace vozu s ostatními.

Vědci zvažovali například zobrazování textu. To však zamítli, protože žádný jazyk není srozumitelný všem lidem bez rozdílu. Stejně tak zavrhli zobrazování symbolů, protože mohou být nejednoznačné. Jako řešení byly nakonec zvoleny světelné signály. Ty pro odbočování a brzdění jsou standardizovány a znají je lidé po celém světě. Vědci tedy rozšířené využití světelných signálů vyhodnotili jako nejúčinnější formu komunikace vozů v autonomním režimu s ostatními. Navrhují vytvořit nový protokol vizuální komunikace, který by zahrnoval signály pro dávání přednosti nebo zrychlování.

Při praktických zkouškách tohoto řešení umístil Ford světelný panel na čelní sklo testovacího vozu Transit Connect světelný panel. K tomu přidal šest kamer, které zabírají prostor celých 360 stupňů okolo vozu a zaznamenávají chování ostatních účastníků provozu.

K vytvoření dojmu plně autonomního vozu vytvořili výzkumníci speciální oblek řidiče, který splývá se sedadlem. Takto oděný řidič není na první pohled vidět, čímž vzniká dojem, že se vůz pohybuje v provozu sám. Jen tak lze vyhodnotit, jak budou lidé na plně autonomní vůz reagovat. Tým vědců vyzkoušel tři druhy jízdních situací, které signalizoval ostatním účastníkům provozu různými způsoby:

  • Dávání přednosti: Dvě bílá světla se pohybují ze strany na stranu, aby dala okolí najevo, že se vůz chystá zastavit a dát přednost
  • Aktivní řízení: Nepřerušované bílé světlo indikuje, že vůz jede v autonomním režimu
  • Příprava k rozjezdu: Rychle blikající bílé světlo indikuje, že se stojící vůz chystá dát do pohybu
Přečtěte si také:  Český trh s ojetinami se meziročně propadl o 53 miliard korun. Rostl online prodej

Takto upravený Transit Connect simuloval autonomní jízdu na veřejných komunikacích v Severní Virginii ve městě Arlington, místě s hustým provozem a vysokým výskytem chodců. Testování probíhalo v srpnu, kdy vědci natáčeli video s reakcemi lidí okolo vozu. Celkem se podařilo získat 150 hodin dat, což odpovídá 1 800 ujetým mílím (přes 2 800 km) v městském provozu, kde se pohybovali chodci, cyklisté a další řidiči aut. Externí signály se aktivovaly 1 650krát na nejrůznějších místech – na křižovatkách, parkovištích, garážích i příjezdových cestách k letišti. Vědci využijí nasbíraná data, aby pochopili, jak ostatní účastníci provozu mění své chování, když zaznamenají signál vysílaný autem bez řidiče.

„Tato práce nemá hodnotu jen pro výrobce aut, ale pro všechny, kdo se v budoucnu vyskytnou jako chodec nebo řidič v místě, kudy budou projíždět autonomní vozy,“ řekl Andy Schaudt, projektový manažer v centru automatizovaných systémů vozidel na Dopravním institutu Virginia Tech. „Jsme hrdí na to, že nás Ford v tomto velmi důležitém výzkumu podporuje.“

Potřeba univerzálního standardu

Ford již spolupracuje s několika automobilovými organizacemi na prosazení společného standardu. Jednotný způsob vizuální komunikace, kterému bude rozumět většina lidí bez rozdílu lokality a toho, jaký autonomní vůz potkají, přispěje k bezpečné integrací autonomního řízení do běžného provozu. Ford si nicméně uvědomuje rovněž potřebu komunikačního protokolu pro nevidomé či zrakově postižené. Na tyto specifické případy se zaměří v rámci samostatného projektu.

„Příprava na budoucnost, kdy budou auta řídit sama, vyžaduje spolupráci nás všech,“ řekl Shutko. „To je důvodem, proč se zabýváme vývojem a obhajobou standardizovaného řešení, které by mohlo být implementováno do všech autonomních vozů.“

A jak lidé také reagovali?