„Zpomal, budeš rychlejší,“ radí BESIP před prázdninovými cestami + video

Autor: Tisková zpráva - 3. 7. 2017


Prázdninové měsíce jsou pro bezpečnost na silnicích nekritičtějším obdobím v roce. V dlouhodobém průměru zemře v červenci a srpnu při dopravních nehodách o třetinu více osob než v ostatních měsících roku. Nejčastější příčinou těchto nehod je nevěnování se řízení a nepřiměřená rychlost.

Prázdniny jsou také spojeny s odpočinkem, cestováním na dovolenou, ale také hustým provozem na dálniční a silniční síti, kde cestu řidičům budou komplikovat také četné dopravní uzavírky. „Opravy silnic jsou nutné a jistým omezením pro řidiče bezesporu jsou. Co však provoz většinou úplně zastaví, to jsou nehody právě v těchto zúžených místech nebo před nimi,“ podotýká Martin Farář, vedoucí BESIP.

BESIP ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic proto k této problematice připravil sérii devíti krátkých animovaných klipů. Jejich název „Zpomal, budeš rychlejší“, přes svoji zdánlivou nelogičnost, velmi dobře vystihuje hlavní zásadu pro bezpečnější průjezd uzavírkami. Hlavní důraz je kladen na bezpečný a plynulý průjezd dopravním omezením. Klipy jsou rozděleny do logických celků, ve kterých autoři radí řidičům, jak se bezpečně chovat před, uvnitř a za omezením. Propagace těchto klipů je mířena především na sociální sítě a webové portály.

Celou sérii otevírá klip, ve kterém jsou názorně porovnány dvě dopravní situace. Na jedné je ukázka plynulosti provozu, pokud řidiči dodržují střídavou jízdu a jedou zhruba shodnou rychlostí. V druhé situaci řidiči přejíždí mezi jízdními pruhy, střídají prudce rychlost jízdy, váhají s předjížděním a brzdí dopravní proud. Z porovnání jednoznačně vyplývá, že pokud řidiči budou dodržovat střídavou jízdu a respektovat nižší rychlost, bude ve výsledku průjezd omezením bezpečnější, plynulejší a nedojde k zásadnímu zdržení vlivem snížené rychlosti v uzavírkách. „V uzavírce o délce 5 km, při dodržení rychlosti 80 km/h, ztratí řidič oproti otevřenému úseku s rychlostí 130 km/h maximálně 1,5 minuty. Dopravní nehoda před nebo uvnitř omezení však způsobí zdržení i v řádech hodin,“ zmiňuje Farář.

V dalších klipech je důraz kladen zejména na respektování dopravního značení, dodržování dovolené rychlosti a bezpečné vzdálenosti. „Dodržení bezpečné vzdálenosti a věnování se řízení jsou obecně velmi zásadními faktory, díky kterým může řidič odvrátit náraz zezadu do vozidla před ním. Náraz do stojící kolony vozidel je častá příčina tragických nehod na dálnici,“ doplňuje Farář.

Zásadní pro celou sérii je pak bezpečná jízda uvnitř omezení, kdy je provoz nejčastěji veden v režimu 2+2 jízdní pruhy. Levý pruh je omezen maximální šířkou vozidla 2,2 m. Proto do něj smějí jen některá vozidla. Předjíždění v tomto pruhu je proto náročné nejen pro začínajícího řidiče. Zásadní problém pro předjíždějícího řidiče je v takové chvíli vybočení vozidla v pravém pruhu doleva. Protože v pravém pruhu jedou především velká vozidla (nákladní vozidla, autobusy, karavany apod.), může směr jejich jízdy změnit i náhlý poryv větru, nerovnost povrchu, ale také nejistota řidiče. Řidiči osobních vozidel nemají také zkušenost s tím, kolik místa má nákladní automobil nebo autobus v pravém pruhu. Proto se klipy věnují situacím z různých pohledů a vybízí řidiče k rozmyšlení, zda je předjíždění nutné, a také seznamují řidiče s časovou ztrátou, způsobenou jízdou bez předjíždění. Respektováním rad můžeme výrazně zvýšit plynulost i bezpečnost jízdy a snížit stres řidičů.

Celou sérii uzavírají klipy věnované plynulému rozjezdu vozidel za uzavírkou a situacím, jak se chovat v případě vzniku kolony. Často se děje, že řidiči osobních aut se snaží za uzavírkou dohánět zdržení a také nákladní vozidla předjíždějí pomalejší kolegy. Tím vznikají kolizní situace, které mohou končit dopravní nehodovou. „Provoz se musí rozjíždět plynule a pozvolna. Je potřeba se chovat ohleduplně a předcházet zbytečné agresivitě. Dohánět ztracený čas nemá smysl. Doporučuji řidičům počítat s prací na silnici a vyrazit na cestu raději dříve,“ dodává Farář.

Všechny klipy jsou ke zhlédnutí zde:

Nejvíce o prázdninách umírají zranitelní účastníci provozu

Prázdninový provoz není pouze o jízdě po dálnicích, ale také o zvýšeném pohybu chodců, cyklistů a řidičů motorek. Smutným faktem je, že do školních lavic se v uplynulých pěti letech nevrátilo 21 dětí, které byly v důsledku dopravní nehody na pozemních komunikacích usmrceny, dalších 151 dětí bylo těžce zraněno. Více než čtvrtina (29 %) usmrcených dětí připadá právě na období prázdnin! Pro všechny účastníky silničního provozu bez výjimky začíná období zvýšeného provozu, spojeného zejména s cestováním na dovolenou, s vyšší četností dopravních nehod s těžkými nebo tragickými následky.

Zpravidla (1993 – 2016) nejvíce usmrcených osob připadá na červenec, v pořadí druhým měsícem je srpen! V loňském roce bylo o prázdninách usmrceno 120 osob – historicky nejméně. V meziročním srovnání zemřelo v důsledku nehody o 27 osob méně, tzn. – 18 %. K rekordnímu (-71 osob) meziročnímu snížení došlo v roce 2006, kdy od 1. července nabyla účinnost novela zákona zavádějící bodové hodnocení řidičů.

V průměru pak za každý prázdninový den byly usmrceny téměř 2 osoby (přesně 1,9). V ostatních měsících roku byly v průměru usmrceny přibližně 1,4 osoby. Těžkým zraněním skončila vloni dopravní nehoda o prázdninách pro 568 osob, v průměru se tak těžce zranilo více než 9 osob každý prázdninový den.

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Z pohledu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu jsou „prázdninovou“ nejkritičtější kategorií (usmrcených a těžce zraněných) motocyklisté a cyklisté a také usmrcené děti. Tabulka obsahuje podíly jednotlivých dílčích cílů v prázdninovém období vůči celému roku (pozn.: data jsou za období 2006 – 2016).

V uplynulých jedenácti letech se o prázdninách smrtelně zranilo 352 motocyklistů (tj. 34 % všech usmrcených motocyklistů) a dalších 1 982 bylo těžce zraněno (tj. 32 % všech těžce zraněných motocyklistů).

Tragickou prázdninovou bilanci „jednostopých vozidel“ podtrhují cyklisté, kterých bylo v důsledku dopravní nehody v uplynulých jedenácti letech o prázdninách usmrceno 209 (28 % z celého roku připadalo na prázdninové období). Těžce se o prázdninách zranilo 1 334 cyklistů (28 % z celého roku připadalo na prázdninové období).

Jak již bylo uvedeno výše – velmi negativní bilance je o prázdninách zaznamenána v souvislosti s dětmi, kterých bylo v uplynulých jedenácti letech o prázdninách usmrceno 53 (tj. 29 % všech usmrcených dětí). Absolutní dominanci (v negativním slova smyslu) napříč všemi dílčími cíli má měsíc červenec, ve kterém bylo usmrceno 19 % všech dětí.

Doporučení pro bezpečný pohyb o prázdninách:

 • Cesta je cíl. Neměli bychom se snažit cestu zvládnout ujet v co nejkratším čase.
 • Dodržování pravidel silničního provozu má své opodstatnění.
 • Během prázdninového provozu jsou lidé méně obezřetní a užívají si volna, to s sebou nese rizikové situace v dopravě.
 • Řidiči musí počítat se zvýšeným pohybem všech účastníků provozu, především pak chodců a cyklistů včetně dětí na silnicích, a to především mimo obec.
 • O prázdninách se provoz mimo obec zhušťuje. Lze očekávat plné silnice. Na cestu vyrážíme s časovou rezervou, abychom se vyhnuli stresovým situacím.
 • Před cestou doporučujeme sledovat dopravní zpravodajství na www.dopravniinfo.cz nebo lze využít Asistenční službu ŘSD – 800 280 281. Během jízdy je vhodné zapnout funkci TA/TP na autorádiu. Zajistí nám aktuální informace o dopravní situaci na cestách.
 • Na cestu vyrážíme odpočatí. Nikdy ihned po práci.
 • Pozornost řidiče ovlivňují vysoké teploty. Při teplotách nad 25°C uvnitř kabiny roste riziko usnutí – mikrospánku a obecně se snižuje pozornost řidiče. Doporučujeme dělat častěji přestávky v řízení (ideálně každé 2 hodiny) a odpočinout si. Pro řidiče je zásadní dodržet pitný režim, zvláště při vedrech. Při dehydrataci nejen vlivem horka se snižuje pozornost řidiče, zhoršují se jeho senzomotorické schopnosti, může dojít ke zkreslenému vnímání. Do auta si bereme dostatek tekutin, a to i s ohledem na možné dopravní komplikace při hustém prázdninovém provozu. Povzbuzující nápoje, káva nebo nápoje na bázi kofeinu působí ve výsledku tlumivě, pokud jich vypijeme mnoho. Nejlepší jsou iontové nápoje.
 • Před delší cestou je nevhodné se přejíst, tělo se soustředí na trávení a jsme unavení. Před jízdou nebo při přestávce v řízení je lepší využít různé energetické tyčinky nebo lehkou stravu, která organismus nezatíží.
 • Plynulost, dodržování bezpečné vzdálenosti a dovolené rychlosti je základem bezpečné jízdy.
 • Věnujme se řízení. Nejvíce tragických nehod v období prázdnin se stane kvůli nevěnování se řízení. Do toho spadá mikrospánek, telefonování při řízení, posílání SMS zpráv, komunikace na sociálních sítích, nastavování navigace, a podobně.
 • Nezapomínejme na bezpečnost během snížené viditelnosti. Důležitým doplňkem jsou reflexní předměty.
Štítky: , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru