Pátkem bylo ukončeno prošetřování části případu havárie dočasně zapůjčeného služebního vozidla BMW i8, a to konkrétně té části, která se týkala jízdy civilní osoby ve voze na místě spolujezdce.

Celou událost, která se stala 29. května 2017 krátce po desáté hodině večer v Brně v Zámecké ulici, si již v prvopočátku převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů. O deset dnů později, tedy 8. června, inspekce ukončila část spisu, která se týkala přítomnosti pana Kruliše ve služebním vozidle. Po provedeném šetření bylo prokázáno, že v této souvislosti nedošlo ke spáchání trestného činu. Tímto byla zároveň vyvrácena spekulace o tom, že vozidlo v době havárie řídila civilní osoba. Tato část spisu byla tedy postoupena na policejní prezidium k dalšímu prověření. Ta část spisu týkající se samotné dopravní nehody zůstala a nadále zůstává v kompetenci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Postoupená část spisového materiálu byla neprodleně předána na Odbor vnitřní kontroly policejního prezidia, jehož pracovníci měli za úkol zjistit, zda v této souvislosti nedošlo k porušení právních předpisů nebo interních aktů řízení. Na základě provedených výslechů osob, údajů z knihy jízd a stanoviska Analyticko – legislativního odboru policejního prezidia byly zjištěny následující skutečnosti.

V souvislosti s třídenní návštěvou prezidenta České republiky v Jihomoravském kraji byla na pondělí 29. května naplánovaná prezentace techniky Policie ČR a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Součástí této prezentace bylo i představení služebního vozidla BMW i8, které bylo jen několik týdnů před tím Policii České republiky dočasně zapůjčeno k užívání. Na zajišťování bezpečnosti prezidentské návštěvy se společně s jihomoravskou policií standardně podíleli i pracovníci z kanceláře prezidenta republiky, tedy mimo jiné i hradní protokolář Vladimír Kruliš. Ten v průběhu prezentace techniky projevil zájem o praktickou ukázku vozidla BMW i8. Ředitel krajského ředitelství Jihomoravského kraje plk. Leoš Tržil s praktickou ukázkou souhlasil za podmínky, že bude provedena až po ukončení oficiální části prezidentského programu, tedy po ukončení slavnostní večere po 20. hodině z důvodu, aby nedošlo k ohrožení plnění úkolů v rámci programu prezidentské návštěvy.

Jízdu se služebním vozidlem policistovi z oddělení silničního dohledu schválil jeho nadřízený z odboru služby dopravní policie Jihomoravského kraje. Během ukázkové jízdy však při zpáteční cestě u řidiče došlo k náhlé akutní zdravotní indispozici, v důsledku které přestal vozidlo ovládat a havaroval.

Přečtěte si také:  Není 625 koní jako 625 koní... Jak dopadne sprint BMW M5 a M8?

K podrobnostem samotné havárie se nemůžeme vyjadřovat, neboť ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů stále probíhá  prošetřování a případ je v jejich kompetenci. Ze stejného důvodu nejsme oprávněni poskytnout fotografie havarovaného vozidla, které jsou součástí důkazních materiálů a kterými policie tím pádem ani nedisponuje.

Ze stanoviska Analyticko – legislativního odboru PP vyplývá, že jízda civilní osoby je obecně možná v souladu s nařízením ministerstva vnitra, které zní: „V dopravních prostředcích mohou být přepravováni jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů.“ Spektrum plněných zákonných úkolů je velmi široké a Policie České republiky při něm využívá prostředků represivního i preventivního charakteru, včetně prezentace techniky. Projížďka civilní osoby ve služebních vozidlech nebo jiná praktická ukázka policejní techniky je tedy možná v případě, že je tato možnost na veřejné prezentační akci možná s ohledem na konkrétní podmínky dané akce a možnosti prezentujících policistů.

Toto oprávnění v minulosti bylo, a je v praxi využíváno i ve vztahu k zástupcům médií, kteří měli možnost se jízdy ve služebním prostředku zúčastnit, ať už se jednalo o vozidlo, vrtulník či jinou policejní techniku v rámci její prezentace, či prezentace policejní práce.

Z výše uvedeného je patrné, že nedošlo ani k porušení smluvních podmínek se soukromou společností, neboť vozidlo bylo zapůjčeno k plnění služebních úkolů a řidičem byla oprávněná osoba uvedená ve smluvním seznamu. Spolupráce se společností tedy nadále pokračuje tak, jak je ujednáno ve smlouvě a Policie ČR si v průběhu příštího týdne převezme k užívání nové vozidlo BMW i8.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že v tomto ohledu je pro celé vedení policie prioritou, aby se oba účastníci dopravní nehody obešli bez trvalých následků na zdraví.