Od otevření tunelového komplexu Blanka v roce 2015 se průjezd z jednoho konce Prahy na druhý výrazně zkrátil. Ovšem jednotlivé městské části, na kterých jsou vjezdy a výjezdy z tunelu, dlouhodobě trpí náporem aut a kolonami. Především ve chvíli, kdy je doprava v tunelu regulována uzavírkami, nedá se kolem vjezdů do tunelu projet. Podle pražského magistrátu je průměrná délka takové regulace až 2,5 hodiny denně, což vede k tomu, že na na příjezdových komunikacích k Městskému okruhu, zejména v ulicích Patočkova, Svatovítská a Dobříšská, jsou dotčeny tisíce vozidel, kterým se prodlužuje cestovní doba se všemi negativními důsledky na provoz a bezpečnost.

Přečtěte si také:  TSK Praha ukazuje, že někteří řidiči v tunelu Blanka ignorují veškerá pravidla. Právě kvůli nim pak kolabuje doprava v Praze

V době ranních a dopoledních špiček projíždí Bubenečským tunelem ve směru Troja cca 2 500 vozidel za hodinu. Při délce regulace 2,5 hodiny denně je tak jen v Bubenečském tunelu negativně ovlivněno zhruba 6 250 vozidel každý pracovní den (137 500 vozidel za měsíc). Při průměrné obsazenosti vozidel (asi 1,3 osoby) je tedy v Troji měsíčně negativně ovlivněno více než 180 000 osob.

Vyřešit by to mohla zdánlivá maličkost, tedy přemalování jízdních pruhů. „O víkendu 29. a 30. května zkušebně přemalujeme pruhy na připojovací rampě z tunelu do ulice V Holešovičkách. Namísto jednoho pruhu tu budou dva, jeden z nich průběžný. Jinými slovy – od Blanky po Holešovičky se bude dát jet bez nutnosti připojování, brzdění, akcelerování a přejíždění z jednoho pruhu do dalšího. Plynulost dopravy by měla ulehčit lidem v okolí od hluku a zplodin. A kapacitní Blanku využijeme na maximum,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Přečtěte si také:  Praha to s měřením emisí přímo v ulicích myslí vážně. Už shání dodavatele měřicího systému

Pokud by navrhované řešení vedlo ke zkrácení průměrné denní doby regulací o pouhých 15 minut, bude z hlediska celospolečenských nákladů při parametru spotřeby času uživatelů komunikační sítě dosažena úspora minimálně 3,5 milionu korun ročně. Testovací provoz s novým značením by měl trvat asi tři měsíce.