tankovani-cerpaci-stanice-palivo-bmw-m5

V roce 2019 odebrala Česká obchodní inspekce v rámci monitoringu kvality paliv celkem 2668 vzorků, z toho 1010 vzorků benzinů, 1308 vzorků motorové nafty, 300 vzorků LPG, 40 vzorků CNG a 10 vzorků paliva E85.

Z tohoto počtu nevyhovělo celkem 18 vzorků, což je 0,7 %. Z uvedeného počtu se jednalo jen o 3 vzorky benzinů, 13 vzorků motorové nafty, jeden vzorek paliva E85 a jeden vzorek LPG. Je to nejlepší výsledek od roku roku 2001 kdy ČOI začala kontrolovat kvalitu paliv na čerpacích stanicích,tehdy bylo i 13 % nevyhovujících vzorků. Dalším důležitým momentem ve vývoji kvality bylo zveřejňování adresné zveřejňování výsledků výsledků od roku 2010 kdy byl celkový počet nevyhovujících vzorků 7,2 % tak za rok 2019 je to pouze 0,7 %. U automobilových benzinů klesly nevyhovující vzorky z 5,6 % v roce 2010 na pouhé 0,3 % v roce 2019. U motorové nafty z 9,6 % na pouhé 1 %.

– Výsledky monitoringu kvality paliv u čerpacích stanic od roku 2002 do roku 2018 . Za rok 2019 se jedná o nejlepší výsledky od sledování. Za rok 2002 ,tehdy bylo celkem 9% nevyhovujících vzorků. Za rok 2019 jen 0,7% nevyhovujících vzorků. Členské firmy ČAPPO letos nejvíce prodávané druhy paliv (benziny, nafta a CNG) měly bez chyb.

250 let motorů: elektřina, benzin, nafta, ale i pára nebo plynový generátor

Vyhodnocení neshod

Automobilové benziny

Ü automobilových benzínů z 1010 odebraných vzorků to byly pouze 3 vzorky . Ve dvou případech jednalo o nesplnění požadavku na tlak par pro letní období jedná se o sezonní parametr , v jednom případě se jednalo o BA 95 super a v jednom případě o BA 98 super plus. Důvodem byla pomalejší obměna zimního zboží, které má vyšší tlak par než v letním období. pro zajištění lepší startovatelnosti v zimním období.

Motorová nafta

U motorové nafty bylo odebráno celkem 1308 vzorků závady byly zjištěny jen u 13 vzorků.

Bod vzplanutí

Z celkového počtu 13 neshodných vzorků bylo 10 nevyhovujících v bodu vzplanutí. Jedná se o bezpečnostní parametr ,který odhaluje již malou přítomnost benzinu v naftě ,vyhovující hodnota je 55°C. 5 vzorků nafty bylo v rozmezí 45,5°C až 52°C. Je pravděpodobné, že ve všech případech je nevyhovující výsledek způsoben nedodržováním provozních pravidel při rozvozu (zbytky benzinu v komorách cisternového vozidla) a proto musí být tomuto ukazateli věnována stálá pozornost u dopravců ,Vedle toho probíhají kontroly i na výdejních terminálech. Při kontrolách na terminálech v průběhu roku 2019 nebyly zjištěny v  kontrolovaných ukazatelích včetně bodu vzplanutí žádné problémy.

Přečtěte si také:  SEAT vyrábí biometan z odpadu. Používat ho mohou vozy na CNG

Obsah síry

U jednoho vzorku byl zjištěn vyšší obsah síry. V průběhu roku byl zjištěn pouze jeden nevyhovující výsledek, což ukazuje na závadu na čerpací stanici, nikoli na závadu v palivu. Možnou příčinou může být nedostatečný proplach po výměně výdejní hadice, která může síru uvolňovat

CFPP (filtrovatelnost) jedná se o zimní tedy sezonní parametr

U jednoho vzorku byla v průběhu listopadu zjištěna ještě letní kvalita, je pravděpodobné, že se jedná o nedostatečnou výměnu letní kvality zboží za zimní.

FAME (obsah biosložky v naftě). Norma povoluje maximálně 7 %.

U jednoho vzorku byl zjištěn vyšší obsah FAME v motorové naftě 8,2 % V/V. Pravděpodobně se může jednat o použití nedostatečně vyčištěné cisterny po převozu čistého FAME nebo se jedná o chybu při výdeji paliva na terminálu.