Luca de Meo, předseda představenstva společnosti SEAT, a Luis Miguel Gilpérez, prezident společnosti Telefónica España, dnes podepsali smlouvu o společné podpoře vývoje inovací pro automobilový průmysl. Uzavřená smlouva, na jejímž základě se Telefónica stane strategickým dodavatelem IT společnosti SEAT, přispěje k realizaci strategie značky SEAT, jejímž cílem je být etalonem v oblasti síťově propojených a digitalizovaných řešení pro mobilitu.

Smlouva mezi oběma společnostmi zahrnuje spolupráci ve třech hlavních oblastech: sdílené využívání know-how (informace získávané z anonymizovaných agregovaných dat) při vývoji optimalizovaných přístupů k řešením pro mobilitu; využití připojení k sítím 5G v síťově propojeném automobilu; a rozvoj projektů digitální transformace jako nedílná součást procesů výrobce automobilů.

„SEAT touto smlouvou upevňuje své vedoucí postavení v procesu digitalizace automobilového průmyslu. Navázání strategického partnerství se společností Telefónica nám umožňuje učinit velký krok vpřed v našem úsilí nabízet řešení pro mobilitu, která usnadní život řidičům našich vozidel,“ řekl předseda představenstva společnosti SEAT Luca de Meo, který dodal, že „tato spolupráce nám umožní využívat technologii k vývoji projektů, které vylepší naše výrobní procesy a vztahy s dodavateli.“

Podle prezidenta společnosti Telefónica España Luise Miguela Gilpéreze „nové technologie skutečně způsobí revoluci v automobilovém průmyslu a ve společnosti Telefónica chceme být vůdčím partnerem, abychom pomohli značce SEAT splnit roli průkopníka v této nové fázi. Příkladem inovací, na nichž budou společnosti Telefónica a SEAT spolupracovat, jsou otázky, jak velká data a blockchainy ovlivní automobilový průmysl, nebo jak rozhodující roli bude hrát 5G pro budoucnost autonomního a síťově propojeného automobilu“.

Jedním z nejvýznamnějších aspektů smlouvy je její důraz na implementaci nových technologií pro sítě 5G do „ekosystému“ síťově propojeného a autonomního automobilu. Spuštění páté generace sítí společnosti Telefónica bude představovat kvalitativní skok z hlediska kapacity, kvality, reakční doby a přenosové rychlosti. Z toho vyplývají nové možnosti pro nabídku užitečných služeb a pro využití síťově propojeného vozidla. V rámci toho budou obě společnosti organizovat různá inovační setkání a workshopy pro výměnu nápadů s cílem navrhovat a zkoumat možnosti využití této technologie ve vozidlech. Návrhy, které budou nabízet přidanou hodnotu, budou podrobeny zkušebnímu provozu v podmínkách reálného života.

Luis Miguel Gilpérez a Luca de Meo
Luis Miguel Gilpérez, prezident společnosti Telefónica España a Luca de Meo, předseda představenstva společnosti SEAT

Oboustranná spolupráce se bude kromě toho zabývat vývojem a implementací iniciativ Průmyslu 4.0 v procesu výroby vozidel. Teléfonica a SEAT již spolupracují na pilotním projektu, založeném na technologii blockchainu, jehož cílem je vylepšit proces sledování dílů v rámci dodavatelského řetězce ve výrobním závodě Martorell. Pozornost se zaměří rovněž na řešení a systémy, založené na internetu věcí, za účelem vylepšení a zefektivnění řízení zásobování a vztahů s dodavateli.

Smlouva počítá také s implementací nástrojů a společných mechanismů, které usnadní sběr, řízení a analýzu dat v souladu s principy ochrany soukromí, důvěrnosti a transparentnosti uživatelů a majitelů. Obě společnosti budou navíc spolupracovat na výzkumu přínosů v oblasti velkých dat a sdíleného využívání dat při vypracovávání nových návrhů pro mobilitu. V tomto smyslu budou vyvíjena optimalizovaná řešení pro mobilitu ve velkoměstech a městských oblastech, která využijí chytřejší řízení dopravy a parkování nebo ostatních souvisejících služeb.