rz-registracni-znacky-technicky-prukaz-depozit

Existuje spousta majitelů automobilů, kteří jej prodali, ale nepřehlásili na nového majitele. Jenže to může být problém, protože pokuty a další problémy půjdou v první řadě za majitelem uvedeným v technickém průkazu. Máte nějakou šanci, jak tento problém dodatečně vyřešit? Poradíme vám.

Nepřepsali jste auto? Porušili jste zákon

Pokud jste prodali auto a nepřevedli jej v registru silničních vozidel na nového majitele (provozovatele), máte problém. Zákon konkrétně (§ 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) totiž ukládá, že změnu vlastníka vozidla je nutné provést v zákonné lhůtě do 10 pracovních dní od prodeje. Pokud tak neučiníte, je to přestupek, za nějž vám hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Přečtěte si také:  Ztratili jste technický průkaz? Řešení je jednoduché

Dokud jste jako vlastník v technickém průkazu zapsaní vy, za vozidlo jste stále odpovědní. Veškeré dopravní přestupky, spáchané s tímto vozidlem, budou tedy chodit vám. A podle zákona musíte vědět, kdo vaše vozidlo řídí, takže abyste pokutu nemuseli zaplatit, musíte uvést data řidiče v době spáchání tohoto dopravního přestupku. A to může být další problém, protože člověk, kterému jste auto prodali, ho mohl dávno prodat dál, další majitel ho mohl opět prodat dál a těch následných prodejů už může být tolik, že dopátrat se aktuálního „vlastníka“ může být skoro nemožné.

Tito noví „majitelé“ také nemusejí platit povinné pojištění odpovědnosti za provoz vozidla (tzv. povinné ručení), za což hrozí další postih. Česká kancelář pojistitelů totiž za každý den, kdy není vozidlo pojištěné, vymáhá za osobní vozidlo částku od 30 do 93 Kč (podle objemu motoru). A to se může také pořádně prodražit. Česká kancelář pojistitelů ale slibuje, že pokud dodáte potřebné dokumenty, kterými prokážete prodej automobilu, řízení zastaví.

Úřad vyzve nového majitele ve správním řízení

Pokud jste novému majiteli předali plnou moc, ať si automobil přehlásí, a on to neudělal, zůstali jste v začarovaném kruhu. Na internetu existovaly zaručené rady, které radily nahlásit registrační značky jako ztracené a nechat si vystavit nové, kdy nového „vlastníka“ zastaví policie s neplatnými RZ a bude mít problém. Toto řešení ovšem nebylo legální.

Naštěstí se za poslední léta zákony změnily a nyní to lze řešit. Pokud jste v situaci, kdy automobil už fyzicky nevlastníte, ale stále jste v technickém průkazu vedení jako provozovatelé, můžete podat žádost o zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhé strany. Ani tak to ale nebudete úplně bezproblémová záležitost, „nový majitel“ totiž bude muset poskytnout součinnost, aby se to povedlo dotáhnout do konce.

Přečtěte si také:  Platnost STK má jasná pravidla. Pozor na tyto mýty

Nejprve budete muset prokazatelně vyzvat nového majitele, aby automobil převedl- nejlépe doporučeným dopisem s potvrzením doručení – a stanovit mu lhůtu, do kdy to má udělat. Pokud tak přesto neučiní, budete moci následně oslovit registrační místo, tedy odbor dopravy, kde budete muset doložit veškerou písemnou dokumentaci o prodeji vozidla (kupní smlouvu) i onu výzvu (kopii doporučeného dopisu, doklad o zaslání, apod.)

Úřad pak zahájí dle ust. § 8a zákona č. 56/2001 Sb. správní řízení. „V rámci správního řízení je osloven subjekt, který neposkytl potřebnou součinnost k podání společné žádosti původního a nového vlastníka k zápisu změny v registru vozidel. Ten je informován o zahájení řízení a současně vyzván k předložení zákonem stanovených příloh k žádosti (technického průkazu, ORV, zelené karty, protokolu o evidenční kontrole a k úhradě správních poplatků, případně emisního poplatku). Pokud na výzvu ve stanovené lhůtě nereaguje a doklady nepředloží, je k tomu vyzván žadatel, který však většinou nemá možnost zákonné podmínky pro zápis změny vlastníka splnit. V důsledku toho je následně řízení zastaveno (zápis změny není uskutečněn),“ komentuje situaci Vít Hofman, vedoucí oddělení médií a tiskový mluvčí pražského magistrátu.

„Podnětem k postupu dle zákona se žadatel nezbaví případné odpovědnosti za jeho porušení, za což hrozí uložení sankce ve výši až 50 000 korun,“ dodává Hofman a připomíná, že změnu vlastníka vozidla je nutné provést v zákonné lhůtě do 10 pracovních dní od prodeje.

Pokud tedy správní řízení skončí neúspěchem, poslední možností už bude řešení pouze soudní cestou.

Auto si vždy přepište sami

Abyste této zapeklité situaci předešli, auto po prodeji rozhodně nenechte odjet bez přehlášení nebo bez (některých) dokladů a přepis v registru zařiďte sami. Nejlepší samozřejmě je, abyste na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (na odbor dopravy) zašli společně s novým majitelem a auto přepsali rovnou, případně si od něj nechte podepsat plnou moc (s úředně ověřeným podpisem) a můžete to zařídit sami.

Přečtěte si také:  Co musíte udělat po koupi auta? Poradíme vám

A co budete k přepisu vozidla potřebovat?

  • osobní doklady (občanský průkaz) obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem)
  • velký technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla (ORV), tzv. malý technický průkaz
  • platnou zelenou kartu jako doklad o pojištění
  • protokol o evidenční kontrole
  • doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (v případě postupu dle § 8a), což je kupní smlouva nebo faktura

Na úřadě bude potřeba vyplnit žádost, uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč a v některých případech se hradí i ekologická daň (3000, 5000 nebo 10 000 Kč).