Stačí se na sekundu zamyslet a projet semafor na červenou a nejen, že tak sebe a okolní řidiče vystavujete pořádnému maléru, ale navíc v některých případech můžete přijít o nemalý finanční obnos. Co vám naopak přibude, to jsou body na kartu řidiče. Průjezd na červenou je totiž drahý a vysoko bodovaný přestupek.

Nejprve si pojďme vysvětlit, jak se na tento přestupek dívá zákon. Věnuje se mu zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu., převážně pak paragraf 125c, kde se říká: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na pozemních komunikacích řídí vozidlo a v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou.

Kde všude může měřit městská policie? Po Praze je to více než stovka míst

Vysoké pokuty

Jak vidno, stejnou pokutu dostanete, když projedete křižovatkou se značkou, která vám před vjetím do křižovatky přikazuje zastavit. Stejně tak jako ve chvíli, kdy neuposlechnete třeba výzvy policisty, který místo semaforu řídí dopravu. Ten vám pak na místě může udělit pokutu až do výše 2500 Kč. K tomu ale přidá ještě pět trestných bodů. V případě, že přestupek budete řešit ve správním řízení, může se pokuta vyšplhat na částku mezi 2500 a 5000 Kč. Spácháte-li ale tento přestupek dvakrát a vícekrát za 12 po sobě jdoucích měsíců, pohybuje se pokuta v rozmezí 4000 – 7500 Kč. V takovém případě můžete také přijít až na půl roku o řidičák.

Pomineme-li případy, kdy nezastavíte, ačkoliv vám to značka přikazuje a budete ignorovat policistu v křižovatce, což vám nedoporučujeme, pak jsou tu ještě ony semafory. V Praze je kamerami osazena celá řada semaforů, ale jen některé z nich průjezd na červenou monitorují a hlídají. Ty, které ano, to dělají od roku 1998. V roce 2007 takových semaforů bylo asi 10, dnes jich je ještě o 10 více.

A které to jsou? Máme pro vás kompletní seznam:

 • Černokostelecká – Průmyslová
 • Plzeňská – Jeremiášova
 • Sokolská – Ječná
 • K Barrandovu – Lamačova
 • Legerova – Rumunská
 • K Barrandovu – Ke Smíchovu
 • Koněvova – Želivského
 • Bělohorská – Kukulova
 • Chodovská – U plynárny
 • Evropská – Alžírská
 • Chilská – Opatovská
 • Střelničná – Ďáblická
 • Generála Šišky – Československého exilu
 • Poděbradská – Kbelská
 • Jiráskův most – Janáčkovo nábřeží
 • Kolbenova – Kbelská
 • Bucharova – Pekařská
 • Českobrodská – Mladých Běchovic
 • K Barrandovu – K Holyni
 • Čs. armády – přechod (přednost chodců)