test-2020-seat-leon-15-tsi-110-kw-MT6- (16)

Jsme uprostřed léta, a ačkoliv je situace s cestováním stále poněkud složitější než standardně, vyjíždí na zahraniční dovolené tisíce lidí. V kurzu je tradičně Chorvatsko nebo Itálie, tedy země, kam se dá pohodlně a bez problému dojet autem. To je pro řadu lidí právě v této nejisté době nejpřijatelnější a zároveň co se případné nákazy týče také nejbezpečnější. Nese to s sebou ale možné problémy s pokutami. A to ať už za rychlost, parkování nebo třeba průjezd na červenou. Přestupky se řidičům nevyhýbají ani v zahraničí, zároveň ale s sebou nesou řadu nepříjemností.

Rozporovat pokutu jen s právníkem

Zeptali jsme se proto ve společnosti D.A.S., tedy pojišťovně právní ochrany, co vlastně dělat s pokutou ze zahraničí, jestli se vyplatí ji ignorovat nebo jestli je dobrý nápad ji u tamních úřadů rozporovat. Může se totiž stát, že dorazí pokuta, která je dle majitele auta či řidiče neoprávněná. Pak je ale potřeba mít v ruce neprůstřelné důkazy.

Přečtěte si také:  Ach ty ženy. Nejprve si spletla jedničku se zpátečkou a pak i brzdu s plynem

Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod D.A.S. nám k tomu řekl: „O rozporování pokuty má smysl uvažovat jen v případech, kdy máte prokazatelné důkazy, které svědčí ve váš prospěch a ze spáchání přestupku vás vyviňují. Pokud takové důkazy máte, je potřeba následně ještě zvážit, jestli se vám podání opravného prostředku ekonomicky vyplatí. U většiny přestupků, u kterých nemáte jednoznačné důkazy o vaší nevině, vychází lépe pokutu přijmout a včas uhradit, protože by náklady na její rozporování byly neúměrně vysoké.“

Doba dovolených se blíží. Poradíme, co dělat při nehodě v zahraničí a na co nikdy nezapomenout

Dále dodal: „Setkáváme se s případy, kdy řidiči pokuty sami rozporují. Bohužel to však ve většině případů má za následek zhoršení možností obhajoby poté, co zastupování převezme místní advokát. Přestupkové právo a především procesní předpisy jsou v každé zemi jiné, český právník neznalý zahraničních předpisů Vám proto nemusí umět poradit nebo pomoct. Pokud byste chtěli sankci rozporovat sami bez pomoci zahraničního právníka, je velké riziko zvolení špatného postupu, zejména nevhodné argumentace, formálních nedostatků podaného opravného prostředku nebo promeškání lhůty. Zvolení špatného postupu obhajoby přitom může mít za následek nejen potvrzení původního rozhodnutí správního orgánu, ale i navýšení částky k úhradě o další náklady řízení.“

Přečtěte si také:  Před cestou na dovolenou nezapomeňte na elektronickou dálniční známku. Výmluvy u celníků či policistů neprojdou

Vyplatí se pokutu ze zahraničí ignorovat?

Když se vrátíte z dovolené a za pár týdnů dorazí pokuta, třeba jen za parkování, svádí to ji zahodit a pustit z hlavy. Ostatně, úřad či policisté jsou i tisíce kilometrů daleko, tak co by se asi tak mohlo stát? Na jednu stranu možná nic, ale jak vysvětlil Tomáš Smolik, existuje i druhá stránka.

„Alternativní variantou k úhradě pokuty může být za určitých okolností její ignorování. Ne všechny státy totiž mají automatizované databáze neuhrazených pokut a ne vždy je pro tyto státy ekonomicky výhodné neuhrazené pokuty vymáhat. V těchto případech však existuje v rámci evropské spolupráce při přeshraničním uznávání a vymáhání pokut za dopravní přestupky vždy riziko, že se zahraniční správní orgán obrátí na tuzemské instituce se žádostí o pomoc. Pokud se tak stane, nezbývá než pokutu uhradit, pokud by se tak totiž nestalo, hrozí riziko zahájení exekučního řízení. Některé zahraniční správní orgány (zejména rakouské či nizozemské) již tento postup aplikují a pokuty přes české orgány pokuty vymáhají, pravděpodobně tak je jen otázkou času, kdy tyto postupy zautomatizují i další správní orgány členských států EU,“ vysvětlil.

Dále dodal: „Platí proto, že kdo má rád adrenalin a pro případ vymáhání pokuty uvedeným způsobem dostatek hotovosti v kapse, může zkusit pokutu ignorovat, po právní stránce však tento postup nelze doporučit a vždy tento postup doporučujeme konzultovat s místním advokátem.“

Přečtěte si také:  Letošní dovolená prodraží o pohonné hmoty. Vyšší ceny než u nás má Chorvatsko nebo Itálie

Různé země, různá pravidla a sankce

Řidiči v Česku často hořekují nad výší našich pokut. Když se ale podíváme do zahraničí, musíme uznat, že jsme na tom opravdu ještě dobře. Rozdílný je často i způsob pokutování.

Vyrazíte na dovolenou obytňákem? Víte, kde můžete volně přespat, a kde nikoliv?

„Co se týče zmíněných odlišností, například v Německu platí, že nelze pokutovat provozovatele vozidla za přestupek, který spáchal řidič. Takže třeba u služebního vozidla psaného na společnost a přestupku překročení rychlosti musí správní orgán prokazatelně zjistit totožnost řidiče. Německý advokát Vám proto může doporučit na výzvy ke sdělení řidiče nereagovat. Pokud ale provozovatel vozidla reaguje a řidiče nahlásí a řidič následně přestupek sám rozporuje, dojde k výraznému zhoršení situace,“ vysvětlil Tomáš Smolík.

Dále dodal: „Oproti tomu například v Rakousku se provozovatel při nesdělení totožnosti řidiče dopustí přestupku „neposkytnutí informací“, za který je pokutován. Rakouský advokát Vám tak při doručení výzvy ke sdělení totožnosti řidiče vždy doporučí reagovat, protože pokud byste nereagovali, vystavujete se riziku řádově vyšší sankce. Stejně tak sazba pokuty za stejný přestupek je v různých zemích různá (například za překročení rychlosti o 20km/h v Rakousku od 30 eur vs. v Itálii od 175 eur; za jízdu červenou v Německu od 90 eur vs. v Chorvatsku od 400 eur). V některých zemích (např. v Itálii) dále platí, že při otálení s úhradou pokuty se její výše po uplynutí stanoveného počtu dní výrazně zvyšuje.“

Přečtěte si také:  Pojedete na dovolenou autem? Do Španělska si vezměte dvoje brýle, do Polska víc reflexních vest

Přidal ale ještě jedno varování, které se týká zahraničních právníků: „Odměny zahraničních advokátů jsou přitom poměrně vysoké (standardně od 500 EUR za zastupování v přestupkovém řízení, záleží podle země a náročnosti případu). Pro někoho může být také překážkou jazyková bariéra při jednání se zahraničním advokátem. I pokud advokát docílí snížení pokuty anebo procesního zastavení věci, náklady za jeho služby Vám zpravidla nikdo nevrátí.“

Přidat komentář