Porsche Charging Service

Porsche uvádí na trh inovativní službu pro nabíjení externě nabíjitelných hybridních vozů a elektromobilů. Se službou „Porsche Charging Service“ nabízí nyní výrobce sportovních vozů digitální platformu, která zahrnuje veškeré aspekty nabíjecího procesu. Služba vyhledává vhodné nabíjecí stanice a používá centrálně uložená data pro zajištění platebního procesu – napříč různými zeměmi a měnami. Různé přístupové údaje pro různé provozovatele jsou minulostí. Příslušná aplikace, nabízená bezplatně, a navigační systém Porsche nasměrují zákazníka k vybranému nabíjecímu stojanu.

„Klíčem k dosažení dlouhodobého úspěchu elektrické mobility jsou nejen fascinující vozidla, ale také výstavba uživatelsky přívětivé nabíjecí infrastruktury,“ říká Detlev von Platen, člen představenstva společnosti Porsche AG, odpovědný za prodej a marketing. „Se službou Porsche Charging Service nabízíme našim zákazníkům centrální digitální platformu, která zjednodušuje všechny aspekty nabíjecího procesu. Díky tomu je ještě snadnější začlenit nabíjení do každodenního života.“

V aplikaci jsou v reálném čase k dispozici informace o poloze a dostupnosti nabíjecích stanic, jakož i o nákladech na nabíjení vozidla. Uživatel prokáže u nabíjecího stojanu svou identitu buď použitím kódu QR prostřednictvím aplikace, nebo „identifikační kartou Porsche“, kterou uživatel obdrží zdarma po registraci k využívání služby.

Nabíjecí služba je v současnosti nabízena v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, Nizozemí, Belgii a Finsku. Služba bude od konce roku 2018 postupně rozšiřována i do dalších zemí. V Německu stojí využívání služby Porsche Charging Service 2,50 EUR měsíčně. Uživatel navíc hradí poplatky za nabíjení, které závisí na provozovateli nabíjecí stanice a množství odebrané elektrické energie. Aplikace je k dispozici ke stažení pro všechna přenosná zařízení s operačními systémy iOS a Android. Službu mohou využívat v zásadě všichni řidiči vozidel s hybridním nebo elektrickým pohonem, nikoli jen vozidel Porsche. Uživatelé se mohou zaregistrovat na webových stránkách.