policie autobus kamion

Již podruhé využili  policisté na území Libereckého kraje k dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu a k dokumentaci dopravních přestupků řidičů služební autobus, ze kterého policisté skrytě natáčeli jednání řidičů v průběhu jeho jízdy. Akce, do které bylo nasazeno na dvě desítky dopravní policistů probíhala na silnici č. I/35  a dálnici č. D10 v úseku Bílý Kostel nad Nisou – Ohrazenice a dále Ohrazenice – Příšovice.

S ohledem na vývoj dopravní nehodovosti a nekázeň některých řidičů nákladních vozidel se policisté zaměřili primárně na způsob jízdy řidičů právě nákladních vozidel, zakázané předjíždění nákladních vozidel v určitých úsecích pozemní komunikace, používání povinného bezpečnostního pásu řidiči, předměty bránící řidiči ve výhledu z vozidla, držení hovorového nebo záznamového zařízení, respektování dopravního značení, technický stav vozidel a všechny formy nevěnování se řízení.

“Autobus má při dokumentaci přestupkových jednání výhodu nadhledu, jelikož některá protiprávní jednání řidičů nákladních vozidel nelze za jízdy z osobního motorového vozidla Policie ČR dokumentovat, protože řidiči nákladních vozidel jsou před pohledem policistů obvykle ukryti ve vysoko položené kabině nákladního vozidla,” uvedl kpt. Ing. Jan Frieser z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. 

V případě zjištění protiprávního jednání řešili přestupek ihned policisté v doprovodných vozidlech jedoucích za autobusem Tito zastavili vozidlo na vhodném stanovišti a projednali zjištěné protiprávní jednání řidiče. Kromě uvedeného zaměření byli policisté připraveni projednávat veškerá porušení dopravních předpisů, například kontrolovali také dodržování předepsaných dob řízení a odpočinku řidičů včetně dodržování nejvyšší povolené rychlosti nákladních vozidel. Dále se hlídky zaměřily také na pátrání po hledaných osobách, věcech a motorových vozidlech, v neposlední řadě na odhalování alkoholu a jiných návykových látek u řidičů.

Využití policejního autobusu se ukázalo jako velmi efektivní, neboť policisté v průběhu dne zadokumentovali na videozáznam celkem 40 přestupků v částce 24.100 korun. Jednalo se o špatný technický stav vozidel 1x, nezajištěný náklad 4x, držení hovorového nebo záznamového zařízení 13x, předměty ve výhledu 1x, svícení 1x, nevěnování se řízení 1x  (čtení listin na volantu), porušení dopravního značení „B4“ 1x a způsob jízdy 2x. 

Poprvé policisté z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje využili autobus dne 16. ledna 2019.

Na této první akci odhalili 10 přestupků nákladních vozidel. Ve většině případů se jednalo o protiprávní jednání, které svou podstatou ohrožuje všechny ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči byli projednáni pro nesprávný způsob jízdy, předměty ve výhledu řidiče, držení hovorového zařízení za jízdy, nerespektování dopravního značení, nevyhovující technický stav nákladního vozidla a nepoužití povinného bezpečnostního pásu řidiči nákladních vozidel. Tyto prohřešky rozhodně nepatří k bezpečnému způsobu jízdy, natožpak na takto dopravně zatížené silnici a ještě k tomu uprostřed zimního období.

V případech, kdy řidič souhlasil s projednáním přestupku na místě, byl uložen příkazový blok. V případě, kdy řidič se zadokumentovaným protiprávním jednáním nesouhlasil, bylo vyhotoveno oznámení přestupku, kdy věc posléze projedná příslušný správní orgán ve správním řízení. Správní orgán obdrží jako důkazní prostředek pořízený videozáznam.

Nesprávný způsob jízdy byl v loňském roce na území Libereckého kraje nejčastější hlavní příčinou vzniku dopravní nehody. Z celkového počtu 4558 dopravních nehod v Libereckém kraji byl nesprávný způsob jízdy hlavní příčinou v 2353 případech dopravních nehod, což je o 138 případů více, než v roce 2017. Dále je nesprávný způsob jízdy, po nepřiměřené rychlosti, druhou nejčastější příčinou dopravních nehod s tragickými následky. V roce 2018 došlo k 7 úmrtím při dopravních nehodách, u kterých byl příčinou nesprávný způsob jízdy, což je o 3 případy méně, než v roce předchozím. Dále v roce 2018 bylo v důsledku nesprávného způsobu jízdy 25 osob zraněno těžce a 403 lehce. 

“Z toho důvodu bude dokumentace přestupků řidičů nákladních vozidel za použití autobusu využívána i nadále, tento způsob dokumentace se osvědčil a jistě přispěje k větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a větší míře dodržování pravidel silničního provozu ze strany řidičů nákladních vozidel,” doplnil kpt. Ing. Jan Frieser.