Automobilka Volvo se spojila s přední švédskou značkou POC zabývající se bezpečností při provozování sportovních aktivit. Společně provedli jako první na světě sérii crash testů cyklistické helmy při střetu s automobilem. Vše bylo součástí průlomového výzkumu zaměřujícího se na ochranu cyklistů.

Partnerství obou značek je nejnovějším příkladem postavení Volvo Cars jako lídra na poli vývoje bezpečnosti a jeho ambicí zlepšit bezpečnost na silnicích pro všechny. A to pomocí spolupráce a sdílení zkušeností i znalostí s dalšími odborníky v oboru.

Střety cyklistů a automobilů mohou vést k fatálním následkům. Proto Volvo Cars přichází s jasnou strategií, jak takovým nehodám s pomocí technologií aktivní bezpečnosti přecházet. Systém detekce cyklisty díky funkci automatického brždění plnou brzdnou silou využívá palubní kamery a radaru k rozpoznání cyklisty, varuje řidiče před bezprostředně hrozící kolizí a případně dá pokyn k zahájení automatického brždění. Vše je součástí systému automatického brždění a detekce chodců vyvinutého Volvo Cars.

Spolupráce Volvo – POC sestává z mnoha speciálně vyvinutých crash testů probíhajících ve slavném Volvo Cars výzkumném centru ve švédském Göteborgu a je součástí širšího výzkumného projektu, který se snaží porozumět druhům zranění, k nimž při střetech automobilů s cyklisty dochází.

Jak testy probíhají?

Helmy POC nasazené na hlavách figurín jsou připevněny k testovacímu zařízení, které figuríny za účelem různých měření vysílá v různých rychlostech a pod různými úhly do střetů s různými částmi kapoty stojícího automobilu Volvo.

Testy jsou založené na již existujících pravidlech pro testování ochrany hlavy chodců, což umožňuje Volvo Cars a POC dodává přímé porovnání mezi případy, kdy osoba při střetu má nebo nemá na hlavě helmu.

Dosavadní testy cyklistických helem byly v podstatě primitivní. Helmy se při testech pouští z různých výšek na rovný nebo zkosený povrh, přičemž neberou ve zřetel střet cyklisty s automobilem. Projekt Volvo-POC má za cíl takové testování vylepšit.

Poznatky z výzkumného projektu pomohou POC vyvinout bezpečnější helmy, které cyklistovi poskytnou při střetu s automobilem ještě větší stupeň ochrany, zatímco automobilka Volvo využije výsledky testů ke svému dalšímu vývoji bezpečnostních technologií a opatření.

„Spolupráce na tomto projektu s POC je skvělým příkladem našeho pionýrského ducha v oblasti bezpečnosti,“ říká Malin Ekholm, ředitel bezpečnostního centra Volvo Cars a jeden z nejdůležitějších bezpečnostních inženýrů společnosti. „Často vyvíjíme nové testovací metody pro různé náročné dopravní situace. Naším záměrem není pouze dodržet všechny právní požadavky, nebo projít hodnotícím testy. Místo toho se snažíme jít dále, využíváme reálné dopravní situace k vyvinutí technologií, které slouží ke zlepšení bezpečnosti.“

Čtyři rady pro bezpečné soužití cyklistů a řidičů

Se svými více než 60 mezinárodními oceněními za bezpečnost, inovace a design si společnost POC vybudovala pověst značky, která se nespokojuje s konvenčními znalostmi, ale zaměřuje se na nové výzkumy, vědecké projekty a inovace, které by vedly k novým způsobům, jak snižovat počet nebo dopad nehod při různých aktivitách.

Přečtěte si také:  „Převratný jízdní simulátor“ automobilky Volvo pomáhá díky herním technologiím vyvíjet bezpečnější auta

„Stejně jako v případě Volvo Cars, bezpečnost je vlastně naší misí a je hnacím motorem všech našich nápadů a inovací,“ říká Oscar Huss, ředitel vývoje POC. „Úzkou spolupráci se špičkovými vědci v naší POC Laboratoři usilujeme o představení dalších a dalších bezpečnostních nápadů. Certifikační standardy jsou základ, ale neměly by nikdy omezovat naši vůli jít až za stanovené parametry, abychom našli další inovativní způsoby, jak zredukovat následky nehod.“

V posledních letech se Volvo Cars zaměřilo právě na ochranu osob mimo jejich automobily. Na příklad v roce 2010 Volvo Cars spustilo detekci chodců s funkcí automatického brždění plnou brzdnou silou a v roce 2013 detekci cyklistů s funkcí automatického brždění plnou brzdnou silou. Obě technologie jsou nyní standardem ve všech automobilech Volvo jako součást balíčku City Safety a napomáhají zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

Společnosti Volvo Cars a POC již dříve spolupracovaly v rámci pilotního projektu, jehož smyslem bylo propojit cyklistické přilby s palubním automobilovým systémem za účelem snížení počtu dopravních nehod.